Jak na věc


reakce po očkování proti pneumokokům

Cvičebnice středoškolské chemie

    Ušlechtilé kovy, mezi které patří i stříbro, velmi neochotně reagují s mnohými kyselinami (s některými dokonce vůbec). Konkrétně stříbro není rozpustné v koncentrované kyselině chlorovodíkové ani sírové, avšak reaguje s koncentrovanou (i zředěnou) kyselinou dusičnou. Při reakci stříbra s koncentrovanou kyselinou dusičnou vzniká dusičnan stříbrný, hnědočervený oxid dusičitý a voda:
    Nejčastěji se kation dokazuje přidáním různých hexakyanoželezitanů, přičemž vzniká modrá sraženina. Zajímavější je však jeho reakce s hydroxidem sodným, kdy vzniká nejprve zelená sraženina, která se časem změní na hnědou. Vznik zelené sraženiny hydroxidu železnatého vyjadřuje tato rovnice:
    Reakcí kationtu kademnatého s uhličitanem sodným vzniká bílá sraženina nerozpustného uhličitanu kademnatého. Po přidání sulfidu amonného se vytváří žlutá sraženina taktéž ve vodě nerozpustného sulfidu kademnatého. Sraženina uhličitanu kademnatého vzniká podle rovnice:
    Jediným hořlavým prvkem je hořčík, šedobílý lesklý kov. Po jeho vložení do plamene kahanu můžeme pozorovat, jak oslnivě hoří. Při hoření na vzduchu se hořčík slučuje s dvěma plyny, a to kyslíkem a dusíkem, neboť ty tvoří značnou část atmosféry. Produktem hoření je bílý oxid hořečnatý obsahující stopová množství nitridu hořečnatého:


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
8185
cache: 0024:00:00