Jak na věc


problémy se zácpou

Miminko se očividně nemůže vykakat, zrudne, trápí se a pláče bolestí

    Pokud odborník doporučí zákazníkovi doplněk stravy jako léčivo (nebo místo něj), resp. nepřípustně prezentuje jeho léčivý efekt, zakládá to u něj podle okolností vznik řady odpovědností – z těch nejvýznamnějších zmiňme alespoň následující…
    Při kojení bývá problém spíše řidkou průjmovou stolicí (výrazně žlutá tekutá). Kojené miminko do 6. týdne života by mělo mít 2x – 4x denně stolici. U starších bývají týdenní i dvoutýdenní intervaly běžné, v dalších měsících se to srovná. Orientujte se především podle počůraných plen, kterých by mělo být 6-8 za den, tak budete mít jistotu, že Vaše miminko má dost tekutin a živin každý den.
    Pozorně si přečtěte příbalový leták léku. V případě, že problémy neustupují, či dochází ke zhoršení, komplikacím, horečkám, bolestem břicha, pocitům na zvracení, krvavé, černé stolici …, navštivte lékaře.


Pro mírnění komplikací a ošetření vnějších i vnitřních hemoroidů:

    Zácpa však může být i samostatnou nemocí. U některých lidí dochází k utlumení nebo vyhasnutí vyprazdňovacího (defekačního) reflexu. Příčin vědomého zadržování stolice je celá řada. Viníkem bývá nevhodně zvolené složení jídelníčku s nedostatkem vlákniny a tekutin a málo pohybu. Druhou příčinou je potlačování nucení na stolici, jež může způsobovat například stud, spěch, nemožnost dojít si na toaletu dle vlastní potřeby či nevyhovující hygienické zařízení.
    Primární zácpa vzniká jako onemocnění z různých příčin (viz výše). Dělí se na akutní(cestování, změna prostředí, infekční onemocnění, nové léky) a chronickou (návykovou – ta je nejčastější).
    Nemocí civilizační je zácpa habituální – návyková. Jde o častou poruchu, především u žen, vzniká útlumem defekačního reflexu. Tento reflex končí s nedostatkem přirozených podnětů:
    Tyto stránky nenahrazují návštěvu lékaře – slouží k akutní pomoci a samoléčbě běžných a některých dlouhodobých zdravotních problémů - podle definovaných obecných pravidel samoléčby a sebepéče (vydaných zdravotníky EU a AESGP - pravidel uvedených v tomto projektu).  Doporučujeme čtenáři těchto stránek, aby v případě komplikací konzultoval svůj léčebný postup  a zdravotní stav s lékařem či lékárníkem.


Zácpa je nemocí nebo příznakem jiného onemocnění, například:

    Doplněk stravy je zákonem definován jako potravina, jejímž účelem je doplňovat běžnou stravu a která je koncentrovaným zdrojem vitaminů a minerálních látek nebo dalších látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem, obsažených v potravině samostatně nebo v kombinaci, určená k přímé spotřebě v malých odměřených množstvích.
    Zácpa může být příznakem některých nemocí postihujících orgány trávicího ústrojí. Může jít například o rakovinu tlustého střeva, trhlinku na konečníku, zánětlivá onemocnění střev, hemeroidy nebo tzv. „líné střevo“.
    Zácpa spastická – vzniká nadměrnou střevní dráždivostí, nebo u mladých žen často v těhotenství či po porodu. Zácpou většinou trpí také lidé s nedostatečnou funkcí štítné žlázy.


Miminko má zácpu, tlačí

    V prvé řadě takové jednání může naplnit skutkovou podstatu řady deliktů typu nekalé soutěže, které jsou upraveny v obchodním zákoníku (klamavá reklama, klamavé označování zboží a služeb, ohrožování zdraví spotřebitelů), přičemž zajímavostí je, že zde může žalovat nejen zákazník, ale i konkurenční lékárna, a v některých případech rovněž sdružení na ochranu spotřebitelů či podnikatelů. Pokud by takový delikt nekalé soutěže byl závažný (např. co do způsobené škody), může mít i rozměr trestněprávní (trestný čin porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže). Vznikne-li v důsledku takového protiprávního jednání škoda, zakládá to samozřejmě též odpovědnost za škodu. Apod.
    Lékař se vás zeptá, jak dlouho máte problémy, jaké máte k zácpě přidružené potíže, na vaši rodinu, vaši životosprávu, léky, které užíváte… Vyšetří oblast břicha a konečníku, odebere krev na laboratorní vyšetření + vyšetření na okultní krvácení, tzv. OK test. Místo projímadel předepíše lék stimulující pohyblivost tlustého střeva, cisaprid, který patří mezi léky povzbuzující střevní činnost.
    Samotný výběr vhodného léku nebývá úplným řešením zdravotního problému. Možnosti farmakologické léčby jsou často omezené, nevyřeší onemocnění, jako takové a často nepomohou tolik jako váš zdravý a aktivní způsob života - spojený s racionální léčbou.


Důležitý účinek tlustého střeva

    Léčivý přípravek má prokazatelné a opakovatelné léčivé účinky. Je zákonem definován jako látka či kombinace látek, kterou lze použít u lidí nebo podat lidem za účelem obnovy, úpravy či ovlivnění fyziologických funkcí prostřednictvím farmakologického, imunologického nebo metabolického účinku nebo za účelem stanovení lékařské diagnózy, případně jako látka či kombinace látek prezentovaná s léčebnými nebo preventivními vlastnostmi v případě onemocnění lidí.
    Na akutní zácpu, bez dalších zdravotních potíží, pomáhají kontaktní laxativa (čaj ze senny – od 10 let věku), kapky pikosulfát, tablety – viz níže). Vhodnou dávku a formu podle věku užívat večer, dostatečně zapít a neužívat déle než 1 týden.
    Rozlišujeme dva druhy zácpy – atonickou, s ochablou střevní svalovinou, a spastickou, kdy je střevo v křeči. Oba typy zácpy mohou způsobit chronickou otravu organismu a jsou příčinou vzniku dalších zdravotních potíží a onemocnění.
    Sekundární zácpa vzniká jako součást jiného onemocnění: roztroušená skleróza, Parkinsonova nemoc, pro překážky v trávicím traktu – nádor, zánět, otravy (olovem), cukrovka, léky (antidepresiva, antacida, přípravky obsahující železo, kalciové blokátory, hormonální antikoncepce).
    Zácpa je příčinou i důsledkem mnoha onemocnění. Zácpou rozumíme nepravidelnost vyprazdňování, které nenastává denně. Při zácpě se hromadí v organismu toxiny, tvoří se bloky v kanálcích, což vede k poruchám různých orgánů.


Základními příčinami zácpy jsou (nebo mohou být):

    Cílem léčby zácpy je obnovení defekačního reflexu. Pokud trvá zácpa delší dobu, užijeme doplňkovou léčbu laxativy (kontaktní, osmoticky působící, salinická, objemová projímadla). Při chronické zácpě je ale nutné zacházet s laxativy opatrně – nadužívání vede k poškození sliznice.
    Za obtížemi s vylučováním bývají i deprese a úzkost. Tělo reaguje zpomalením činnosti střev nebo zadržováním stolice. U dětí hraje psychika velkou roli, obzvláště pokud vzniknou poranění v oblasti konečníku. Stejný problém však mohou mít i dospělí. Při potížích s vylučováním se může jedinec snadno dostat do začarovaného kruhu. Obavy z bolestivého vyprazdňování jej nutí zadržovat stolici, která se ve střevech více zahustí, a to působí při vylučování opět větší bolest.
    Může mít zároveň pocit neúplného vyprázdnění. Lidé si stěžují na bolesti břicha, dráždivost a bolest v oblasti konečníku. Někdy se ve stolici objeví i čerstvá krev. Zácpa se často projevuje také zvýšenou plynatostí, nechutenstvím a bolestmi hlavy.


Rozdíl mezi léky, homeopatiky a doplňky stravy

    Při výběru konkrétních přípravků si vždy přečtěte i související nezbytné subkapitoly, zejména „Popis nemoci“, „Léčba a samoléčba“, „Upozornění“ a „Prevence“, které jsou nedílnou součástí samoléčby a sebepéče. Bez jejich znalosti se vystavujete riziku možného neúspěchu samoléčby a případně i poškození zdraví.
    Nastávají problémy především u zavádění příkrmů při přechodu z MM na tužší stravu. Miminko začne kakat v delších intervalech - obden, někdy i jednou týdně. Pokud nemá problémy (namáhavě netlačí a přitom z něj nic nevychází), jedná se o normální stav.
    podporující řidší stolici: ovocné přesnídávky a ovocné šťávy (švestka, jablko), jogurty s probiotikami, lžička olivového oleje v příkrmu
    Na opakované, chronické zácpy a zácpy po lécích, které je způsobují, se doporučují osmotická laxativa (jako glycerinové čípky, sirup laktulózy) či objemová laxativa (jako psyllium).
    (trvá asi pár minut, několikrát za den – důvodem jsou stahy střev, miminko je „zašpuntováno“ a bolí ho to)
    Jednou z častých příčin vzniku zácpy je špatná životospráva; úprava stravovacích návyků a pitného režimu je často plně dostačující k odstranění potíží!


K obnovení defekačního reflexu:

    Tlustému střevu je ve východní medicíně věnována velká pozornost. Správná střevní peristaltika podporuje zdraví, neboť v tlustém střevě se nejen zahušťuje stolice, ale vstřebávají se zde i minerály a stopové prvky. Očista střev je proto velmi důležitá, neboť čisté a správně fungující tlusté střevo obnoví správnou střevní mikroflóru. „U chronické zácpy ve své praxi předepisuji a provádím basti. Basti je aplikace teplého oleje nebo bylinných odvarů (nikoli samotné vody jako u kolonhydroterapie) do tlustého střeva, bez přidání léků nebo chemikálií. Teplý olej a odvar z bylinné směsi pročistí, změkčí, rozdrobí a odstraní zbytky stolice, parazity, hlen a další odpadní látky ze střevní sliznice. Cílem je stimulovat peristaltiku a očistit střevní stěny pro lepší vstřebatelnost živin.
    S tím souvisejí i zvláštní pravidla pro označování doplňků stravy – je výslovně zakázáno přisuzovat doplňkům stravy vlastnosti prevence, léčby či vyléčení lidských onemocnění, nebo na tyto vlastnosti odkazovat. Reklama na doplněk stravy pak nesmí uvádět v omyl přisuzováním vlastností prevence, ošetřování, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění, nebo takové vlastnosti třeba jen naznačovat.
    Zácpa se vyvíjí plíživě a někdy nereaguje na žádnou léčbu. Zácpa se vyvine z nedostatečné pohyblivosti(motility) tlustého střeva. Mohou zde hrát úlohu i vlivy konstituční: zácpa vzniká již od raného dětství a trpí na ni často i další členové rodiny.
    Proto nadváha a obezita, přecházení „banálních“ nemocí a „nezájem“ o své zdraví představují závažný zdravotní problém, který byste měli – ve spolupráci s lékaři včas aktivně řešit.


Léčba zácpy se řídí příčinou tohoto onemocnění:

    Při akutně vzniklé zácpě vždy – neboť je tu možnost náhlé příhody břišní (zánět slepého střeva, vznik střevní neprůchodnosti); dále při trvání déle než 2 týdny, při přítomnosti krve ve stolici.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00