Jak na věc


pravčická brána v českém švýcarsku

největší pískovcový skalní most v Evropě

    K Pravčické bráně se dostanete pouze pěšky a připravte se na dlouhý a namáhavý výstup. Auto musíte nechat na parkovišti ve Hřensku (placené parkoviště u restaurace Klepáč) nebo dojet na parkoviště Mezní Louka ( hotel Mezní Louka). Toto jsou dva výchozí body pro výlet na Pravčickou bránu. V prvém případě stoupáme podél silnice Hřensko směr Mezní louka a Vysoká Lípa k rozcestníku Tři prameny, kde se červená značka odděluje od silnice a dále již pokračujeme klikátící se lesní pěšinou stále vzhůru směr Pravčická Brána. Délka trasy 3km. Druhé výchozí místo je z malé vesničky Mezní Louka od rozcestí po červené směr „Pravčická brána" 6 km. Po necelém 1 km stoupání vidíme po pravici první skalní masívy, podél nichž procházíme po úzké cestičce. Po levici se nám brzy za stromy rozprostře hluboké údolí lemované z obou stran dalšími pískovcovými skálami. Procházíme unikátním obrovským skalním městem po Naučné stezce Česko - německého přátelství kolem Křídelní stěny, Pevnosti a Velkého Pravčického
    Pravčická brána s rozpětím 26,5 m představuje největší pískovcový skalní most v Evropě. Pro svoji jedinečnost a atraktivní polohu v národním parku České Švýcarsko byla v roce 2009 nominována do soutěže 7 nových divů světa. U brány je v provozu výletní zámeček Sokolí hnízdo s restaurací. V areálu Pravčické brány jsou také vybudovány 3 skalní vyhlídky s pohledem na dominanty Českého a Saského Švýcarska. Národní přírodní památka.
    www.offroadsafari.cz ~ [+420] 605 231 697 ~ martin@offroadsafari.cz


U NÁS - Ubytování České Švýcarsko

    Pravčická brána je výsledkem milióny let trvající boční eroze v méně odolné části tohoto skalního masivu. V počátcích turistického objevování krás Pravčické brány stával u její paty malý, kůrou pobitý domek, sloužící jako výčep s nabídkou občerstvení. První turisté pocházeli z řad měšťanů a šlechtické společnosti. Jejich zvykem bylo najímat si pro své výstupy na Pravčickou bránu mezky či skupiny nosičů, a to i přes to, že vycházeli z blízkého Hřenska.
    Hluboko v lesích nedaleko Hřenska, obklopena  tajemným klidem, jakoby čas zapomněl udávat svůj tón, stojí  ukrytá Pravčická brána. Již po staletí vábí milovníky přírodních krás svým kouzlem. Mnoho z nás ji navštívilo a kdo ne, možná ji spatřil alespoň na obrázku. Když pod tímto kamenným obloukem poprvé stanete, jeho velikost Vás ohromí.


Jetřichovice, Rynartice, Všemily, Srbská Kamenice a Doubice

    Náš tip : Společně s výše popsanou návštěvou Pravčické brány můžete pokračovat výletem do skupiny rekreačních obcí a osad Jetřichovice, Rynartice, Všemily, Srbská Kamenice, Stará a Nová Oleška které jsou situovány v romantických Jetřichovických stěnách, které oplývají mnoha rozmanitými vyhlídkovými skalními útvary (Rudolfův kámen, Vilemínina stěna, Mariina skála, Loupežnický hrad aj.). V Srbské Kamenici začíná třetí soutěska říčky Kamenice (Ferdinandova soutěska - nazvána na počest návštěvy arcivévody Ferdinanda d´Este, který se při té příležitosti kousek po proudu svezl - či Srbskokamenická soutěska), která končí u Dolského mlýna. Místy je ji třeba po skalách obejít, anebo přebrodit. Severovýchodně od Jetřichovic leží vyhledávané výletní místo "Na Tokáni" (bývalé lovecké sruby knížat Kinských), jihovýchodně pak skalnatý důl Chřibské Kamenice zvaný Pavlino údolí. Oblíbenou rekreační oblastí jsou olešské rybníky ve Staré Olešce. Pro občerstvení doporučujeme penzion Dřevák Jetřichovice,


iTRAS - Váš spolehlivý průvodce na cestách

    Daly Pravčice jméno Pravčické bráně?Karel SteinPodobnost obou jmen člověka ponouká hledat souvislost mezi názvem tohoto skalního mostu v Děčínské vrchovině a jménem vsi u Kroměříže. Ale i v onomastice (nauce o vlastních jménech) platí známá lidová moudrost, že dvě věci stejně se tvářící, mohou mít podstatu zcela jinou. Tak se to má i s oběma jmény v nadpise. Jméno moravské obce vysvětluje odborná literatura jako "ves lidí Pravkových nebo Pravcových". Jak však přišla k tomuto jménu pískovcová brána vzdálená od Pravčic skoro 300km?V minulosti byly o názvu Pravčické brány vysloveny některé hypotézy vycházející z romantických představ, ve kterých si libovala turistická a vlastivědná literatura minulosti a dlužno podotknout, že se k nim ráda vrací dodnes. Navštěvovat krajinné krásy "Saskočeského Švýcarska" se stalo módou na počátku 19. století, kdy pod Pravčickou bránou stával výčep zbudovaný r. 1826 a chata pobitá kůrou. Pověst o poustevníkovi Prebischovi, který tu údajně sídlil a dal brán
    Vidět Pravčickou bránu patří mezi turisty a snad i Čechy obecně k dobrému bontonu – opravdu to stojí za to! Místo má dobré jméno a navštěvují jej zástupy zahraničních turistů. Doporučuji brzké nebo pozdní hodiny a nejlépe mimo sezónu.
    Součástí areálu Pravčická brána je několik vyhlídek – jedna při úpatí skalního mostu, ostatní o pár desítek metrů výš na okolních skalách. Ze všech je krásný výhled na dominanty Českého a Saského Švýcarska.
    Rozpětí skalního oblouku u dna činí 26,5 m, výška otvoru Pravčické brány je 16 m, šířka 7–8 m, minimální tloušťka skalní brány je 3 m. Díky těmto rozměrům je Pravčická brána vedena jako největší pískovcový skalní most v celé Evropě.


Pravčická brána ze skalní vyhlídky (video)

    Zámeček Sokolí hnízdo nechal v roce 1881 vystavět majitel panství kníže Edmund Clary-Aldringen. Stavbu zajišťovali nízkonákladoví dělníci z Itálie. Celý zámeček se jim podařilo vybudovat v rekordně krátkém čase, a to během jediného roku. Dodnes je v zámečku zachována stylová restaurace s původním zdobením dřevěných stěn a stropu. V prvním patře zámečku sídlí muzeum národního parku České Švýcarsko.
    Pravčická brána je světově uznávaný přírodní útvar známí především díky úspěchu v hlasování o sedm přírodních divů světa, které organizovala Nadace New7Wonders se sídlem ve švýcarské Ženevě. Naše česká chlouba postoupila až do semifinále.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00