Jak na věc


pravidla silničního provozu autoškoly

Odkazy vedou na web projektu Zákony pro lidi.cz, vždy na aktuální znění právního předpisu. Najdete zde konsolidovaná znění předpisu, jeho historii, souvislosti, verzi pro tisk a také předpis v souboru formátu pdf. Více o projektu.

    Publikace vymezuje jednotlivé skutkové podstaty správních deliktů obsažených v právních předpisech v oblasti dopravy z hlediska správního trestání. Svým záběrem pokrývá předpisy jako jsou zákon o pozemních komunikacích, o silničním provozu, o podmínkách provozu vozidel na pozemních ...
    KOUPITObsah publikaceV edici ÚZ dosud vyšly předpisy z oblasti pravidel silničního provozu, autoškol a řidičských průkazů pod č. 240, 268, 338, 452, 519, 561, 628, 671, 727, 794, 842, 882, 940, 977, 1046, 1128, 1136 a 1203. Toto č. 1283 se od č. 1203 liší předpisy zvýrazněnými v obsahu tučně.
    Publikace vymezuje jednotlivé skutkové podstaty správních deliktů obsažených v právních předpisech v oblasti dopravy z hlediska správního trestání. Svým záběrem pokrývá předpisy jako jsou zákon o pozemních komunikacích, o silničním provozu, o podmínkách provozu vozidel na pozemních ...
    KOUPITPředpisy k tématu Úplné zněnípředpisů k tématu "Pravidla silničního provozu, autoškoly".Změny předpisůke kterým došlo od posledního vydání " podle stavu k 1. 10. 2018".Knihy k tématu Zákon o silničním provozu s komentářem a judikaturou, 4. vydáníHelena Kučerová - Nakladatelství Leges, s. r. o.


Populárně naučná pro děti a mládež

    Publikace obsahuje aktuální znění zákona o podmínkách provozu na pozemních komunikacích po jeho velké novele k 1. 10. 2018 (např. změny v technických požadavcích na vozidla a v provádění kontrol technického ...
    Jak zvládnout autoškolu. Přepracované a doplněné vydání - podle poslední právní úpravy platné od 22.8.2007 přináší přehled právních předpisů pro řidiče, provozovatele dopravy a autoškol a žáky autoškol. Její obsah tvoří silniční zákon a další předpisy, o nichž má být řidič informován, návody na řešení dopravních situací na křižovatkách a také nezbytný soubor otázek zkušebních testů.
    Druhá kapitola obsahuje 3 předpisy, kterými se stanoví pravidla a postupy pro získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel


Učebnice pravidel silničního provozu + DVD nejen pro řidiče

    První kapitola publikace obsahuje předpisy upravující pravidla silničního provozu, tj. zákon o silničním provozu a jeho 9 prováděcích předpisů a také zákon o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. Druhá kapitola obsahuje 3 předpisy, kterými se stanoví pravidla a postupy pro získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. Od minulého vydání byl změněn zákon o silničním provozu, jeho prováděcí vyhláška a také prováděcí vyhláška k zákonu o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení vozidel. Součástí publikace jsou barevné přílohy s dopravními značkami. U všech předpisů jsou změněné části textů zvýrazněny tučně, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.
    Publikace přináší ucelený výklad zákona o silničním provozu, založený především na praktických zkušenostech autorky a na pečlivě vybrané judikatuře k titulnímu zákonu a předpisům souvisejícím, pojatý zejména z ...


Zákon o silničním provozu s komentářem a judikaturou, 4. vydání

    První kapitola publikace obsahuje předpisy upravující pravidla a okolnosti silničního provozu – především zákon o silničním provozu, který je od 1. 10. 2018 významně novelizovaný (technické silniční kontroly, hmotnost a rozměry vozidel, zajišťování nákladu, průjezd pro vozidla záchranných složek, přestupky, kompetence obecních úřadů); dále je zde aktuální znění zákona o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a několik vyhlášek. Druhá kapitola obsahuje 3 předpisy, kterými se stanoví pravidla a postupy pro získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. U všech předpisů jsou změněné části textů zvýrazněny tučně; odkazy na související předpisy jsou plně citovány. vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 1. 10. 2018, 432 stranISBN: 978-80-7488-316-3Další informace k tématu "Pravidla silničního provozu, autoškoly" zde.Cena: 179 Kčvčetně 10% DPH
    Obdivuji řidiče, kteří skládali zkoušky podle PSP 1955 a dosud sedí za volantem! Na dnešních silnicích musí řešit tolik často nesmyslných dopravních značení, téměř každý „moderní“ řidič běžně mobil v ruce, alkohol, nebezpečná rychlost…
    Publikace obsahuje aktuální znění zákona o podmínkách provozu na pozemních komunikacích po jeho velké novele k 1. 10. 2018 (např. změny v technických požadavcích na vozidla a v provádění kontrol technického ...
    Publikace přináší ucelený výklad zákona o silničním provozu, založený především na praktických zkušenostech autorky a na pečlivě vybrané judikatuře k titulnímu zákonu a předpisům souvisejícím, pojatý zejména z ...


ÚZ č. 727 Pravidla silničního provozu, autoškoly

    První kapitola publikace obsahuje předpisy upravující pravidla silničního provozu, tj. zákon o silničním provozu a jeho osm prováděcích předpisů a také zákon o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. Druhá kapitola obsahuje 3 předpisy, které se stanoví pravidla a postupy pro získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. Od minulého vydání byla např. změněna úprava pravomocí strážníků obecní policie, oznamování nehod, postupu a způsobu započítávání bodů za přestupky v registru řidičů, měření rychlosti obecní policií. Ministerstvo dopravy zavádí několik nových dopravních značek a dopravních zařízení. Podle stavu k 14. 4. 2009.
    AKTUÁLNÍ VYDÁNÍPrvní kapitola publikace obsahuje předpisy upravující pravidla a okolnosti silničního provozu – především zákon o silničním provozu, který je od 1. 10. 2018 významně novelizovaný (technické silniční kontroly, hmotnost a rozměry vozidel, zajišťování nákladu, průjezd pro vozidla záchranných složek, přestupky, kompetence obecních úřadů); dále je zde aktuální znění zákona o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a několik vyhlášek. Druhá kapitola obsahuje 3 předpisy, kterými se stanoví pravidla a postupy pro získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. U všech předpisů jsou změněné části textů zvýrazněny tučně; odkazy na související předpisy jsou plně citovány. vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 1. 10. 2018, 432 stranISBN: 978-80-7488-316-3Obsah publikace


Nemocenské pojištění a pojistné 2019 • Důchodové pojištění a ELDP 2019

    V edici ÚZ dosud vyšly předpisy z oblasti pravidel silničního provozu, autoškol a řidičských průkazů pod č. 240, 268, 338, 452, 519, 561, 628, 671, 727, 794, 842, 882, 940, 977, 1046, 1128, 1136 a 1203. Toto č. 1283 se od č. 1203 liší předpisy zvýrazněnými v obsahu tučně.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00