Jak na věc


pravidelná slovesa v angličtině

Nepravidelná slovesa angličtina

    Učíte se anglicky, německy nebo španělsky? Pak určitě dříve nebo později narazíte na nepravidelná slovesa. Právě k jejich studiu je tento web určen. Přinášíme vám spoustu užitečných informací a přehled všech důležitých nepravidelných slovesných tvarů v minulém čase.
     - slovesa v infinitivu končí na n - 3. osoba jednotného čísla (er/sie/es) a 2. osoba množného přibírá koncovku -t - 1. a 3. osoba množného čísla má taktéž stejnou koncovku -en - v němčině se na rozdíl od češtiny téměř nikdy nevynechává podmět
    Slovesa, jejichž kmen končí na -t, -d, -m a -n:- u těchto sloves se ve 2. osobě jednotného čísla přidává -est, nikoliv jen -st - ve 3. osobě jednotného a ve 2. osobě množného čísla se přibírá koncovka -et, nikoliv jen -t
    Slovesa, jejichž kmen končí na -s, -ß, -x a -z - u těchto sloves se ve 2. osobě jednotného čísla přidává pouze -t, nikoliv -st, protože sykavka je přítomna už v původním kořeni slova
    Většina anglických sloves je pravidelných. Minulý čas prostý (past simple) a minulé příčestí (past participle) se tvoří stejně, přidáním přípony -d nebo -ed k infinitivu.


Prozkoušet z nepravidelných sloves

    Slovesa končící v infitivu na -ern, -eln: - slovesa, která v infinivitu končí na -ern a -eln, mají v 1. a 3. osobě množného čísla pouze koncovku -n   (místo -en): wir handeln, tj. tvar identický s infinitivem - u -eln musí v 1. osobě jednotného čísla odpadnout e z původního slovesa, ostatní osoby se časují obvyklým      způsobem
    - vykání v němčině vyjadřujeme 3. osobou množného čísla - zájmeno Sie přitom píšeme s velkým písmenem - vykání je zdvořilý způsob oslovení jedné či více neznámých osob, prokazuje se jím úcta a používá se při    formálních záležitostech - tykání používáme při neformálním setkání s více osobami podobného věku či v rodině a mezi přáteli  (vyjadřuje se stejně jako v češtině 2. os. mn. č.)
    Seskupení sloves, jejichž tvary mají podobné vzory tvoření, pomáhá vašemu mozku utvářet podobná spojení v paměti a tím se lépe a efektivněji učit. Stejně tak nabízíme hned několik způsobů procvičení, které pomohou pevně ukotvit nepravidelná slovesa ve vaší paměti, což je bezesporu účinnější metoda než mechanické učení tvarů seřazených podle abecedy.


1. ČASOVÁNÍ PRAVIDELNÝCH SLOVES

    - pokud chceme sloveso použít ve větě, musíme je časovat - nejprve odtrhneme od kmene slovesa infinitivní koncovku: nejčastěji je to koncovka -en, méně časté jsou    koncovky -eln a -ern  - slovesa pak časujeme (podobně jako v češtině) pomocí koncovek, které ke slovesnému kmeni připojujeme- pro koncovky jsou určující:      osoba   (1., 2., 3.)      číslo      (jednotné, množné)      čas        (minulý, přítomný, budoucí)      způsob (oznamovací, rozkazovací, podmiňovací) - většina německých sloves je pravidelných, tradičně se jim říká také slabá slovesa (schwache Verben) - pravidelná slovesa nemění během časování kořenovou samohlásku - přibírají stále stejné koncovky, které jsou pro každou osobu specifické
    Bez ohledu na lingvistické rozdělení, které je pro běžné uživatele a studenty angličtiny zbytečně složité, Vám přinášíme následující logické členění nepravidelných sloves.
    Důležitý je tedy vždy první základní tvar – infinitiv, druhý tvar minulého času a třetí tvar příčestí minulého, který slouží k tvoření dalších slovesných časů a trpného rodu.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00