Jak na věc


psychologické testy pro řidiče testovací otázky

Psychotesty zdarma i s výsledky

    Psychologické testy pro řidiče nejsou ani zdaleka tak náročné jak jsou třeba policejní testy. Doba trvání těchto testů jsou asi 4hodiny a výsledky jsou dodány buď na počkání nebo do několika hodin. Jen ve vyjímečných případech se stává, že výsledky trvají několik dní.
    Díky technologickému pokroku dnes vznikají nové možnosti testování prostřednictvím internetu. S tím je spojena také dříve nemyslitelná možnost okamžité, instantní, počítačově generované interpretace testových výsledků. Společně s globalizací “testového” trhu jsme tak svědky nebývalého zvýšení nabídky a výrazného poklesu kvality různých testů a pseudotestů. Tento pokles kvality je výrazný především u testů určených pro oblast kariéry a profesních kompetencí, protože tato oblast skýtá velmi zajímavý potenciál výdělku.


Limity psychologického testování

    (2) Kdo je vlastně schopen říci, že verbální inteligenci musí mít psycholog alespoň na pomyslné úrovni devět? Neexistuje žádný průzkum, který by takové číslo stanovil, a už vůbec ne takový, který by to stanovil pro každé povolání, o které mají lidé zájem. Podobné závěry se opírají pouze o intuitivní a implicitní představy poradců o tom, co a v jaké míře je pro dané zaměstnání důležité. S určitostí a objektivně to nemohou vědět. Navíc mohou být nároky pro totéž povolání odlišné napříč různými rolemi, obory a typy pracovních pozic:
    Psychotestu není rozhodně třeba se obávat. Konec konců mohou pomoci i vám, protože na pravou míru uvedou momentální stav vaší osobnosti. Tyto testy se využívají všude na světě a jsou velkým přínosem nejen pro zaměstnavatele.
    Použití testů v situaci kariérního poradenství by mělo být chápáno pouze jako jeden střípek mozaiky a jedna fáze v oblasti profesního rozhodování. Mělo by být doplněno navazujícími metodami a přístupy, které teprve dokáží z výsledků testů vytěžit to nejdůležitější.
    Psychologické testy naleznete na téměř všech internetových stránkách, které se zabývají psychologií. Ne všechny testy jsou dokonalé, ale dají se najít i profesionálně zpracované testy, které vám během několika minut vyhodnotí výsledky. Psychologických testů, které jsou zdarma je opravdu málo a musíte dlouho a dobře hledat, aby jste vůbec nějaké našli.


Archív štítků: Psychologické testy

    Jen máloco vyvolává tolik diskuzí ohledně výběrových řízení i volby povolání, jako je použití psychologických testů. Není se přitom čemu divit – postoje k testům a se mezi odborníky i laiky výrazně liší. Na jedné straně je možné setkat se s naprosto nekritickou vírou, na stranu druhou s absolutním pohrdáním, vytvořeným často na základě osobní zkušenosti se špatnými nebo nevhodně aplikovanými testy v klíčových kariérních situacích.
    Na některých internetových stránkách jsou součástí psychologických testů i testy vědomostní tedy IQ testy. Tyto stránky nejsou ale příliš dobře vypracované a otázky v testech nejsou obvykle zpracované odborníky. Vzhledem k tomu, že se IQ testy dají zakoupit i v papírové podobě v některých knížkách psychologie společně s testy psychologickými, tak bude mnohem výhodnější, když si tyto testy zakoupíte v knihkupectví. Psychologické a IQ testy se stali velice oblíbenými a vyhledávanými i mezi zaměstnavateli.


Limity psychologického testování pro volbu povolání a výběrová řízení (1)

    Zkonstruovat dobrý a kvalitní psychologický test je totiž obtížný proces, který obvykle vyžaduje spolupráci statistiků, psychometriků, psychologů a specialistů v oblasti, v níž se testuje. Vyžaduje velké množství času, odbornost a zkušenosti, výrazné náklady, množství osob ke standardizaci a ověření jeho účinnosti. Proto tuto cestu bohužel nevolí všichni producenti testů. Kvalitní testy jsou většinou určené pro práci psychologů a nelze je koupit na volném trhu. Neplatí to ovšem vždy a fakt, že test firma prodává i pro použití nepsychology ještě neznamená, že je nekvalitní.
    … jsme tak svědky nebývalého zvýšení nabídky a výrazného poklesu kvality různých testů a pseudotestů. Tento pokles kvality je výrazný především u testů určených pro oblast kariéry a profesních kompetencí, protože tato oblast skýtá velmi zajímavý potenciál výdělku.
    Psychotesty si obvykle vyžádá zaměstnavatel od svých zaměstnanců. Nejde o nedůvěru nebo jiné pocity vůči lidem jež zaměstnává, ale jde čistě jen o osobní názor a v dnešní době už nejsou tyto testy ničím zvláštním. Na psychotesty se jde jen těžko připravit, protože nejde o otázky vědomostní, které se lze doma naučit z knížek, ale jde o otázky týkající se vaší osobnosti, zvládání napětí při testování nebo představivost, fantazie a technické předpoklady. Výsledky těchto testů tedy vyplývají pouze z vašich vlastních myšlenek a nelze jejich výsledek ovlivnit učením.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00