Jak na věc


pověst o třech prutech

ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground­

    Pověst - jedná se o druh folklórní epiky, většinou prozaické, jejíž základ může být pravdivý, avšak díky ústnímu převypravování je zpravidla kvůli své dramatičnosti a líbivosti značně obohacena o rysy často fantastické (kvůli čemuž může ztratit na věrohodnosti). Pověst se spojuje s určitou dobou, místem nebo osobou a souvisí úzce s lidovými mýty. Místní pověsti se váží k významným či nápadným místům v kraji (hřbitovy, sochy, hrady...). Historické pověsti se vztahují k jednotlivým obdobím národních dějin, k význačným historickým událostem a osobám.
    Regionální pověsti jsou poměrně oblíbeným knižním artiklem. Zájem o ně začal stoupat přibližně v šedesátých letech dvacátého století společně se vznikem regionálních nakladatelství.
    Souvislost pověsti a pohádky můžeme nalézt i v rovině etické. Zatímco v pohádkách je rozložení dobra a zla vždy zřetelné, v pověstech bývá mravní poselství vyjádřeno složitěji.
    Na rozdíl od pohádek, kde je zápas mezi dobrem a zlem jednoznačný, v pověstech (kvůli jejich historicitě) je tento zápas komplikovanější. Zatímco v pohádkách strašidelné (nadpřirozené) bytosti symbolizují skryté duševní síly, v pověstech se tyto bytosti pojí k místu – tam, kde straší, došlo někdy v minulosti k zlému činu. Zlý čin musí být usmiřován (např. vysvěcení místa, smírčí kameny na místech vraždy apod.).


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00