Jak na věc


rezerva na škoda yeti

V případě dotazů nás kontaktujte

    V rámci mezinárodních účetních standardů je oblast rezerv upravena standardem IAS 37 - Rezervy, podmíněné závazky a podmíněná aktiva. Způsobu vykazování rezerv podle mezinárodních účetních předpisů není předmětem tohoto článku. V této souvislosti bychom však rádi upozornili na to, že jsou evidovány různé pohledy na rezervy a to při aplikaci českých předpisů a při aplikaci IAS.
    Reagujeme krátce na aktuální dotaz na BLOGu. V úvodu jen zdůrazňujeme, že pravidla jsou shodná pro fyzické a právnické osoby.
    Děkujeme Vám za nabídky přátelství na FACEBOOKu! Odborné dotazy prosím zadejte formou Komentáře přímo k vybranému článku. Z časových důvodů reagujeme jen na BLOGu.
    Rezervy lze charakterizovat jako specifický typ závazků, který se vyznačuje dvěma rysy, a to neurčitým časovým určením (neví se, kdy nastane skutečnost, ke které se bude závazek vztahovat) a neurčitou výší (výše závazku musí být však spolehlivě odhadnuta). Jinými slovy můžeme říci, že rezervy jsou určeny k pokrytí budoucích dluhů nebo výdajů, u nichž je znám účel, je pravděpodobné, že nastanou, avšak zpravidla není jistá částka nebo den (datum), k němuž vzniknou.
    Může fyzická osoba s příjmy podle § 9 ZDP snížit daňovou povinnost tvorbou daňové rezervy? ANO.
    Opravdu se netýkají jen účetních jednotek.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00