Jak na věc


premid mýto

Vrácení palubní jednotky premid

    4 MYTO CZ - Elektronický mýtný systém v České republice Průvodce pro kategorii vozidel kg a více vydání 01/2010 Pokud PREMID pípne čtyřikrát nebo vůbec ne, je řidič povinen zastavit na nejbližším distribučním místě (DP) a nesrovnalost vyřešit (zpravidla doplatit mýtné a dobít nebo vyměnit jednotku). Jinak je informována mobilní kontrola a uživatel bude postižen. POZOR: Na distribučních místech (DP) zásadně není možné řešit ani starší ani početné nesrovnalosti a doplatky. kontrola po jízdě PREMID zkontrolujte krátkým stiskem tlačítka při střídání řidičů a po jízdě: musí zasvítit správně nastavený počet náprav. 7. VÝMĚNA, ZTRÁTA, BLOKOVÁNÍ PREMID výměna a náhrada Uživatel je povinen nechat ihned vyměnit nefunkční nebo poškozenou PREMID na libovolném obslužném místě DP nebo CP. PREMID je uživateli vyměněna za novou. Kauce propadá za mechanicky poškozenou nebo elektronicky nečitelnou PREMID (např. je naprasklá, je olámaná, je otevřená, má nečitelný čárový kód, je počmárána fixem nebo barvo


Předběžná registrace v režimu platby následné (post-pay)

    2 MYTO CZ - Elektronický mýtný systém v České republice Průvodce pro kategorii vozidel kg a více vydání 01/ ZÍSKAT PALUBNÍ JEDNOTKU PREMID Vozidlo je třeba zaevidovat do mýtného systému na distribučním nebo kontaktním místě. Je třeba doložit osvědčením o registraci (malým technickým průkazem apod.) tyto údaje: registrační značka; provozovatel a majitel; nejvyšší povolená hmotnost; emisní třída. Pozn.: Ke sjednání post-pay smlouvy jsou vyžadovány další náležitosti viz dále. Palubní jednotky PREMID jsou zapůjčovány proti vratné kauci 1 550,- Kč. pre-pay (placení předem) Na distribučním místě DP (velké čerpací stanice, hraniční přechody) je třeba: vyplnit evidenční formulář; doložit osvědčení o registraci; zaplatit kauci a předplatit mýtné. Kauce i předplatné se platí na místě hotově nebo platební nebo tankovací kartou. Seznam distribučních míst je na ; nejbližší místo zjistíte také telefonicky dotazem na zákaznickém centru ( 800 MYTO CZ ). Evidenční formulář je na nebo přímo na distribuč


Co je potřeba pro vydání Premid jednotky

    6 MYTO CZ - Elektronický mýtný systém v České republice Průvodce pro kategorii vozidel kg a více vydání 01/2010 služby kontaktních míst evidence do mýtného systému, zaplacení kauce a zapůjčení pre-pay PREMID; předplacení pre-pay mýtného; vrácení PREMID a kauce (a u pre-pay nespotřebovaného předplatného); sjednání smlouvy v režimu post-pay a zapůjčení PREMID; doplatek dlužného mýtného **); výpis mýtných transakcí za uplynulý kalendářní měsíc (účetní doklad); podrobné výpisy mýtných transakcí včetně vysvětlení k nim; příjem reklamací, např. prošetření vyúčtování mýtného; poskytování informací, příjem podnětů, stížností, oznámení o poruše, oznámení o ztrátě nebo odcizení PREMID. Pro časově náročnější úkony, zejména pro doplatek většího počtu mýtných transakcí, je třeba předem se telefonicky domluvit na termínu návštěvy. **) Doplatit dlužné mýtné na kontaktním místě lze pouze když provozovatel nebo řidič: uvede konkrétní údaje o vozidle a jízdě (zejména přesné místo, datum a čas vjezdu na


Mýto v ČR - pokuty za nesprávné placení

    9 CZ MYTO CZ - Elektronický mýtný systém v České republice Průvodce pro kategorii vozidel kg a více vydání 01/2010 Vrátil/a jsem nebo vyměnil/a nefunkční PREMID. Kauce za ni mi však nebyla vrácena. Proč? Při vrácení a výměně PREMID se zjišťuje, zda je čistá, mechanicky nepoškozená a elektronicky čitelná. Kauce se vrací ihned jen v případě, že je na obslužném místě zjištěno vše v pořádku. Pokud byla kauce zaplacena bezhotovostně (kartou), vrací se také bezhotovostně (na účet téže karty). Pokud byla kauce zaplacena v hotovosti, je PREMID přijata a kauce v hotovosti vrácena jen když se prokážete jako oprávněný držitel (nejjednodušeji osvědčením o registraci příslušného vozidla). PREMID s placením předem ( pre-pay ) lze vrátit nebo vyměnit na distribučním nebo kontaktním místě. PREMID s následným placením ( post-pay ) může vrátit pouze osoba oprávněná podle smlouvy a pouze na kontaktním místě. Na distribučním místě lze pouze vyměnit nefunkční za funkční. Pokud je PREMID nefunkční - elektro
    Naše pracoviště na dálničním přechodu Lanžhot je jedním z distribučních míst poskytujících služby spojené s vydáváním, výměnou, příjímáním a dobíjením premid jednotek. Služby na tomto pracovišti jsou poskytovány non-stop.


Platba předem (kredit) nebo následné placení

    18 MYTO CZ - Elektronisches Mautsystem in der ČR Leitfaden für Kraftfahrzeuge von kg und mehr Ausgabe 01/2010 konkrete Angaben über dem Fahrzeug und der Fahr anführen (vor allem den genauen Ort, Datum und Zeit der Anfahrt an den mautpflichtigen Verkehrsweg und der Ausfahrt davon, und die tatsächliche Anzahl der Achsen); über die ganze Zeit anwesend wird, und die einzelne Mautabschnitte, die zur Nachzahlung angeboten werden, abstimmen wird; direkt an Ort und Stelle bar oder mit einer Zahlung- oder Tankkarte den ausständigen Mautwert bezahlt. Dienstleistungen des Kundenzentrums Das Kundenzentrum ( 800 MYTO CZ ) arbeitet rund um die Uhr und ist vor allem für die Erteilung von Informationen und Annahme von Fragen, Anträgen, Reklamationen und Meldungen über dem Verlust des Fahrzeuggeräts PREMID bestimmt. Es ist möglich, mit dem Kundenzentrum rund um die Uhr in der tschechischen oder slowakischen, englischen, deutschen und russischen Spr


Elektronický mýtný systém v České republice

    11 D MYTO CZ - Elektronisches Mautsystem in der ČR Leitfaden für Kraftfahrzeuge von kg und mehr Ausgabe 01/ EINLEITUNG Die Nutzung von Autobahnen, Schnellstrassen und ausgewählten Strassen I. Ordnung in der Tschechei von Fahrzeugen mit dem maximal zugelassenen Gewicht von kg und mehr unterliegt der Mautpflicht. Die mautpflichtigen Verkehrswege werden in der Verordnung des Verkehrsministeriums der CR Nr.483/2009 GS festgelegt. Die Übersicht ist in der Karte am Ende dieses Guides dargestellt, Die aktuelle Liste der Mautstrecken finden Sie auf der Internetseite Die Mauttarife werden durch die Anordnung der Regierung der Tschechischen Republik Nr.272/2007 GS festgelegt. Detaillierte und aktuelle Informationen über die Mauterhebung und -bezahlung für die Mautstrecken, Preise für die Mautstrecken und der Mautkalkulator nach der eingegebener Fahrtroute stehen an den u.a. Stellen zur Verfügung: Auf dem Internetportal Telefonisch im Kundenzentrum ( 800 MYTO CZ


MYTO CZ - Elektronický mýtný systém v České republice Průvodce pro kategorii vozidel kg a více vydání 01/2010

    16 MYTO CZ - Elektronisches Mautsystem in der ČR Leitfaden für Kraftfahrzeuge von kg und mehr Ausgabe 01/2010 Blockierung und Verfall Die Gründe für eine Blockierung sind: angemeldeter Verlust des Fahrzeuggeräts; ein ungültiges Zahlungsmittel im Regime post-pay : Blockierung einer verlorenen oder expirierten Tankkarte, Verfall einer Bankgarantie, Ablehnung einer Lastschrifteinzugszahlung ; soweit das Fahrzeuggerät PREMID über eine längere Zeit (länger als 36 Monate) nicht benutzt wurde, verfällt die Kaution und das eventuelle Guthaben dem Betreiber des Mautsystems). 8. KUNDENDIENST Die Distributionsstellen sind an ausgewählten Tankstellen und Grenzübergängen eingerichtet und sind vor allem für eine schnelle Bedienung der Fahrer auf der Reise und einfache Operationen bestimmt, wie z.b. Speichern des Guthabens für das Regime pre-pay. Sie sind bis auf Ausnahmen rund um die Uhr geöffnet. Kontaktstellen sind B&u


Poškození palubní jednotky premid

    15 D MYTO CZ - Elektronisches Mautsystem in der ČR Leitfaden für Kraftfahrzeuge von kg und mehr Ausgabe 01/2010 ACHTUNG: An den Distributionsstellen (DP) ist es grundsätzlich nicht möglich, ältere oder mehrere Unstimmigkeiten und Nachzahlungen zu lösen. Kontrolle nach der Fahrt Das Fahrzeuggerät PREMID muss bei dem Wechsel der Fahrzeuglenker und nach der Fahrt durch kürzen Tastendruck überprüft werden: es muss die korrekt eingestellte Anzahl der Achsen leuchten. 7. AUSTAUSCH, VERLUST UND BLOCKIERUNG DES FAHRZEUGGERÄTS PREMID Austausch und Ersatz Der Benutzer ist verpflichtet, ein funktionsgestörtes oder beschädigtes Fahrzeuggerät PREMID an beliebiger Bedienungsstelle DP oder CP umgehend auszutauschen. Das Fahrzeuggerät PREMID wird dem Benutzer gegen ein neues ausgetauscht. Die Kaution verfällt für ein mechanisch beschädigtes oder elektronisch unlesbares Fahrzeuggerät PREMID (z.b. gebrochen, abgebr


Deaktivace palubní jednotky při převozu

    3 CZ MYTO CZ - Elektronický mýtný systém v České republice Průvodce pro kategorii vozidel kg a více vydání 01/2010 Text post-pay smlouvy s přílohami je na (Dohoda o podmínkách následného placení) nebo přímo na kontaktním místě nebo u vydavatele tankovací karty. Seznam kontaktních míst je na ; nejbližší místo zjistíte také telefonicky ( 800 MYTO CZ ). 5. VÝJIMKY A ZMĚNY úDAJŮ Není-li jednoznačně doložena emisní třída, je vozidlo evidováno v emisní třídě Euro2. Vyšší emisní třídu lze doložit později, ale je nutno fyzicky vrátit a nově vydat PREMID. Není nárok na vrácení rozdílu v mýtném, které bylo do té doby předepsáno. Řidič vozidla, které má pokovené čelní sklo, si musí vyžádat zvláštní typ PREMID s externí anténou. Provozovatel vozidla, které je ze zákona osvobozeno od mýtné povinnosti (záchranná služba, Policie ČR, Armáda ČR, hasičské sbory atd.), musí na kontaktním místě předložit příslušné doklady a vyžádat si zvláštní typ PREMID. Při změně nebo opravě údajů musí být původní PREMI


S celními službami máme bohaté zkušenosti.Nabízíme odbavení při dovozu i vývozu.

    21 D MYTO CZ - Elektronisches Mautsystem in der ČR Leitfaden für Kraftfahrzeuge von kg und mehr Ausgabe 01/2010 Die Anzahl der Achsen wird mit einem langen Tastendruck am Fahrzeuggerät PREMID (länger als 2 Sekunden) eingestellt. Es blinkt die zuständige Ziffer. Wiederholen Sie den langen Tastendruck, bis Sie die korrekte aktuelle Anzahl der Achsen eingestellt haben. Der Fahrzeuglenker wird auf die gleiche Weise die aktuelle Anzahl der Achsen nach dem Abkuppeln des Anhängers oder Aufliegers erniedrigen. Zum Beispiel bis auf die Grundanzahl, die im Fahrzeuggerät PREMID gespeichert ist. Soweit das Fahrzeuggerät PREMID auf eine höhere Anzahl der Achsen eingestellt ist, als das Fahrzeug bei der Fahrt hat, wird der Mautüberschuss nicht zurück erstattet.. Für die korrekte Einstellung der Anzahl der Achsen ist nach Maßgabe der Bestimmungen des 22 der Kundmachung Nr. 527/2006 jeweils und nur der Fahrzeuglenker verantwortlich. Ich habe


Mýtné / palubní jetnotka premid

    19 D MYTO CZ - Elektronisches Mautsystem in der ČR Leitfaden für Kraftfahrzeuge von kg und mehr Ausgabe 01/2010 Generalzolldirektion der Tschechischen Republik durchgeführt, die aus dem Gesetz berechtigt sind, Fahrzeuge anzuhalten, Unstimmigkeiten in der Mautvorschreibung zu überprüfen, eine Strafe zu bemessen oder ein Verwaltungsverfahren einzuleiten, ggf. das Fahrzeug abzustellen. Die Evidenz der Unstimmigkeiten ist auf keine Weise zeitlich begrenzt, und dem Fahrzeug droht also eine Anhaltung durch Mobilkontrolle auch eine lange Zeit nach deren Entstehung. Den Zugriff auf die Evidenz der Unstimmigkeiten hat nur die Generalzolldirektion der Tschechischen Republik. 10. LEGISLATIVE Die Maut ist eine Gebühr, die für die Benutzung der mautpflichtigen Verkehrswege im Straßennetz der Tschechischen Republik für Fahrzeuge der bestimmten Typen bezahlt wird. Die Maut wird mit Hilfe eines elektronischen Systems elektronischer Maut erhoben. vybírá. Die Fah


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
20549
cache: 0024:00:00