Jak na věc


proč bychom se netěšili obsah

7 základních nástrojů zlepšování kvality

    Firmy v automobilovém průmyslu sice používají tento analytický nástroj, ale vesměs pouze proto, aby zjistily příčinu výskytu, přičemž nebývá důraz na hledání důvodů selhání detekce.
    Po pravdě se mi zda hned úvodní příklad trochu "ujetých", po druhém proč -proč to dodavatel neudělal si kladu otázku proč na to vstupní kontrola nepřišla
    Mějme třeba problém s kvalitou u jedné z francouzských automobilek. Jde o klasickou reklamaci, kde si zákazník stěžuje na nemožnost namontovat 5 kusů jednoho výrobku.
    Po pěti logicky položených otázkách známe odpověď na otázku Proč se problém vyskytl. Záměrně chci zdůraznit slovo vyskytl. Důvodem výskytu by mohlo být to, že dodavatel neprovedl včas preventivní údržbu s výměnou nástroje, případně nemá vůbec zaveden systém TPM.


Příklad z malosériové výroby (doplnění na základě dotazu z října 2011)

    Univerzální, jediná a definitivní odpověď na 99% infantilních dotazů "5WHY": protože někde v průběhu životního cyklu výrobku selhal kontrolní mechanismus. Příklad: blbě navržený - zkonstruovaný - vyrobený - zkompletovaný motor se dostal k zákazníkovi a je nefunkční. WHY? BECAUSE: v kterémkoli bodě životního (výrobního) cyklu nikdo ten motor nezkontroloval!To je podstata DETEKCE. Hledání, nalezení a eliminace příčin je "iné kafe". Místo lehce pofiderního nástroje "5WHY" doporučuji i v tomto případě použít starou a staletími osvědčenou selskou logiku :-) /viz. Autor "kamik" - pokud se budou klást zavádějící otázky nebo akceptovat nekompetentní odpovědi, dopracujem se nesprávných závěrů, které v důsledku vedou k fatálním situacím - viz. heslo "Air-crash"./
    V předchozím odstavci jsem se snažil poukázat na problém příčiny výskytu. Nyní se zkusme zaměřit na detekci. Položíme si otázku, proč nebyla daný závada včas detekována.
    V následujícím článku se dozvíte něco o stále častěji používaném nástroji zlepšování kvality, kterému se říká 5x proč (pět krát proč) nebo také anglicky častěji používané 5 Why. Pro francouzštináře jen doplním, že ve francouzštině se používá název 5 Pourquoi.
    Kromě dnes již běžně používané metody 5x proč pro Výskyt problému a 5x proč pro nedetekování problému, se začíná používat i třetí otázka. Ta otázka zní: Proč to systém umožnil? Na tuto otázku se obecně odpovídá velmi obtížně až, řekl bych, nepříjemně. Proč? Odpovědi totiž obvykle vedou k poskytování zdrojů v organizaci. Snad proto management některých organizací nechce znát odpověď.


Strategické systémy kvality

    Tady je vidět, že ne vždy se podaří odpovědět na všech 5 otázek proč. Bohužel poměrně často se dostáváme k příčině nazývané lidský faktor. To může zejména ve velkosériové výrobě signalizovat zásadnější nedostatek automatizovaných kontrolních prostředků (čidla, SPC kontroly, atp.)
    existuje nějaké nápravné opatření na lidsky faktor(překlepnutí znaménka při programování stroje,přehlédnutí kóty atd.)jedná se o kusovou výrobu kde si operátor děla vše sám

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00