Jak na věc


psovi teče z nosu

Jak odnaučit štěně kousat

    Mezi jednotlivými psy jsou samozřejmě rozdíly. Sledujte, jak váš pes mění polohu těla, co dělá s ušima, očima, s obočím, pysky, čenichem, tlamou, ocasem a srstí.
    Každý pes má svůj vlastní pach, který vylučuje análních žláz, dvou malých váčků umístěných v řitních svalech. Pach se uvolňuje při každém močení, vyprazdňování nebo zavrtění ocasu. Podle pachu pozná druhý pes stáří, pohlaví a postavení původce.
    Jestliže se pes naklání vpřed (na rozdíl od vztyčeného postoje) a uši míří dopředu, je patrně agresivní a chystá se zaútočit. Agresivní pes někdy také hledí upřeně před sebe, má zavřenou tlamu, vrčí, vrchní pysk ohrnuje nahoru a spodní dolů, aby ukázal zuby.
    Pokud má zrovna hravou náladu, pokrčí přední nohy, zvedne zadní část těla a vrtí ocasem - můžete si být jistí, že žadoní: "Pojďme si hrát." ať už je tato výzva určena psu nebo člověku.
    Ale pozor, neměli byste nabýt dojmu, že je to tak u všech psů, jemné rozdíly v chování cizího psa často těžko rozezná i odborník (je snadné zaměnit klidného psa za psa mírně neklidného, stejně jako lehce dominantního psa za agresivního).


Jak funguje elektrický výcvikový obojek

    Váš pes si velmi dobře uvědomuje, že svými hlasovými projevy bezpečně upoutá vaši pozornost, proto se bude snažit chovat hlučně, abyste se na něj podívali a naslouchali mu.
    Štěkot zaručeně upoutá pozornost a může také naznačovat obavy, spokojenost, neklid nebo překvapení. Obecně se dá říct, že čím rychleji a hlasitěji pes štěká, tím více je rozrušený nebo rozčilený.
    Všímejte si také, jak pes za různých okolností mění řeč těla - brzy příjdete na to, jak se chová, když je šťastný, vystrašený, spokojený, ospalý či jinak naladěný.
    Dobře naladěný pes vypadá naprosto jinak - vrtí ocasem v neutrální poloze (ocas není toporně vztyčený ani stažený mezi nohama). Často má otevřenou tlamu, uši jsou napůl sklopené nebo zcela uvolněné a v očích nejsou patrny známky zlosti ani zloby.
    Ne každý pes, který venku značkuje, si chce vymezit území nebo dát najevo svou nadřazenost. Mnozí to dělají jen proto, aby získali a zanechali informaci.


Jak pes vnímá čas

    Jestliže jsou v domácnosti dva psi a jeden z nich právě podřimuje na pohovce, druhý někdy chytře používá řeč těla a zvukové projevy, aby ho přesvědčil ke hře. Jakmile se první pes zvedne z pohovky, druhý na ni vyskočí a obsadí nejlepší místo. Psi často štěkají, aby vyrušili protivníka, nebo kňučí, aby druhý pes polevil v ostražitosti.
    Pachovým značkováním psi na procházkách označují svá teritoria, očichávají každý strom, sloup a plot a hledají pachové značky jiných psů. Jakmile ji najdou, vymočí se na ni a přidají tím vlastní pach, aby ji překryli a přidali k ní "značku" vlastní.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00