Jak na věc


psč měst a obcí slovensko

Hledat město, obec, část obce nebo poštu podle PSČ

    Správné použití PSČ je důležité kvůli automatizovanému třídění zásilek. PSČ se má ve vnitrostátním poštovním styku uvádět v posledním řádku adresy. Chybějící nebo špatné poštovní směrovací číslo výrazně zvyšuje riziko, že se zásilka nedostane k adresátovi. Poštovní směrovací čísla se používají od roku 1973.
    V rámci České republiky jsou PSČ jedinečná a neměnná. Správcem PSČ v České republice je Česká pošta. Pošty se mohou zřizovat a rušit, mohou se také měnit jejich územní obvody. Mezi dodací obvody pošt patří zpravidla území obce, může to být i několik obcí nebo souvislé části obce. Některé osamocené budovy nebo samoty bývají přičleněny pro lepší přístupnost k dodacímu obvodu jiné pošty. Některé významné podniky nebo instituce mohou mít vlastní směrovací číslo, to odpovídá jejich poštovní přihrádce na dodací poště.
    Vektorová mapa PSČ slouží pro použití v GIS softwarech. Obsahuje hranice regionů PSČ a bodovou vrstvu pošt. Součástí datové sady České republiky jsou také P.O. Boxy a PSČ organizací s vlastním směrovacím číslem.


Mapová sada obsahuje regiony a body PSČ. Tato sada umožňuje vytvářet nejrůznější geografické analýzy dat, které mají nějaký vztah k regionu se stejným poštovním směrovacím číslem - PSČ. Poštovní směrovací číslo je v současnosti zpravidla nejrozšířenější geografická informace v České republice, na Slovensku i v dalších zemích. Proto může být snadno použita k analýze databází, které PSČ obsahují.

    Z důvodu velké poptávky ze strany našich zákazníků, kteří nemají MapInfo Pro a nemohou tedy použít vektorovou mapu PSČ, jsme vytvořili mapy PSČ ve formátu PDF připravené k tisku. Kromě ploch PSČ jsou v mapách pro orientaci také hranice krajů, sídla, silnice a další prvky. Mapy jsou vytvořeny ve dvou verzích. K dispozici je mapa celé České republiky, nebo detailní mapa Prahy.
    Jednoduše pomocí myši naklikejte postupně číslice PSČ města, obce nebo pošty, kterou hledáte. Po výběru prvních třech čísel, se Vám zobrazí dostupná směrovací čísla.
    Vyhledávač poštovních směrovacích čísel (PSČ) měst a obcí nebo ulic a vyhledávání pošt České republiky je navržen pro maximálně jednoduché ovládání. K hledané poště nebo směrovacímu číslu se dostanete během několika kliknutí myší. Údaje v databázi PSČ jsou aktualizovány jednou za 3 měsíce.
    Další číslice PSČ definují obec a případně městskou část obce. Například v Praze druhá číslice poštovního směrovacího čísla odpovídá jednotlivým městským obvodům. PSČ Prahy 10 začíná dvojčíslím 10.
    Z důvodu velké poptávky ze strany našich zákazníků, kteří nemají MapInfo Pro a nemohou tedy použít vektorovou mapu PSČ, jsme vytvořili mapy PSČ ve formátu PDF připravené k tisku. Kromě ploch PSČ jsou v mapách pro orientaci také hranice krajů, sídla, silnice a další prvky. Mapa také obsahuje detailní pohled na Bratislavu a okolí.


Hledat poštu nebo PSČ podle lokality

    Poštovní směrovací číslo se vždy skládá z pěti číslic. První číslice PSČ přibližně (neplatí to ve všech případech) odpovídá starému členění Československa na kraje
    Rozsáhlý souhrn údajů o struktuře obyvatelstva, domech a bytech ze Sčítání lidu v administrativních jednotkách sloužící jako podklad pro územní plánování.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00