Jak na věc


poruchy elektřiny středočeský kraj

Projevy LMD (Lehká mozková dysfunkce)

    Dalším typem poruch příjmu potravy jsou záchvaty přejídání, při kterých člověk během velmi krátké doby sní velké množství jídla, kterého se vzápětí snaží zbavit pročišťováním pomocí zvracení nebo projímadel. Tomu se říká mentální bulimie. Často se může stát že se tyto nemoci střídají:
    Dvě studie, které porovnávaly takto postižené jedince se zdravými lidmi s nadváhou, došly k zajímavým závěrům. Celkové množství kalorií, jež přijali lidé z obou skupin, bylo prakticky stejné. Rozdíl byl v čase, kdy jedli. Noční labužníci mezi osmou večerní a šestou hodinou ranní snědli více než polovinu své denní dávky energie, zatímco druhá kontrolní skupina jen asi 15%. Noční jedlíci se častěji budili ze spánku a v polovině případů si dopřávali svačinku.
    Psychické problémy: deprese, výčitky, podrážděnost, nesoustředěnost, závratě, nízký tlak, strach z tloustnutí, uzavření do sebe, ztráta zájmu o okolí, únava, selhání srdce aj.
    Lidé často popisují PPP jako bludný kruh nebo kolotoč. U poruch příjmu potravy jsou typické obavy z tloušťky, manipulace s jídlem, sloužící ke snížení hmotnosti a zkreslené vnímání vlastního těla.


Možnosti nápravy LMD (Lehké mozkové dysfunkce)

    Fyzické problémy: narušený metabolismus, problémy žaludku a střev, řídnutí kostí, zvýšená kazivost zubů, ztráta menstruace a pozdější problémy s plodností, snadný vznik modřin suchá, praskající kůže, poruchy paměti dehydratace, aj. U mentální bulimie a záchvatovitého přejídaní se vyskytují problémy s nadváhou až obezitou. Tyto projevy nejsou dané, nemusí nastat u všech případů!
    PPP ovšem nepostihují jen psychiku. Nemocní jsou na tom obvykle velice špatně i po fyzické stránce. Lidé trpící PPP často považují nemoc za závažnou a zrádnou právě proto, že postihuje jak tělo tak duši.
    Studie také zjistila, že lidé trpící syndromem noční konzumace mají nižší hladinu melatoninu a leptinu, než je obvyklé. Melatonin pomáhá lidem usnout a spát, zatímco leptin potlačuje chuť k jídlu. Vzhledem k nerovnováze hladiny těchto hormonů tak mají nemocní chuť k jídlu, i když jejich tělo energii nepotřebuje.


~ LMD – Lehká mozková dysfunkce ~

    Příčiny PPP nejsou přesně stanoveny, odborníkům se zatím nepodařilo zjistit přesné důvody. Nejčastějším spouštěcím faktorem je nespokojenost s vlastním tělem v období dospívání a ze všech směrů působící mýtus ideálu krásy, ať už ze strany kosmetického průmyslu, médií, reklamy, filmů, televizních pořadů, dětských pohádek (obzvlášť kreslených). Také tlak z okolí (dospívajícího) člověka, které komentuje a poukazuje na potřebu vypadat dle současného ideálu krásy. Mýtus ideálu krásy a jeho všudypřítomný tlak se týká všech nezávisle na věku či pohlaví.
    Dítě postižené LMD se projevuje jako neklidné, nepozorné, zlobivé. Nedokáže se delší dobu soustředit ani na hru ani na učení. Chce být za každou cenu středem pozornosti. Tyto děti jsou velice impulsivní (dříve konají, než myslí) Některé nejsou schopné zvládat základní pravidla společenského chování. Vzhledem k výše uvedenému, mají tyto děti velký problém s rodinou, ve škole i s jejich vrstevníky. Z těchto konfliktů pro ně pramení samé zklamání a bludný kruh se uzavírá, děti se stahují do sebe či naopak se snaží na sebe strhnout pozornost negativním chováním.
    Poruchami příjmu potravy může trpět opravdu každý mladí i staří, ženy i muži, bohatí i chudí. Dokonce i věkové hranice začátku onemocnění jsou velice rozmanité. PPP nejčastěji trpí dívky v období puberty, ale vyskytují se i případy, kdy onemocní lidé ve 40-ti letech. Lidé kteří jsou perfekcionisté často nemoci propadnou ve snaze být dokonalí.


Příčiny LMD (Lehké mozkové dysfunkce)

    Poruchy příjmu potravy jsou zdraví velmi nebezpečné, nejsou-li léčeny, mohou nakonec způsobit metabolický rozvrat a smrt. Při podezření na anorexii či bulimii doporučujeme konzultaci s lékařem, u dětí a dospívajících bývá první volbou obvodní lékař.
    Touto metodou se u dítěte zábavnou formou napomáhá k harmonizaci mozkové aktivity a k rychlejšímu vyzrávání nervové soustavy. Metoda využívá počítačové techniky. Dítě ovládá počítačovou hru jen silou své myšlenky, za což je odměňované ve chvíli, kdy u něj dojde k navození vnitřního klidu a soustředění. Mozek se tak učí efektivnějšímu způsobu práce, který si zapamatuje a poté používá automaticky. Tuto metodu doporučuje řada lékařů, psychologů i speciálních pedagogů.
    Lehká mozková dysfunkce – zkratka LMD je pojem v naší zemi vžitý pro poruchu pozornosti. Označení LMD je stále velmi časté, i když neodpovídá MKN-10 – systém mezinárodní klasifikace nemocí. Pojem LMD (lehká mozková dysfunkce) nerozlišuje, zda se jedná o poruchu pozornosti provázenou hyperaktivitou či poruchu pozornosti bez hyperaktivity.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
12730
cache: 0024:00:00