Jak na věc


program českých rozhlasových stanic

I gramotný posluchač potřebuje přesné informace. Expres FM vrací pravidelné zprávy

    Správcem Vašich osobních údajů je společnost RadiaCZ s.r.o., se sídlem Koperníkova 794/6, 120 00 Praha 2, IČ: 06533434, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 283817 (dále jen „Správce“). Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen „Nařízení“ – a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
    Dále bychom Vás chtěli informovat, že zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu lze považovat za zpracování prováděné z důvodu oprávněného zájmu správce. Společnost RadiaCZ s.r.o. má tedy možnost zasílat Vám na e-mail, i bez Vašeho souhlasu, informace o nových funkcionalitách webového portálu. Zasílání těchto informací můžete kdykoli odmítnout, a to kliknutím na příslušný výslovný odkaz v nabídce.
    Doba zpracování osobních údajů: po dobu registrace Vašeho účtu a po dobu tří let od jeho skončení. V případě, že udělíte souhlas se zasíláním obchodních sdělení, bude Správce dále zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem zasílání obchodních sdělení po dobu tří let od udělení souhlasu.


Božena Benešová a E. F. Burian: Věra Lukášová

    Digitální audio distribuci provozují České radiokomunikace pro společnosti Europe Développement Czech Republic, a.s. (EDCR) a Londa s.r.o. Společnost EDCR je servisní organizací pro rozhlasové stanice Evropa 2 a Frekvence 1. Společnost Londa je držitelem licence pro Rádio Impuls. Digitální distribucí jsou šířeny signály celoplošných i regionálních programů uvedených stanic, které byly do konce září šířeny satelitně.
    Účelem zpracování je poskytování elektronické služby v podobě zřízení účtu na serveru radiotv.cz, který Vám umožní pohodlnější využívaní služeb webového portálu a zapojení se do soutěží provozovaných na našem portálu. Elektronická služba v podobě zřízení účtu je poskytována bezplatně na neomezenou dobu s tím, že máte možnost kdykoliv a bez udání důvodu svůj účet zrušit zasláním písemné žádosti na helpdesk@radia.cz. Dalšími účely zpracování jsou zlepšení kvality poskytovaných služeb a zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb.


Vasilij Šukšin: Červená kalina. Hrají J. Hartl, P. Haničinec, L. Termerová a J. Přeučil

    (Praha, 15. října 2003) – České radiokomunikace zprovoznily 30. září letošního roku celoplošnou digitální audio distribuci v datové síti Bluetone. Jedná se o první pozemskou celoplošnou digitální audio distribuci pro síť FM vysílačů uvedených programů v České republice. „Koncem května letošního roku jsme vyhráli výběrové řízení a již nyní mohou posluchači ocenit výrazné zlepšení kvality přijímaného signálu,“ řekl dnes Ing. Jaromír Charvát, ředitel úseku telekomunikačních služeb ČRa.
    Ve vztahu ke zpracování Vašich osobní údajů společností RadiaCZ s.r.o. bychom Vás dále chtěli informovat o Vašich následujících právech: právo požadovat přístup ke svým osobním údajům; právo požadovat opravu svých osobních údajů; právo požadovat výmaz svých osobních údajů; právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů; právo na přenositelnost Vašich osobních údajů; právo vznést námitku; právo podat stížnost u dozorového orgánu – Úřadu pro ochranu osobních údajů.
    Dvě na první pohled bezvýznamné kauzy. V obou přišel o život mladý člověk. Jednou při rvačce před pražským klubem, podruhé na poloprázdném parkovišti v Uherském hradišti. Ačkoliv důkazy nebyly jednoznačné, v obou případech soud dospěl k tomu, že šlo o úmyslné zabití. A v obou případech k verdiktu napomohl i názor renomovaného soudního znalce Jiřího Strause, který si říká ,,matematik zločinu".

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00