Jak na věc


prirodni deodorant bez hliniku

Dlažby z přírodního kamene v exteriéru

    Dlažby z přírodního kamene výrazně esteticky pozvednou vzhled okolí vašeho domu. Jsou vhodné zejména pro příjezdové cesty, cesty kolem domu a na zahradě.
    Magmatické horniny vznikají krystalizací z magmatu. Struktura magmatické horniny se potom odvíjí od posloupnosti krystalizace a postupného chladnutí taveniny. Do skupiny magmatických hornin řadíme materiály jako je granit (žula), žulový porfyr, křemenný porfyr, bazalt (čedič) apod.
    Přírodní kámen je navíc dodáván v mnohe tvarech, velikostech, tloušťkách a barevných provedeních.Přírodní kámen bývá různě opracovaný. V nabídce se můžete setkat s přírodním či antickým povrchem nebo také s leštěnou povrchovou úpravou. Vedle nepravidelných formátů naleznete formáty pravidelné, které se dodávají v různých rozměrměrech. Hrany těchto formátů se mohou řezat nebo sekat. Nabídka obkladů je ještě rozmanitější. Můžete se setkat s formáty větších velikostí i s jemnými úzkými páskami a plastickými obklady.


Přírodní kámen - stavební materiál

    Stejně tak nikoho asi nepřekvapí, že hlavním stavebním materiálem ve středověku byl přírodní kámen. Románský i gotický styl je plný krásných kamenných staveb. V Čechách se u staveb z tohoto období setkáváme především s opukou a pískovcem.
    Hojněji se s využitím kamene začínáme setkávat ve starověku. Z té doby se nám dochovala nejedna ukázka sochařského řemesla. Zároveň můžeme dodnes obdivovat velký fenomén starověkého stavebnictví v podobě pyramid a chrámů v Egyptě. Stejně tak po sobě zanechaly architektonické dědictví kultury Mayů či Aztéků.
    Kamenné obklady jsou krásné. Mohou se stát hlavním designovým prvkem na fasádě i na stěnách v interiéru. Opět se nabízí spousta možností, jak kámen na obklady použít. Kamenné obklady mohou pokrýt celou fasádu a propůjčit tak domu vzhled kamenné stavby. Stejně tak mohou fasádu pouze ozdobit na vybraných místech - například kolem dveří či oken, případně jako kamenné sokly.
    O tom, že je člověk kamenem od pradávna fascinován, nám podávají svědectví také megalitické stavby (např. slavný Stonehenge). Tyto stavby se datují do doby kamenné a jsou jakousi předzvěstí kamenné architektury.


Další možnosti použití přírodního kamene

    Použití přírodního kamene se nemusíte obávat ani v interiéru. Vhodně zvolený materiál propůjčí interiéru luxusní a velmi originální vzhled. Stejně jako v případě venkovního použití je možné kámen snadno kombinovat s dalšími, nejen přírodními, materiály.
    Předmět dotazu - Vyberte typ dotazu - Sháníte něco konkrétního? Chcete nezávaznou cenovou nabídku? Máte zájem o katalog? Řešíte technický problém a nevíte si rady? Máte jiné dotazy?
    Nemůžeme samozřejmě opomenout ani antický svět Řecka a Říma, kde byl kámen ve stavitelství a sochařství také s oblibou využíván. Řekové a Římané byli velcí stavitelé a objevili řadu nových stavebních metod. Velmi oblíbeným materiálem antického světa byl mramor. Tento ušlechtilý vápenec byl těžen právě v okolí Středozemního moře, proto není výběr mramoru v Řecku a Římě překvapivý.
    Obklady a dlažby z přírodního kamene si vás jistě získají svojí elegancí a praktičností. Přírodní kámen je absolutně bezúdržbový a lze říci, že vše pro vás končí pokládkou dlažby či obkladu. Oceníte také to, že se velmi dobře kombinuje s dalšími materiály a díky své přirozené barevnosti může být doplněn téměř čímkoliv.


Výhody použití přírodního kamene

    Období renesance navázalo na odkaz antické kultury a to se samozřejmě přeneslo také do architektury a stavitelství. Kámen tak nadále zůstával vyhledávaným stavebním a okrasným materiálem. S barokním slohem přišel menší úpadek kamene na vnějších fasádách. Jednak bylo toto období ve znamení nedostatku kamenného materiálu a navíc přišly do módy omítnuté zdi. Přesto se stále využívalo kamenných dlažeb v interiéru i v exteriéru a také v kamenosochařství.
    Hledáte-li vhodný materiál pro venkovní dlažbu, nemůžete vybrat lépe než přírodní kámen. Dlažby z přírodního kamene jsou dodávané v mnoha formátech, tvarech a povrchových úravách. Vybírat můžete z nepravidelných kusů nebo z dlažebních dílů pravidelných tvarů, které je možné různě skládat.
    V zahradě můžete využít přírodního kamene k obkladu volně stojících zdí a k vytvoření vzhledu kamenného zdiva. V interiéru je možné použít obkladový kámen také na vybrané zdi nebo lemování. Přírodní kámen může najít své místo v obývacích pokojích, halách, ložnicích ale také v kuchyni. Růžné druhy mramorů se potom mohou stát variantou obkladů ve vaší koupelně. Přírodní kámen se tak může stát originálním prvkem vaší domácnosti.


Obklady z přírodního kamene v interiéru i exteriéru

    Metamorfované horniny vznikaly přeměnou z různých hornin a to působením vysokých teplot, tlaků a prostředí - čili činitelům v zemské kůře, kterým byly vystaveny. Výsledná podoba kamene je závisla na délce a intenzitě působení těchto činitelů.K metamorfovaným horninám řadíme krystalické vápence (mramory), fylity, granulity apod.
    Sedimentární horniny vznikaly přemísťováním, usazováním a zpevněním zvětralých úlomků, chemickým procesem (srážením z roztoků) nebo také biologickým procesem, při kterém docházelo k usazování vlivem biologického činitele. Sedimentární horniny vznikali obvykle na zemském povrchu nebo těsně pod jeho povrchem za poměrně nízkých teplot.K sedimentálním horninám patří pískovce, vápence, jílovité břidlice, travertiny apod.
    Přírodní kámen je používán již od nepaměti a s nadsázkou lze říct, že nikdy "nevyšel z módy". Nabízí nám široké spektrum možností jak a kde jej využít. Jeho výhodou je především vysoká užitná hodnota. Jedná se o ušlechtilý materiál s nenahraditelnými technickými vlastnostmi.


Dlažby z přírodního kamene v interiéru

    Přírodní kámen může být využit moha dalšími způsoby. Při stavbě schodišť, bazénových lemů, krbů a dalších stavebních prvků. U přírodního kamene platí víc než kdekoliv jinde, že fantazii se meze nekladou. Můžete například interiér svého domu založit na dominantním kamenném schodišti nebo robustním kamenném stolu. Vaše zahrada se nemusí omezit pouze na kamennou dlažbu či obklad bazénu, ale můžete do ní zakomponovat volně stojící kamenné okrasné zdi, jezírka, fontány či květináče.
    Imitování kamenných zdí jak v exteriérech tak v ineriérech představuje aktuální světový trend v bydlení.Obklad z přírodního kamene navíc slouží jako tepelná izolace. Pokud jej použijete na obklad fasády, poslouží vám dobře jako ochrana před zbytečným únikem tepla. Obklady je také možné instalovat na zateplovací polystyrenové systémy.
    Velmi oblíbené je použití přírodního mramoru v koupelnách. Mramor poskytuje oproti keramickým obkladům mnoho výhod, zejména pro svoji odolnost a neopakovatelnou strukturu. Podobnou roli hrají také přírodní travertiny a interiérové pískovce. Všechny zmíněné materiály můžete dle fantazie používat kdekoliv vás napadne. Ideálně se hodí pro koupelny, kuchyně, vstupní haly, ale také obývací místnosti.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00