Jak na věc


pravopis malých a velkých písmen

Chybovat je lidské, chyby neřešit je pro ostudu. Víme, které texty by potřebovaly jazykové korektury.

    Už několikrát jsem při své práci narazila na přídavné jméno tematický, které je uváděno nesprávně jako tématický, tedy s dlouhým e (tomuto tématu jsem se věnovala již dříve na svém blogu). Někdy nás může mást, že téma píšeme s dlouhým e a podstatné jméno tematika a přídavné jméno tematický s krátkými vokály. Je třeba si zapamatovat, že tematicky, tematický jsou slova odvozená od podstatného jména tematika (soubor témat), které se prostě píše s krátkým e, tudíž není důvod adverbium a adjektivum psát s dlouhým e. Jediná možná varianta psaní slov odvozených od substantiva tematika je tematický, tematicky.
    Včera jsem si z knihovny půjčila moc pěknou knížku pro děti. Jmenuje se Vánoční knížka, napsala ji a ilustrovala Tereza Říčanová a v roce 2006 ji vydalo nakladatelství Baobab. Jenže i v tomto textu jsem narazila na pravopisnou chybu, která je zcela mimo mé chápání.
    Moravskoslezský deník se zase v jednom ze svých článků vyznamenal, resp. autor článku či redaktor, který měl na starosti jazykovou korekturu. Pravopisná hrubka v přísudku se může stát leckomu, ovšem nad pravopisnou hrubkou v přísudku několikanásobném, který má v předcházejících slovesech správnou koncovku (děti bily a týraly chlapce), ale poslední sloveso má koncovku -i (donutili), ačkoli podmětem jsou pořád tytéž děti, to mi zůstává rozum stát (a jak je na článku vidět, nejen mně). (Napadá mě však ještě jedna varianta, možná že pravopis je v článku užit správně a pak by byla chyba v interpunkci. Pokud by tomu tak bylo, před a donutili chybí čárka, což by znamenalo, že svléknout se do naha chlapce donutili policisté.)


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00