Jak na věc


rána na jamkovišti v golfu

Kdy můžeme odstranit volný přírodní předmět

    Tento oddíl obsahuje doporučení ohledně chování a způsobu, jak hrát golf. Pokud se hráči budou těmito doporučeními řídit, bude hra pro všechny zúčastněné příjemnější a zábavnější. Základním principem je, že za všech okolností je potřeba brát ohledy na všechny ostatní osoby na hřišti.
    Hráči by měli hrát přiměřeně rychle. Soutěžní výbor může stanovit tempo hry, které by měli hráči dodržovat. Skupina hráčů je odpovědná za to, že se jejich odstup od předchozí skupiny nebude zvětšovat. Pokud je skupina pozadu o celou volnou jamku a zdržuje skupinu za sebou, měla by dát této skupině pokyn k předejití, a to bez ohledu na počet hráčů v této skupině. Pokud skupina neztrácí celou jamku, nicméně je zjevné, že skupina za nimi je schopna hrát rychleji, měla by této rychlejší skupině umožnit předejití.
    Golf se po většinu času hraje bez přímého dohledu rozhodčího, přičemž se spoléhá na osobní odpovědnost každého hráče, že bude brát ohled na ostatní hráče a bude jednat v souladu s Pravidly. Všichni hráči by se měli za všech okolností chovat disciplinovaně, v souladu s dobrými mravy a prokázat sportovního ducha, a to bez ohledu na to, jak jsou soutěživí. Tyto teze vyjadřují ducha hry.


Hrajte přiměřeně rychle a udržujte odstup

    Pokud se míček při odstraňování volného přírodního předmětu pohne, musíte jej vrátit na původní místo. Pokud se tak stalo mimo jamkoviště, dostanete jednu trestnou.
    Přehledně uspořádaný virtuální prostor interaktivního světa GOLFee. Seznam všech zaregistrovaných uživatelů (klubistů), trenérů a caddie. K dispozici je také speciální golfový bazar, soutěže o zajímavé ceny nebo golfové ankety. V klubovně se toho po každé hře také hodně nemluví, takže nechybí ani ty nejlepší hlášky ze světa golfu.
    Pokud se hráč domnívá, že by jeho míč mohl být ztracen mimo vodní překážku nebo být mimo hřiště, měl by z důvodu úspory času zahrát provizorní míč. Hráči hledající míč by měli dát hráčům v následující skupině pokyn k předejití ihned, jakmile je zřejmé, že míč nebude snadno nalezen. Neměli by tak učinit až po pětiminutovém hledání. Jestliže umožní následující skupině, aby je předešla, neměli by pokračovat ve hře, dokud je tato skupina nepředejde a není z možného dosahu jejich ran.


Definice nejbližšího místa úlevy

    Hráči by měli za všech okolností brát ohledy na ostatní hráče na hřišti a neměli by je vyrušovat v jejich hře pohybem, mluvením nebo zbytečným hlukem. Hráči by měli zajistit, aby žádné z elektronických zařízení, která vezmou s sebou na hřiště, nevyrušovalo ostatní hráče. Hráč by neměl nasadit svůj míč na odpališti, dokud na něm není ve hře řada. Hráči by neměli stát blízko míče nebo ve směru přímo za míčem nebo za jamkou, když se některý z hráčů chystá odehrát.
    Přehled aktuálních golfových turnajů v České republice, doplněný o seznam domácích golfových tour a hcp dnů. K nahlédnutí je také přehled golfových prodejen, e-shopů a dalších komerčních subjektů zaregistrovaných na našich stránkách. A když nemáte chuť někam vyrazit, můžete prolistovat náš golfový televizní program.
    Sporné momenty při hře mnohdy může rozhodnout jen malý detail ve výkladu pravidel. Náš přehled však nepomáhá hráčům pouze na hřišti, nýbrž i mimo něj - ať už v tom, co se může a nesmí na odpališti či tréninku, co je povoleno nebo zakázáno ve výbavě hráče, nebo co je v golfu jeho povinností obecně.
    Přednost na hřišti je určena rychlostí hry skupiny, pokud není Soutěžním výborem určeno jinak. Libovolná skupina hrající celé kolo má právo předejít jakoukoli skupinu hrající neúplné kolo. Pojem ”skupina” zahrnuje i jednoho samotného hráče.


Kameny v bunkeru - místní pravidla

    GOLFee.cz spatřilo světlo světa na první jarní den v roce 2011 s cílem přiblížit golf všem. Dokázat, že prohánět míčky po fairwayích a trápit se na greenech nemusí pouze profesionálové, nebo manažeři v kravatách, ale každý, kdo kouzlu bílého míčku propadl. Pro všechny přitom přináší obsah, který nejen že zaujme, ale každému dá navíc šanci se na stránkách seberealizovat a pomáhat tak propagovat golf a pomáhat ostatním. GOLFee.cz prostě ŽIJE GOLFEM, stejně jako vy.
    Před zahráním rány nebo před provedením cvičného švihu by se hráči měli přesvědčit, že se nikdo nenachází blízko nich ani na místě, kde by mohl být zasažen holí, míčkem nebo kamenem, oblázkem, větví apod., které mohou odlétnout v důsledku úderu nebo cvičného švihu.
    Před opuštěním bankru by hráči měli pečlivě zarovnat a uhladit všechny díry a stopy, které v bankru udělali sami, jakož i ty, které v jejich blízkém okolí udělal někdo jiný. K tomuto účelu by měli použít hrábě, pokud jsou hrábě v rozumné vzdálenosti od bankru.
    Pokud je to potřeba, měl by ve hře na rány hráč, který je zároveň zapisovatelem, zkontrolovat během cesty k dalšímu odpališti výsledek příslušného hráče a zapsat ho.
    Buďte dochvilní! Přijíždějte na hřiště v nejhorším případě 30 minut před svým startovním časem. Pokud přijedete dříve, výborně, získáte aspoň čas na rozcvičení před hrou na driving range a cvičných greenech. Určitě se vám to vyplatí.


Definice půdy v abnormálním stavu

    Pokud míček leží na nesprávném jamkovišti, nesmí se hrát. Musíte si vzít beztrestnou úlevu a spustit míček na nejbližším místě úlevy, tedy mimo jamkoviště. Nejbližší místo úlevy nesmí být na jamkovišti nebo v překážce. Míček zvednutý podle tohoto pravidla můžete očistit.
    Česká golfová hřiště a jejich nejpodrobnější seznam na českém internetu. Detailní přehled golfových resortů, hřišť i klubů, doplněný o unikátní interaktivní mapky golfových hřišť. K získání barvitějších představ o jednotlivých hřištích a resortech můžete využít našich recenzí, na zapsání vašich výkonů pak čeká naše propracovaná e-score karta.
    Když potřebujete, pak ve chvíli, kdy je na vás řada, proveďte jeden, maximálně dva bezkontaktní cvičné švihy, a to pokud možno mimo odpaliště. Nezapomeňte sebrat ze země své týčko poté, co odehrajete.


Originální český golfový informační a komunitní portál

    Snažte se vždy značit pozici míče na greenu malou mincí nebo jiným podobným předmětem. Praporkovou tyč vyndávejte vždy kolmo k povrchu greenu, abyste nepoškodili okraje jamky. Praporkovou tyč opatrně položte na foregreen, aby nikomu nepřekážela. Na jamkovišti by hráči neměli stát v dráze puttu jiného hráče ani vrhat stín na dráhu jeho puttu v době, kdy tento hráč provádí úder. Vždy se pozorně vyhýbejte dráhám puttů svých spoluhráčů. Šlápnout někomu do dráhy puttu je opravdu závažné faux-pas. Pokud zbývá jen pár centimentrů k jistému dohrání jamky, neváhejte tak učinit, i když na vás není řada. Hráči by měli zůstat na jamkovišti nebo v jeho blízkosti, dokud všichni ostatní hráči z jejich skupiny nedohrají jamku.
    Důležité a zajímavé informace. Rozšířené zpravodajství z PGA Tour, European Tour, Ladies European Tour a Czech PGA Tour. Vše podstatné o hráčích jako Tiger Woods, Phil Mickelson, Rory McIlroy, Luke Donald, nebo třeba Alex Čejka či Klára Spilková. Sledujeme dění v České golfové federaci (ČGF), českých resortech a partnerských tour.
    Hráči by měli být připraveni k odehrání rány, jakmile na ně dojde ve hře řada. Při hře na jamkovišti nebo v jeho blízkosti by hráči měli zanechat svoje vaky nebo vozíky na takových místech, aby přesun pryč z jamkoviště a na další odpaliště byl co možná nejrychlejší. Po dohrání jamky by hráči měli jamkoviště ihned opustit.
    Hráči by měli pečlivě opravit každou díru po jimi vyseknutém drnu, jakož i jakékoli poškození jamkoviště způsobené dopadem míče (ať už jejich vlastním, nebo cizím). Po dohrání jamky všemi hráči ve skupině by hráči měli opravit poškození jamkoviště způsobené golfovými botami.


Základy pravidel a etikety, chování na hřišti

    Golfová historie i současnost na jednom místě. Přehled slavných golfových legend minulosti i hvězd aktuálního dění. Profily všech profesionálních hráčů hrajících na nejprestižnějších golfových tour světa a přehledy jednotlivých golfových turnajů. K nahlédnutí je také golfová etiketa, golfová pravidla a pojmový i slangový golfový slovník.
    Standardně hraje na prvním odpališti jako první hráč s nejnižším hendikepem v případě, že jsou hráči držiteli hcp, pokud ne, pořadí se určí nebo o pořadí může rozhodnout např. los, platí i v případě rovnosti hcp. Po opuštění odpaliště hraje jako první hráč, jehož míč je nejdál od jamky. Na každé další jamce začíná hrát vždy hráč s nejlepším výsledkem na jamce předcházející.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00