Jak na věc


rodina diskuze

Nechcete udělat nový design Rodiny.cz?

    Tým složený z psycholožky PhDr. Ludmily Trapkové a lékaře MUDr. Vladislava Chvály ve svých vědeckých pracích používá pro rodinu metaforického název sociální děloha. Toto přirovnání má podtrhnout klíčovou a nenahraditelnou roli rodiny pro zdraví jednotlivce i lidstva jako celku. Z toho vyplývá, že primárním úkolem každého státu by mělo být zajištění dostatečné podpory rodiny a rodičovství, jako nenahraditelné investice do budoucnosti celého národa. Nikoliv napomáhat rozvratu fungujících rodin, vytvářením neúplných rodin a tím i mrzačení charakterů dětí, které z takto postižených poměrů vzejdou. Bohužel tady má náš stát velké „áčko“… Dokážeme se poučit?
    Je-li řeč o rodině, může být vedena vedena ve dvou poněkud odlišných rovinách. Můžeme mít na mysli rodinu jako společenstvo pokrevně přibuzných a blízkých lidí, kteří se obvykle stýkají, podporují se citově, morálně, světonázorově i hmotně, zajímají se o sebe. Nebo můžeme na rodinu hledět z právního hlediska, protože jak zní ústálený fakt – rodina je základ státu.


Preference rodiny podle pohlaví

    Jednoduchá otázka, na kterou ovšem není snadné odpovědět. Dalo by se říci, každému vyhovuje něco jiného. Nicméně, lze nalézt trend v ústupu od klasické patriarchální rodiny, která byla obvyklá na venkově přelomu 19. – 20. stolení, v rodinu rovnostářskou, kde muž i žena mají stejná práva i povinnosti dané zákonem. Dělba práce v rodině by měla vycházet z fyzických možností a schopností daných rozdílem mezi mužem a ženou a zejména z dohody mezi oběma partnery. Pokud je žena ochotna přijmout roli matky a ženy v domácnosti, otec se poté ujme své role živitele a ochránce rodiny (jak jsme uvedli, muži jsou obecně méně protestní přijmout konkrétní úlohu v rodině). Pokud však žena dá přednost kariéře, musí si najít takového partnera, který tento způsob rodiny bude akceptovat.
    Princ Harry zřejmě vynechá tradiční lov bažantů, na který se sjede celá královská rodina. Může to ochladit vztahy mezi bratry, kteří si lov vždycky užívali.
    Fanoušci královské rodiny zbožňují děti vévody a vévodkyně z Cambridge. Jejich fotografie a portréty jsou u lidí velmi oblíbené. Například princ George, který nedávno oslavil páté narozeniny, si Brity získal. Všichni ho považují za roztomilého chlapečka s okouzlujícím úsměvem. Teď se však ukázalo, že malý princ umí zlobit, a to hlavně o Vánocích. Vlastnost zdědil po své babičce, princezně Dianě.
    Princ Harry má údajně se svou neteří a synovci skvělý vztah, na veřejnosti se k nim ale chová chladně. Odbornice na královskou rodinu teď odhalily, že to má nařízeno - z poměrně podivného důvodu.


Vánoce jsou tady a s nimi speciální akce MSC. Už máte všechny dárky pod stromeček?

    Naproti tomu dnešní otcové již upouštějí od tradičního patriarchálního modelu rodiny a více uznávají rovnostářské postavení ženy a muže, tedy postavení zohledňující možnosti a schopnosti obou pohlaví. Děje se tak stále ve smyslu původní „patriarchální dohody“ mezi mužem a ženou: „Starej se mi o dítě a já tě zaopatřím“. Je samozřejmá vzájemná výpomoc, tolerance a respekt obou partnerů. Po rozvodu manželství se muži naopak snaží o emancipované uspořádání, kterým je paradoxně právě střídavá výchova, kde oba rodiče zastávají zcela totožné výchovné role, jeden týden je matka matkou a částečně i otcem a druhý týden je otec otcem, ale částečně i matkou.
    Rodina musí v současné době řešit množství sociálních problémů. Pokud selže, musí odpovědnost převzít většinou státní instituce. Proto je ve společném zájmu sociální funkci rodiny ještě více upevnit. Rodinu tvoří minimálně dvě dospělé bytosti: muž a žena. Role obou je v ní nezastupitelná. Když dva lidé vstupují do manželství, musí si dohodnout rozdělení rolí a je to jen a jen jejich věc.
    Z jednotlivých modelů rodiny vyplývá i porozvodové uspořádání. Ženy většinou vyžadují v manželství emancipovanou rodinu, kdy po mužích vyžadují plné zapojení do vedení domácnosti i do výchovy dítěte. Akceptují spravedlivou dělbu práce v rodině i při obstarávání společné domácnosti. Po rozvodu manželství však ženy obrací o 180° a velmi často zastávají model matriarchální. Tedy, že tím vhodnějším při výchově dítěte a jediným možným je právě matka. Otcům je „pouze“ povoleno štědře finančně zaopatřovat děti a někdy i samotnou rozvedenou matku.


Ucpaný odpad: jak vyčistit odpad

    Podle sociologické definice lze za rodinu považovat skupinu osob navzájem spjatých pokrevními svazky, manželstvím nebo adopcí, jejíž dospělí členové jsou odpovědní za výchovu dětí. Můžeme být i méně precizní a definovat rodinu podle toho co nám osobně přináší, proč ji zakládáme a co od ní očekáváme:
    Tradiční uspořádání rodiny, ať už patriarchální nebo rovnostářské, vychází z historické dohody mezi mužem a ženou, z tzv. patriarchální dohody. Opět citujme význačného českého psychologa PhDr. Eduarda Bakaláře, CSc., který vysvětluje tento pojem a zamýšlí se nad historickým vývojem vztahu mezi mužem a ženou:


Vánoční přání královské rodiny odhalena! Malý Louis baví internet

    Nejvíce negativním jevem je, že pro některé ženy se manželství stalo neriskantním a přitom vysoce ziskovým podnikem, kdy muž pouze poslouží ženě k jejímu oplodnění, která se ho následně zbaví, za vydatné pomoci opatrovnické justice, opatrovníka i ostatních feministických sdružení. Žena získá dítě, majetek a trvalý přísun finančních prostředků ke svým rukám. Toto všechno zcela jistě přispívá k destrukci tradičního pojetí rodiny a generacemi ověřených vzorců chování. Důsledkem pak jsou všechny zmíněné společensky nežádoucí jevy, včetně nárůstu duševních chorob, zejména poruch osobnosti. A tak to výše deklarované vzájemné porozumění, tolerance a respekt bude vlastností čím dál tím méně častou. Takto postižení jedinci nebudou v budoucnu schopni zakládat rodinu a především řádně vychovávat své děti. Tím se společnost dostane do velmi nepříjemného „začarovaného kruhu“, ze kterého nebude vůbec snadné se vymanit.
    Je velmi důležité, aby zmíněná dohoda byla založena na vzájemném porozumění, toleranci a vysoké míře respektu jednoho ke druhému. Domníváme se, že emancipační snahy feministických žen v posledních řekněme několika desítkách let zcela jistě vedly k rozbití tradičního modelu rodiny, kdy důsledky tohoto stavu můžeme pozorovat už i nyní. A tak počet rozvodů za jeden rok je v současné době téměř totožný s počtem uzavřených sňatků v daném roce, partneři upřednostňují kariéru před založením rodiny, rapidně klesá porodnost, atd…
    Rodina je pro dobré fungování státu natolik důležité společenstvo, respektive základní ekonomický, východný a sociální subjekt, že je funkce rodiny chráněna a ošetřena zákonem. Jestliže je v rodině vše v pořádku, znění zákona o rodině lidi moc nezajímá. Bohužel naše společnost trpí velmi častými rozpady rodin. A pak je dobré zákon znát. Mnohdy jsou lidé překvapeni, na jaké situace je v zákoně myšleno, jaké funkce rodiny jsou v zákoně zakotveny.


Kate čeká čtvrté dítě, šokovala Brity zpráva! Rodina promluvila

    Označit symbolem změny během uplynulé huplynulých 2 hodinuplynulých 4 hodinuplynulých 12 hodinuplynulých 24 hodinuplynulých 2 dnůuplynulých 3 dnůuplynulého týdneuplynulých 2 týdnůuplynulého měsíceuplynulého roku Podrobněji
    Že manželství princezny Diany a prince Charlese nebylo zrovna šťastné, není žádným tajemstvím. Už při zásnubách ji prý doslova traumatizoval. A stačila mu na to jediná věta. Vztah následníka trůnu s Dianou propírá kontroverzní dokument Diana: Svými vlastními slovy.
    Britská vévodkyně Kate sice vypadá jako něžná dáma, dokáže se ale pořádně rozčílit. Tak tomu bylo také na večírku, kterého se účastnila i bývalá přítelkyně prince Williama. Kate i Williama prý rozpálila doběla.
    Pokud patříte mezi fanoušky královské rodiny a chtěli byste do ní patřit, máte příležitost. Královna Alžběta II. hledá novou uklízečku. Kromě dobrého platu Buckinghamský palác nabízí 33 dní dovolené v roce a možnost bydlet v jedné z královských rezidencí.
    Smutné Vánoce zažila vévodkyně z Cambridge, když se princ William rozhodl na poslední chvíli změnit své plány. Svátky tak netrávil se svou přítelkyní, ale s rodinou. Kate byla velmi nešťastná.


George zdědil po Dianě hodně divný zlozvyk. Rodiče se mu smějí

    Základní účel rodiny by měl být jasný – plodit a vychovávat své potomky. Při podrobnějším zkoumání ale zjistíme, že rodina sama o sobě je výjimečné společenské uspořádání, které je výhodné pro všechny její členy po stránce fyzické i duševní, a to i tehdy, když děti v rodině ještě, nebo už nejsou.
    Vyberte si nové brýle v klidu domova a za pomoci vašich nejbližších. Kromě webu a kamenných prodejen můžete vybírat i doma. OptikDoDomu dodal již více než 100 tisíc brýlí a vy nyní můžete vyhrát 1+1 dioptrické brýle v rámci jednoduché soutěže.
    Americká média přišla s tvrzením, že vévodkyně Kate čeká už čtvrtého potomka. Měla otěhotnět jen osm měsíců po narození prince Louise. Reagovat na zvěsti už musel i Kensingtonský palác.
    Umělá přítelkyně pro prince, zpívající křeček pro královnu. Jak probíhají Vánoce v královské rodině a čím se její členové obdarovávají? Na svátky se letos připojí i Meghanina matka.
    Možná by to mohlo být poučné a inspirativní čtení pro dvojice, které se spolu rozhodly žít a vychovávat děti, aniž by uzavřely manželství. I u nesezdaných párů je funkce rodiny při výchově dětí nezastupitelná, ale v případě rozchodu jsou mnohé výhody nebo povinnosti soudně nevymahatelné.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00