Jak na věc


popis hračky sloh

PasivTechprojektování a výstavba pasivních domů

    Jedinečná a neopakovatelná země elegance, stylu, vůní, chutí a celkové harmonie. Ráj pro všechny nadšené kapitány, neboť k atraktivním plavbám láká 7500 km vodních cest. Francie, to jsou zážitky vnímané všemi smysly. K řízení veškerých nabízených plavidel není zapotřebí žádných zkoušek ani průkazů.
    Práce formou souvislého textu, místy až vyprávění, seznamuje se základy vývoje počítačů, jejich využitím. Na základě autorova vlastního pc popisuje st... (detail)
    Popis si dává za cíl popsat nějaký jev, děj, předmět, vzhled osoby nebo určitou činnost. Popis by měl být výstižný, abychom si mohli učinit vlastní představu o popisovaném objektu. Může být doplněn schématy, náčrtky, obrázky apod. Důležitá je volba pořadí při popisu jednotlivých částí (začínáme nejdůležitějšími prvky, postupujeme k jednotlivostem). Podle toho, k jakému účelu a komu je popis určen, rozlišujeme popis prostý a popis odborný. Mezi oběma typy popisu neexistuje ostrá hranice. Popis prostý usiluje o co největší názornost, popis odborný pak o co největší přesnost.


PasivTech Nízkoenergetické a pasivní domy

     • pohled jednotlivce a celkově Co si představím pod pojmem globalizace? Globalizace je jistě zajímavé téma, jímž se zabývají politici, ekologové, biologové a vedou o něm vášnivé diskuze. My většinou jen pasivně přihlížíme těmto diskuzím a nechápavě kroutíme hlavou nad tím, jaké řeší - podle nás možná...
    Autorka na popisu svlékání sklípkana z kůže ukazuje, proč by nechtěla být pavoukem. Spolu s povídkou Přemysl Otakar soutěžní příspěvek v literární sou... (detail)
    pro inspiraci i jako díky za Váš zájem o naše výrobky Vám několikrát do roka připravujeme nové modely z našich přízí a k nim také popisy pletení. Žádný drahý časopis, u nás máte toto vše zcela ZDARMA!
    Práce popisuje původ a proces zdomácnění psa. Krátce se věnuje jeho anatomii, schopnostem a vyjmenovává různé typy a rasy psů. Závěr patří popisu auto... (detail)
    Jedná se o typickou slohovou práci maturitního typu (dopis obsahuje minimálně 250 slov). Práce obsahuje všechny náležité prvky motivačního dopisu. Obs... (detail)

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00