Jak na věc


rezerva na škoda yeti

V případě dotazů nás kontaktujte

    Jednotlivé druhy rezerv (zákonné i ostatní) jsou obsahově vymezeny v § 16 Vyhlášky. Rezerva na důchody a podobné závazky se vykazuje, pokud podnik vytváří tuto rezervu na základě povinnosti vyplácet zaměstnancům mzdy nebo podobné požitky, které jsou podniku uloženy smlouvou nebo právním předpisem. Rezerva na daň z příjmů se vykazuje, pokud okamžik sestavení účetní závěrky předchází okamžiku, ve kterém je řádně vypočítána daň. Tato rezerva se zaúčtuje ve výši předpokládané daně. Podnik vykáže v rozvaze (státních výkazech) rezervu na daň z příjmů ve výši vytvořené rezervy snížené o uhrazené zálohy na daň z příjmů v rámci pasiv (položka „Rezervy na daň z příjmů“), v případě, že tyto zálohy jsou nižší než výše předpokládané daně. Pokud by došlo k tomu, že by zálohy na daň z příjmů byly vyšší než hodnota předpokládané daně, podnik by rezervu na daň z příjmů v rámci pasiv státních výkazů (položka „Rezervy na daň z příjmů“) vůbec nevykázal a hodnota by byla součástí aktiv (položka „Stát – daň
    Může ji také tvořit fyzická osoba? Optimalizace DPFO Jednu z možností, jak oddálit placení daně z příjmů, představuje tvorba daňové rezervy na opravy hmotného majetku. FO nebo PO? Zákon o rezervách v § 7 neřeší, jestli jde o poplatníka daně z příjmů fyzických („FO“) nebo právnických osob („PO“). Je využívána zejména u příjmů z pronájmu podle § 9 ZDP.… Zobrazit více »
    V rámci mezinárodních účetních standardů je oblast rezerv upravena standardem IAS 37 - Rezervy, podmíněné závazky a podmíněná aktiva. Způsobu vykazování rezerv podle mezinárodních účetních předpisů není předmětem tohoto článku. V této souvislosti bychom však rádi upozornili na to, že jsou evidovány různé pohledy na rezervy a to při aplikaci českých předpisů a při aplikaci IAS.
    Průběžné účetní a daňové poradenství je v dnešní době nutné, proto si Vám dovolíme doporučit, vzhledem k více než dvacetileté dobré spolupráci, firmy ŠACH s.r.o. a DÉMONIA s.r.o.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
8861
cache: 0024:00:00