Jak na věc


projekty rodinných domů 2018

V rámci našich služeb nabízíme následující balíčky:

    Zpracováváme Průkazy energetické náročnosti budov při prodeji, pronájmu nemovitosti. Dále zpracováváme PENB pro projekty novostaveb, rekonstrukcí. Ceny za běžný rodinný dům jsou od 2500Kč.
    Cyklistická infrastruktura je již nedílnou součástí dopravního systému. Její řešení jde v ruku v ruce se zklidňováním dopravy měst a obcí. Řešíme specifika cyklistické dopravy: integrace cyklistů, podporu rekreační cyklistiky.
    Zpracováváme projekty místních komunikací a to včetně veškerých návazností jako je zklidňování dopravy, řešení cyklistické dopravy, návrh dopravy v klidu či návrhu koncepce uličního profilu.
    Na těchto internetových stránkách Vás vítá majitel firmy pan Jaroslav Zika, autorizovaná osoba v oboru pozemní stavby (číslo autorizace- 0008849). Stavebnictvím se zabývám cca 20 let. Během své praxe jsem se podílel mimo jiné na těchto projektech:


Návrh integračních opatření pro cyklisty, Cyklogenerel měst a obcí

    TIP: Po dohodě můžeme v první fázi vypracovat pouze části projektové dokumentace potřebné pro získání stanovisek výše uvedených dotčených orgánů. Můžete si tak vyřizovat podklady potřebné ke stavebnímu povolení dříve, než bude hotový celý projekt, který je potřebný pro odevzdání na stavební úřad ke stavebnímu povolení, čímž si ušetříte čas.
    Dopravně inženýrské opatření je nedílnou součástí projektu dopravních staveb ale i projektů, které zasahují do stávající dopravní infrastruktury jako jsou přípojky inženýrských sítí, zábory pozemků atd.
    V rámci projektu místních komunikací dále řešíme uliční osvětlení, výsadbu zeleně, inženýrské sítě, odvodnění komunikací, návrhu mobiliáře uličního profilu.
    Projekční kancelář MTprojekt se zaměřuje na projekty rodinných domů, projekty bungalovů, administrativních budov a provozoven - obchodů, restaurací, skladovacích prostorů, výrobních hal a jiných novostaveb.
    Provádíme návrhy zklidnění pro bezpečnější a lépe fungující dopravu. Projekty je nutné řešit zcela individuálně na místních podmínkách. Návrh permisivních opatření pro lépe fungující dopravu zvyšuje bezpečnost všech účastníků dopravy.


Návrh dočasného dopravního značení, zábory pozemků aj.

    V případě zájmu vám bezplatně poradíme s vyplněním žádostí spojených se získáním stavebního povolení a stanovisek dotčených orgánů a vlastníků veřejné, dopravní a technické infrastruktury (tato stanoviska jsou nutným podkladem pro získání stavebního povolení).
    PBŘ je nezbytnou součástí většiny projektové dokumentace předkládané na stavební úřad. V rámci této části dokumentace se hodnotí parametry stavby při požáru jakou jsou odolnost konstrukcí, únikové cesty, hasební prostředky a další...
    Velmi důležitá je vzájemná spolupráce vás jako investora a projektanta. Chystáte se postavit si nový domov, ve kterém strávíte pravděpodobně velkou část vašeho života. Je tedy důležité, aby byl projekt domu přesně dle vašich představ.
    Provádíme výpočty dopravy v klidu. Výpočet je prováděn na základě platné české legislativy: potřeba parkovacích stání pro parkování a odstavování vozidel.
    Zpracováváme projekt pro povolení vjezdu na pozemek. Projekt je zpracován na základě požadavků Dopravního inspektorátu PČR a Dopravního odboru. Součástí projektu je ověření rozhledových poměrů, ověření vlečných křivek návrhového vozidla aj.


Reference - rekonstrukce bytů, koupelen, bytových jader

    Dále provádíme výpočty a návrh parkovacích stání pro bezbariérové užitá, rodiny s dětmi aj. Dále řešíme návrh parkovišť a garáží a to včetně návrhu dopravního systému.
    Návrh parkovišť pro bezbariérové užívání, návrh prvků pro nevidomé a slabozraké, kontrola projektů jestli splňují parametry na bezbariérové užívání staveb dle platné legislativy.
    Jak probíhá projektování staveb? Co očekávat při naší spolupráci na projektech rodinných domů a jiných individuálních projektů novostaveb? Projektová činnost probíhá následujícím způsobem.
    Připravili jsme také pro své zákazníky na vybrané stavební materiály slevy až 47 % (cihly minimálně 34%, okna min. 44%, střešní krytina min. 20%...). V rámci projektové dokumentace při realizaci stavby domu. Slevy jsou závislé na typu materiálů a ročním období. Úspory financí při realizaci stavby domu hledejte u nás v kanceláři.


Projektová dokumentace pro rekonstrukci bytu či bytového jádra

    Projekční kancelář se zabývá projekty rodinných domů od staveb cihlových až po montované domy (dřevostavby), rodinné domy novostavby i rekonstrukce. Zajišťujeme projekty domů, projekty individuální, typové projekty rodinných domů, úpravy typových projektů, projekty bytových domů, projekty občanských a průmyslových staveb, projekty skladů a garáží, výškopisné a polohopisné osazení domu na parcele včetně projektu přípojek, architektonické studie, vizualizace exteriéru, vizualizace interiéru, radonové a geologické průzkumy, geodetické zaměření pozemku, znalecké posudky, průkazy energetické náročnosti budovy, poradenství, inženýrská činnost, pomoc při výběru stavební firmy u stavby na klíč, finanční poradenství (například ceny stavebních materiálů, ceny stavebních prací, výběr dodavatele apod.)...Některé naše reference naleznete zde.
    Provádíme návrh koncepce pěší dopravy. Chodci jsou nejzranitelnější účastníci dopravy a pro to je nutné je chránit. Navrhujeme řešení na ochranu pěších: bezpečné přechody, osvětlení přechodů, šířkové uspořádání chodníků.
    Zpracováváme dopravní generel měst a obcí. Dobravní generel je dokument, který řeší komplexně dopravní systém města se všemi potřebnými návaznostmi. Určuje prioryty vývoje, nutnost potřebných řešení a integračních opatření.
    V rámci projekce silničních staveb se věnujeme převážně projektům místních komunikací, zklidňování dopravy, řešení dopravy v klidu, návrhu koncepce cyklistické dopravy, povolování vjezdů a sjezdů, návrhu skladby konstrukčních vrstev komunikace a mnohé další.


DOPRAVNÍ STAVBY               HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY             KRAJINOTVORBA

    Projekční kancelář sídlící v Praze vznikla v roce 2001 a od té doby má cca 300 zrealizovaných zakázek. Projekty staveb zpracováváme na pozemky nejenom v Praze a okolí, ale pro všechny regiony v České republice. Činnost je nyní zaměřena zejména na energeticky úsporné a nízkoenergetické bydlení rodinných domů. Z důvodu neustále se navyšujících cen energií, celosvětového poklesu zásob ropy (energie je na ropě závislá), energeticky úsporné a nízkoenergetické bydlení bude časem nutností. Na projektech pracují zkušení autorizovaní projektanti s dlouholetou praxí (min.15 let). U nás nejednáte s obchodníkem, ale přímo se zpracovatelem projektové dokumentace.  Projekty rodinných domů možno také vybrat z katalogu rodinných domů. Nejsme zprostředkovatelé projektů stavební části, proto ceny projektů zbytečně nenavyšujeme. Veškeré projekty stavební části pocházejí z naší dílny. S projektanty profesí (voda, kanalizace, elektroinstalace, vytápění, požárně bezpečnostní řešení, průkaz energetické nároč
    Zabýváme se návrhem dopravního systému a kapacit řešení parkovišť jednotlivých a hromadných garáží. Součástí návrhu je i výpočet dopravy v klidu, potřebný počet parkovacích míst pro Rodiny s dětmi a Zdravotně a tělesně postižené.
    Pokud si zvolíte stavbu domu svépomocí, přizpůsobíme k tomu i vaši projektovou dokumentaci. Taková dokumentace poté slouží nejen ke stavebnímu povolení, ale zároveň i jako dokumentace pro vlastní realizaci stavby.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
16073
cache: 0024:00:00