Jak na věc


pověst nová paka

ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground­

    Pověst - jedná se o druh folklórní epiky, většinou prozaické, jejíž základ může být pravdivý, avšak díky ústnímu převypravování je zpravidla kvůli své dramatičnosti a líbivosti značně obohacena o rysy často fantastické (kvůli čemuž může ztratit na věrohodnosti). Pověst se spojuje s určitou dobou, místem nebo osobou a souvisí úzce s lidovými mýty. Místní pověsti se váží k významným či nápadným místům v kraji (hřbitovy, sochy, hrady...). Historické pověsti se vztahují k jednotlivým obdobím národních dějin, k význačným historickým událostem a osobám.
    V praktické části jsme při řazení textů pověstí vycházeli ze zeměpisného hlediska. Pověsti jsme neřadili podle žánrových variant (historické, místní, démonologické apod.), nýbrž podle jednotlivých krajů. Učitel tak může jako první vyhledat pověsti svého kraje a s nimi potom dále pracovat (určovat druh pověsti apod.). Toto členění zároveň umožňuje mezipředmětový přesah do výuky zeměpisu, dějepisu či občanské nauky (správní dělení ČR). Žáci by měli být vedeni k vnímání širších mimoliterárních jevů prostřednictvím textu (pověsti) – v jakém kraji, městě žijí, co je pro tento kraj (město) typické, odkud se odvozuje název města, jaká je historie města atd.
    U každého kraje bude nabídnuto několik pověstí, přičemž počítáme s tím, že učitel se svými žáky vyhledá ke svému kraji další pověsti, případně navštíví místa, k nimž se pověsti vztahují, nebo v rámci projektu vytvoří sbírku místních pověstí (ve spolupráci s místním muzeem, archivem, regionální knihovnou) apod.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00