Jak na věc


rodinné příslušníky

12. ročník, Praha 5. listopadu 2016

    Jsme týmem odborníků, který má s poskytováním sociálních služeb mnohaleté zkušenosti. Nasloucháme uživatelům služby i jejich blízkým, vycházíme jim vstříc. Jsme otevřeni novým myšlenkám. Pracujeme, abychom uživatelům usnadnili život, vytvořili pro ně příjemné a bezpečné prostředí. Ctíme jejich soukromí a základní lidská práva a svobody.
    Akce se konala za finanční podpory Magistrátu hlavního města a grantu společnosti Merck spol. s r. o. Akci podpořili Clarion Congress Hotel Prague a UNIE ROSKA.
    Alzheimerova nemoc je v současné době velké celospolečenské téma. Hodně se o ní mluví, píše, ale spousta lidí neví, jak se tato nemoc projevuje. Dovolujeme si Vám proto v krátkosti přiblížit průběh tohoto onemocnění.


Napsat komentář Zrušit odpověď na komentář

    Z tohoto důvodu je vhodné si manipulaci usnadnit tzv. „Kompenzačními pomůckami“, konktrétně „Stropním zvedákem“, kdy díky tomuto řešení dokážete zvednout a přemístit svého blízkého z lůžka do vozíku, do vany nebo zvednout ze země v případě pádu. Obsluha je s nulovou fyzickou silou a zvládne ji i osoba, která má operované plotýnky. Tento zvedací systém nabízí řadu možností pokrytí požadovaného prostoru s variabilním uchycením. Mezi velké výhody pak vedle minimální fyzické síly patří také „nulové prostorové nároky“ na podlahový prostor, protože je systém instalován pod stropem, kdy je bezpečně uchycen do stropu nebo stěn.
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Informovat se o průběhu služby, projednat stížnosti na kvalitu služeb, připomínky, podněty, dotazy lze v běžné pracovní době sociálních pracovnic (pondělí až pátek).
    Průběžné účetní a daňové poradenství je v dnešní době nutné, proto si Vám dovolíme doporučit, vzhledem k více než dvacetileté dobré spolupráci, firmy ŠACH s.r.o. a DÉMONIA s.r.o.
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Jedná se o celou škálu benefitů uvedených právě v § 6/9/d a písm. e), které jsou osvobozeny od daně, nejen minulý týden připomenutá novinka „příspěvek na tištěné knihy“.


Následující článek >>

    Můžete mu i do „krabice vzpomínek“ dát fotky a něco, co rád bral do rukou (mohou být třeba klubíčka vlny, dečka, oblíbená kniha, časopis, dopisy, vůně, bižuterie, starý kalendář, pohlednice, Zpravodaje obce, výkresy dětí, vnoučat, klíčenku, drobné kuchyňské potřeby, nářadí,…).
    Dobrou zprávou může být to, že na výše uvedené kompenzační pomůcky je možné při splnění určitých požadavků získat finanční příspěvek.
    Také je důležité, abyste mu s sebou dali oblečení a obuv, na kterou je zvyklý. Nevadí, když bude seprané, opotřebované. Za to se nemusíte stydět – Vy sami nejlépe víte, co si Váš blízký rád oblékal. Není třeba nakupovat všechno nové ošacení a obuv.


Poslední míle 2018! Pouze pro členy a jejich rodinné příslušníky!

    Dalším elegantním řešením jsou schodišťové sedačky, kdy toto řešení se přizpůsobí všem schodům z různých materiálů (beton, dřevo, kov, ...). Samotná sedačka se vyrábí v několika materiálových provedeních s různými bezpečnostními čidly a rozměry. Pohyb sedačky pak bývá po ozubené kolejnici nebo kolejnicích avšak elegantnější a estetičtější řešení je pouze jedna kolejnice. Schodišťové sedačky se dělají v provedení určeném do interiéru a pro venkovní použití, kdy samotná dráha může být jak rovná, tak i zakřivená či různě točitá. Výhodou tohoto řešení je možnost obsluhy samotnou osobou, kdy není třeba doprovodná osoba. Další plus je možnost použití na různé typy schodů i s velkou strmostí. Nevýhodou je pak to, že se dá sedačka používat pouze v místě samotné instalace a v případě více majitelů je lepší mít i souhlas s instalací této sedačky.
    Upozorňujeme, že od 3.6.2018 z důvodu nevyužívání možnosti ze strany opatrovníků a rodinných příslušníků uživatelů obrátit se osobně na sociální pracovnice první neděli v měsíci, nebudou sociální pracovnice v tyto neděle přítomny na sociálním úseku.
    Obsah stránek je chráněn autorskými právy. Vybrané fotografie jsou dílem pacientů s roztroušenou sklerózou.Kontaktujte správce webu se svými dotazy, připomínkami či postřehy na e-mailovou adresu info@aktivnizivot.cz
    Děkujeme Vám za nabídky přátelství na FACEBOOKu! Odborné dotazy prosím zadejte formou Komentáře přímo k vybranému článku. Z časových důvodů reagujeme jen na BLOGu.
    Může dojít k mnoha úrazům, otlakům, pádům a podobně, nehledě na to, že samotný úkon přesunu je velice fyzicky namáhavý pro pečující osobu. Tyto přesuny zanechávají na pečující osobě zdravotní následky (často i trvalé).


Zdolávání bariér a péče o imobilní rodinné příslušníky

    Vybavování si vzpomínek je v pozdním věku téměř existenční potřeba. Ve stáří má velký vliv na udržování psychické rovnováhy, na navození kladných emocí a na udržení vědomí svého já a svého místa ve světě. Pomáhá člověku zachovat si důstojnost i v obtížných životních situacích a umírňuje pocity úzkosti a osamění.
    Další velkou potřebou imobilních rodinných příslušníků je potřeba se dostat ven do společnosti a na čerstvý vzduch. Tato potřeba bývá často spojena s překonáním schodišťových bariér, neboli schodů, v bydlišti daných osob. Zde existuje několik řešení, z nichž nejelegantnější a nejméně náročné jsou pásové schodolezy a kolečkové schodolezy. Výhodou je mobilita, skladnost, zdolání různých schodišť, a není třeba souhlasu dalších nájemníků nebo spolumajitelů domu. Nevýhodou je to, že tyto schodolezy vždy musí obsluhovat doprovodná obsluha.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00