Jak na věc


rodný list novorozence

Kulturní památka ČR rejstříkové č.: 41981 /8-1698 ______

    Na vzniku centra se podílí Starobrněnské opatství, Masarykova univerzita, Mendelovo muzeum, Mendelova univerzita, Český hydrometeorologický ústav - pobočka Brno, Genetická společnost Gregora Mendela, Středoevropský technologický institut CEITEC, Mendelova společnost pro včelařský výzkum a firmy SEMO a Agritec Šumperk. Dalšími partnery jsou: Rodný dům J. G. Mendela ve Vražném, Oddělení lékařské genetiky Fakultní nemocnice Brno, město Znojmo a obec Šardice.
    Na webu Moravskoslezského kraje www.msk.cz v Průvodci po Severno´í Moravě a Slezsku naleznete v kategorii památkyhttp://severnimorava.travel/co-delat/pamatky/technicke-pamatky/pohadkova-prohlidka-rodneho-domu-johanna-gregora-mendela
    50. výročí otevření Památníku J.G.Mendela v Hynčicích zrodilo myšlenku dát dohromady materiál, který by dalším generacím předal stručnou genezi vzniku a 50-ti leté existence tohoto muzea. Přes mnoho zádrhelů se podařilo, díky neocenitelné pomoci Moravského zemského muzea v Brně, zejména pak PhDr. Anně Matalové a paní prof. RNDr. Evě Matalové PhD. nalézt v archívu MZM v městysi Budišově zapomenuté materiály, které pomohly vytvořit kostru malé, 16-ti obrazové výstavy, která stručně popisuje výše uvedené. Premiéru měla výstava v den Valné hromady Spolku Mendel, v sobotu 20. června 2015 od 09:30 hodin v rodném domě JGM v Hynčicích.


Pohádková prohlídka rodného domu Johanna Gregora Mendela

    Mendelovo muzeum sídlí v augustiniánském klášteře na Starém Brně, historie vzniku tohoto nejmladšího muzea v Brně spadá do roku 2002. V roce 2004 bylo z důvodů rostoucího zájmu veřejnosti a rozšiřujících se aktivit muzea založeno občanské sdružení. Od něj muzeum pod svou správu v roce 2007 převzala Masarykova univerzita. Součástí muzea je i tzv. Mendelova zahrada, ve které slavný genetik realizoval svoje pokusy s rostlinami.
     Opat Augustiniánského kláštera v Brně Thdr. Ing. Lukáš Evžen Martinec přednesl na universitě v Oxfordu 14.1.2015 přednášku na téma Otec genetiky J.G. Mendel. V roce 2015 si připomínáme 150 let od veřejné prezentace Mendelovy základní práce vědního oboru genetika Pokusy s hybridy rostlin. http://www.plants.ox.ac.uk/plants/news.aspx#230 Odbor rostlinných věd na univerzitě v Oxfordu je jedním z předních britských univerzitních pracovišť zaměřených na výzkum a výuku v rostlinné biologii.
    Mendelovo muzeum ve spolupráci s Mendelovým centrem pořádá oficiální zahájení oslav 150 let od Mendelových přednášek. Vneděli 8. února 2015 od 15.00 v prostoru SŠPOS Brno, Jánská 22 a od 17.00 v prostorách Mendelova muzea na Starém Brně.
    20. 7. 2017 byl v muzejní expozici rodného domu Johanna Gregora Mendela odhalen model 1 : 1 sochy vědce od akademického sochaře Nikose Armutidise. Bronzový originál díla stojí v aule Mendelovy university v Brně od 18.5.2017.


Rok 2017 rok 195. výročí narození

    Soutěž k 175. výročí příchodu Mendela do Brna - vyhlášení vítězů: S velkou radostí sdělujeme, že v soutěži k 175. výročí příchodu Mendela do Brna získal první místo mladý a sympatický Tomáš Sláma. Na druhém místě se umístil pan Karel Trlica a třetí místo v naší soutěži získala paní Michaela Goláňová. Všem moc gratulujeme a těšíme se na příští soutěž, kterou pro vás zase připravíme.
    MENDEL a ANTARKTIDAVíte, že v Antartidě stojí už několik let základna České republiky ? Polární stanici Johanna Gregora Mendela provozují vědci Masarykovy university Brno. Vždy v době léta na Antarktidě tj. leden až únor.
    Nová pohlednice obce Vražné zachycuje kulturní památku ČR Rodný dům Johanna Gregora Mendela v noci - barevně nasvícený čelní pohled. K dostání na místě i na Poště Vražné.
    Do poněkud pošmourného dne posíláme Mendelovo poetické badatelské těšení z listopadu 1867: S netrpělivostí očekávám příští léto, protože mi více plodných hybridů předvede poprvé své potomky v květu. Starám se o to, aby se mohli ukázat v hojném počtu, a přeji si jen, aby se touha, se kterou je očekávám, odměnila v četných projevech jejich životních příběhů.


Mendelianum Brno: (– cítí se slavnostně)

    „Jako opat dokázal mít Mendel dobré a přátelské vztahy napříč tehdejší společností a v celém jeho životě můžeme sledovat snahu podporovat své bližní a rozvoj společnosti. I nově vznikající centrum chce následovat G. J. Mendela v této jeho otevřenosti, a umožnit tak spolupráci všem lidem dobré vůle. To je předpokladem k pochopení jeho mimořádné osobnosti v celé jeho šíři,“ zdůraznil starobrněnský opat Lukáš Evžen Martinec.
    Nové Mendelovo centrum založily v Brně instituce a společnosti, které svou činností mají blízký vztah k zakladateli genetiky Gregoru Johannu Mendelovi. Na aktivitách centra se budou podílet brněnské univerzity, Mendelovo muzeum, odborná vědecká pracoviště, soukromé firmy i Starobrněnské opatství, kde Mendel působil. Vznik centra dnes završil podpis memoranda o spolupráci mezi Mendelovou univerzitou a Mendelovým muzeem Masarykovy univerzity.
    „Cílem je společně pečovat o odkaz G. J. Mendela ve všech odvětvích, ve kterých působil a dbát rovněž i na tradici prostředí, ze kterého Mendelova vědecká práce vzešla. Zakladatel genetiky žil dvě třetiny svého života ve starobrněnském opatství, byl člověkem se zájmem o okolí a byl členem řady vědecky zaměřených spolků sídlících v Brně,“ řekl ředitel Mendelova muzea Ondřej Dostál. Připomněl také, že 20. července uplyne 192 let od Mendelova narození ve slezských Hynčicích.


Rok 2018 100 let od vzniku Československa a české státnosti

    Profesor Jan Klein v rámci své mise 2015 v rodné vlasti v souvislosti s oslavami 150. výročí zveřejnění základního díla genetiky - práce Gregora Mendela Pokusy s hybridy rostlin poctil svou návštěvou Rodný dům Johanna Gregora Mendela v Hynčicích, poprvé po jeho rekonstrukci. Odjížděl vel-mi potěšen stavem této kulturní památky České republiky. Závěrem své návštěvy za-šel k Mendelovu kaštanu s výhledem na Beskydy přes krajinu Moravské brány. ... Stalo se tak v pondělí 9. března LP 2015. Jan Klein (*1936 Československo) je česko-americký biolog a imunolog,jeden ze zakla-datelů moderní imunogenetiky. Je znám především svými pracemi týkajícími se MH komplexu. V roce 1958 dokončil studium na Karlově Univerzitě v Praze. V roce 1965 absolvoval vědeckou aspiranturu v ČSAV. V roce 1968 emigroval do USA , americké občanství zís-kal roku 1997. Působil na Stanfordově uni-verzitě, University of Michigan a University of Texas. V letech 1977 až 2004 byl ředitel-em Ústavu Maxe Plancka pro biologii v n
    Dne 22.10.2015 nainstalovala firma Araplast spol. s r.o. Doubravice nad Svitavou na tělese dálnice D1 v km 316,250 (ve směru na Ostravu) a v km 325,660 (ve směru na Brno) hnědé dopravní značky IS 23 Muzeum J.G.Mendela Vražné, a na Exitu 321 od Brna a od Ostravy doplňkové dopravní značky IS 24b. Historická událost (po letech úsilí !).
    Program oslav 15.00 Slavnostní zahájení s proslovy významných hostů. 15.30 Přednáška Sira Michaela Strattona, FRS, Wellcome Trust Sanger Institute . 16.30 Přesun do Mendelova muzea zajištěný DPMB. 17.00 Zahájení výstavy Dlouhá léta neviděno - Mendelových rukopisů zapůjčených z University of Illinois. 17.30 Přednáška Lukáše Evžena Martince, opata starobrněnského. 18.00 Představení všech plánovaných akcí ředitelem Mendelova muzea a autorem projektu Ondřejem Dostálem. 18.15 Koncert Janáčkova kvarteta.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
15690
cache: 0024:00:00