Jak na věc


radniční listy prostějov

Prostějovské radniční listy 30. listopadu 2016

    Výběrové řízení na vydavatele Prostějovských radničních listů pro rok 2016 má svého vítěze. Osloveno bylo celkem šest firem, které se zabývají vydáváním periodik. Rozhodujícím kritériem byla cena, dílčím kritériem podíl reklamy, který zadavatel stanovil maximálně na 20% plochy periodika. Vítězem je stávající vydavatel.
    "Zastupitelé zašlou své příspěvky do Radničních listů předat do dne uzávěrky, načež snad zasedne generální cenzor uvolněný radní Šlambor, který dostane všechny články k dispozici a na některé napíše svoje reakce. Ty dokonce rozsahem překračují původní článek." upozornil Tomáš Blumenstein (ODS).
    Na prostějovském magistrátu se množí stížnosti obyvatel, kterým se nedostaly do rukou Radniční listy. Radnice prosí o vyplnění ankety, aby mohla situaci řešit s distributorem.
    Výběrové řízení na Radniční listy opět vyhrála firma Haná Press, která je vydavatelem Prostějovského Večerníku. Do řízení se původně přihlásilo pět uchazečů, dva byli komisí vyloučeni pro nesplnění některých kritérií.
    Na pondělním jednání Zastupitelstva města Prostějova byla projednávána i otázka zveřejňování článků v Prostějovských radničních listech. Opozice si stěžovala, že procházejí cenzurou.


Výběrové řízení na vydávání Prostějovských radničních listů vyhrála Haná Press

    "V letošním roce to bylo o něco lepší než v minulosti, ale poslední číslo RL - na říjen - jsme nedostali vůbec. Včera nám byly doručeny volební lístky s poučením, že v případě nejasností mohou být vysvětleny právě v RL. Odkazy na internet pro spoustu starších lidí jsou bezpředmětné," dodává jedna ze stěžovatelek na radničním webu.
    Někteří z obyvatel města si stěžují na nepravidelné doručování Radničních listů. Magistrát provádí pravidelné kontroly a distributora již i sankcionoval.
    Rada města na svém posledním jednání vzala na vědomí výsledek výběrového řízení na zakázku malého rozsahu. Jednalo se o to, která firma zajistí pro město grafické zpracování a tisk Prostějovských radničních listů v rozsahu 40 stran. „Ze šesti oslovených zareagovaly dva subjekty. Konkrétně šlo o Strategic Consulting, spol. s.r.o., Praha a o Haná Press, s.r.o., Prostějov,“ uvedla vedoucí Odboru kanceláře primátora Jaroslava Tatarkovičová. Základním hodnotícím kritériem byla ekonomická výhodnost nabídky.
    „Dvakrát nám nebyl zveřejněn článek, ve kterém jsme chtěli veřejnost informovat o situaci ve společnosti Vodovody a kanalizace,“ uvedl zastupitel Jan Navrátil s tím, že neuveřejnění bylo omlouváno nejrůznějšími důvody. Stejnou zkušenost měl další opoziční zastupitel, František Fröml.


Za nepravidelné doručování Radničních listů jsou sankce

    Chodí vám pravidelně Prostějovské radniční listy? Anketu můžete vyplnit na adrese https://www.prostejov.eu/cs/aktuality-archiv/anketa-radnicni-listy.html. (red)
    Na poněkud podivné jednání prostějovské radnice upozornili opoziční zastupitelé na pondělním jednání. Podle zkušenosti hned několika z nich se v Radničních listech jejich příspěvkům dostalo okamžité oponentury. Byla nastolena otázka, zda se nejedná o porušení tiskového zákona.
    Městský měsíčník Radniční listy, který obyvatelé našeho města naleznou zdarma ve schránkách, ve svém aktuálním čísle z 25. listopadu vyzpovídal Marcela Winterse, předsedu našeho partnerského klubu DOS-WK Enschede. Celý rozhovor včetně dvou fotografií, znaku našeho klubu a pozvánky na zápasy s Kolínem si můžete v Radničních listech přečíst na straně 28!
    „Výběrové řízení na Prostějovské radniční listy vyhrála společnost Haná Press, s.r.o. Zakázku v předpokládané hodnotě 450 tisíc korun získala za necelých tři sta tisíc,“ konstatovala tisková mluvčí magistrátu Jana Gáborová.


Chodí vám radniční listy?, ptá se magistrát

    "Pokud vedení města má zpracované právní analýzy k neplatnosti smluv s Manthellanem a ví, že jsou neplatné, a přesto developerům jde na ruku a celou věc záměrně prodlužuje a mlží, pak tu něco smrdí ... a hodně. Prostor v Prostějovských radničních listech pro PR článek tohoto developera na vyhrazeném místě pro zastupitele je provokace arogance moci vedení radnice," uvedla opoziční zastupitelka Hana Naiclerová.
    Přijde za pár dní zase obhajoba a znectění kritiků v rubrice "Na pravou míru"? Těžko říci. Stejně tak těžko je pochopit stranu 14 nejnovějšího čísla prostějovského radničního periodika. Do už tak vyhrocené atmosféry okolo likvidace společenského sálu a pravděpodobné neplatnosti smlouvy se společností Manthellan Richarda Morávka zasáhla radnice stěží uvěřitelným způsobem: zvereňuje PR text developera na stránce, určené pro zastupitele.
    Prostějovské radniční listy, informační měsíčník občanů Prostějova kterým je do schránek distribuován zdarma. Periodikum se zaměřuje na regionální tématiku, obyvatele i firmy informují přehledným způsobem o aktuálním dění na Prostějovsku.


Prostějovské radniční listy 27. července 2016

    "Brzy dostanete do schránek lednové Radniční listy. Věnujte, prosím, pozornost straně 14, na které se pokusilo Statutární město Prostějov o nevídanou prasárnu. Obvykle nepoužívám takto ostrá slova, ale propašovat na stránku, která je nadepsaná "radní, zastupitelé" pod přispěvěk politického subjektu Změna pro Prostějov příspěvek developera, který se snaží ukořistit centrum města pro čistou komerci, nic jiného není. Článek developera je manipulativní a lživý. Nebyl by však zveřejněn bez souhlasu vedení města," uvedl na facebooku Petr Ošťádal. Není sám, mnozí v Prostějově ale již začali propadat čiré depresi.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00