Jak na věc


proctor standard

Laboratorní zkoušky zemin, hornin a kameniva

    Nepodařilo se Vám nalézt požadovanou zkoušku? Častým problémem technických požadavků na provádění stavby, projektů, průzkumů a jiných souvisejících dokumentů je nejednotnost v terminologii zkoušek. Pokud si nejste jistí, zda společnost 4G consite s.r.o. Vámi požadovanou zkoušku provádí neváhejte nás kontaktovat.
    4b/ Dle ČSN EN 1997-1  (Eurokod 7) VYPOČTĚTE ÚNOSNOST základové patky A její SEDÁNÍ pod char. bodem při zatížení na mezi únosnosti (centricky zatížená patka 1,5 m x 1,5 m x 1 m, 1m pod terénem; jako charakteristické hodnoty použijte "směrné normové" z ČSN 731001; bez HPV; G:Q 70:30; sedání bez vlivů hloubky založení a nestlačitelné vrstvy.
    Další využitelné informace (popis vlastností) a podklady (např. výpočet únosnosti a sedání základu) najdete v sekci Vlastnosti hornin a zemin a podkladech předmětů ZS01+ZSVT a MZA.
    Zajišťujeme laboratorní rozbory v akreditované laboratoři pro geologický, hydrogeologický průzkum. Dále provádíme rozbory pitné vody a agresivity na betonové konstrukce.
    pozn. ČSN 73 61 33 přebrala pravidla pro zatřídění z ČSN 73 10 01, současně určuje vhodnost jednotlivých typů zemin pro pozemní komunikace a rozsah laboratorních zkoušek při jejich výstavbě.


Smykové zkoušky, zkoušky stlačitelnosti a objemových změn

    Půdní objemový denzitometr slouží ke stanovení objemové hmotnosti zemin v přirozeném či vysušeném uložení in-situ a to pro přírodní nebo konstrukční vrstvy zemin. Dále prokazuje míru zhutnění posuzované vrstvy porovnáním objemové hmotnosti stanovené denzitometrem in-situ a laboratorním měřením zkouškou Proctor standard.
    4a/ Na základě výsledků prvních cvičení ZATŘIĎTE ZEMINU DLE ČSN EN ISO 14688-2 a dle ČSN 73 10 01, dle zatřídění ČSN 73 10 01 určete směrné normové charakteristiky.
    8a/ POROVNEJTE CHARAKTERISTIKY zeminy tabulkové a zjištěné zkouškami.8b/ Na základě změřených hodnot VYPOČTĚTE ÚNOSNOST základové půdy A SEDÁNÍ při zatížení na mezi únosnosti (rozměry atp. stejné jako po 1. serii).
    Zkušební laboratoř 4G consite je schopná zajistit provedení zkoušek betonů, recyklovaných konstrukčních vrstev za studena, popř. hutněných asfaltových vrstev. Zkoušky jsou prováděny ve spolupráci s akreditovanými laboratořemi v uvedené oblasti.
    Práce probíhají v laboratořích K220 v Dejvicích (D1111 - za ateliérem D), dvě cvičení (1 den) probíhají ve štole Josef. Po vzájemné domluvě celé skupiny je možné přesunout výuku na jiný, než rozvrhovaný, den a čas.


Laboratorní zkoušky zemin, hornin a kameniva

    V laboratoři jsou běžně prováděny návrhy úpravy zemin dle TP 94, popř. směsí stmelených pojivy dle souvisejících ČSN. Tyto návrhy jsou optimalizovány na základě laboratorních zkoušek, při kterých je možné ověřit typ a množství pojiva pro konkrétní typ zeminy.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00