Jak na věc


poloha tygříka

Existuje přátelství mezi mužem a ženou?

    dostatečná stabilita těla pro všechny pracovní polohy,minimální statické zatížení pro udržení pracovní polohy, přizpůsobení pracovní polohy anatomické skladbě těla (symetrická orientace k rovině souměrnosti těla, vyloučení rotace),podpírání těla na vhodných místech tomu uzpůsobených (sedací hrboly, pata), zabezpečení správných zorných podmínek a zrakové orientace, umožnění střídání poloh, poloha těla musí odpovídat požadavkům na vynakládané svalové síly, omezení nebo vyloučení nefyziologických pracovních poloh zejména při hlavní pracovní operaci.
    Při delším pobytu v této poloze může dojít ke stlačení cév a nervů pod koleny, proto by žena měla po 1-2 stazích změnit polohu, např. stoj, klek aj. Jinou variantou může být dřep v klíně, kdy při stahu žena klesá mezi stehny partnera či jiné pomáhající osoby a mezi kontrakcemi tvoří stehna, nyní již spojená, oporu, na kterou se žena může posadit. Dochází zde k ještě účinnějšímu povolení pánevního dna (pokud selže klasický dřep). Může být však unavující pro pomáhající osobu, která nese celou ženinu váhu, s oporou však může pomoci další osoba.


Článek se vztahuje k období asi

    Do druhé kategorie se zařazuje práce vykonávaná převážně v základní pracovní poloze vstoje, vsedě nebo při střídání těchto poloh, kdy v průběhu práce se vyskytují i podmíněně přijatelné a nepřijatelné pracovní polohy. Přitom součet doby práce vykonávané v jednotlivých podmíněně přijatelných pracovních polohách je delší než 100 minut za průměrnou směnu, ale nepřesáhne 160 minut a doba trvání jednotlivé podmíněně přijatelné pracovní polohy nepřekračuje hygienický limit. Celková doba práce v jednotlivé nepřijatelné pracovní poloze je vyšší než 20 minut, ale nepřekračuje 30 minut za průměrnou směnu. Zátěž prací v podmíněně přijatelné a nepřijatelné poloze se hodnotí pro jednotlivé části těla samostatně
    Při hodnocení polohy krku a hlavy se vychází buď z úhlu pohledu (při poloze trupu v neutrální poloze), tj. z velikosti úhlu pod horizontální rovinou oka, nebo z velikosti úhlu sklonu hlavy a krku k vertikální rovině.
    Získejte předplatné i dárek z MÁMA a já! Objednejte si v období od 28. června do 27.července 2007 na jeden rok předplatné časopisu MÁMA a já a získejte automaticky dáreček - hrníček s úchyty a pítkem, kartáč a hřeben SAFARI od Canpol babies. Časopis si můžete předplatit i prostřednictvím internetu zde.
    Práce spojená se zaujímáním podmíněně přijatelných a nepřijatelných pracovních poloh po dobu překračující stanovené hygienické limity musí být přerušována bezpečnostními přestávkami v trvání 5 až 10 minut po každých 2 hodinách od započetí výkonu práce nebo musí být zajištěno střídání činností nebo zaměstnanců.


Podmíněně přijatelná pracovní poloha

    Rovný sed dovoluje ženě odpočívat za předpokladu, že je dobře podepřena, dovoluje též umístění obkladů na ramena, spodní část zad či podbřišek, umožňuje ženě houpat se a kývat se, využívá-li houpacího křesla nebo míče. Přináší zmírnění bolestí zad a je efektivnější, jsou-li kolena níže než kyčle (za těchto podmínek především v I. době porodní). Dojde-li však ke zpomalení srdeční akce dítěte, je nutné od ní ustoupit.
    Umožňují díky gravitaci využít vlivu vedoucí části děťátka (hlavička, zadeček) na spodní část dělohy, která se díky tomu účinněji otevírá, zlepšují kvalitu stahů a sestup miminka v II.době porodní.
    Při hodnocení horních končetin se vychází ze dvou bodů na horní končetině, tj. vnější části klíční kosti a loketního kloubu. Vzpažení horní končetiny je definováno jako úhel, který svírá končetina v pracovní poloze vzhledem k neutrální poloze paže. Neutrální poloha je poloha končetiny volně visící podél těla.
    Celková doba práce v osmihodinové směně v jednotlivých podmíněně přijatelných pracovních polohách nesmí přesáhnout 160 minut a doba trvání jednotlivých pracovních poloh nesmí být delší než 1 – 8 minut v závislosti na typu polohy a frekvenci pohybů.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
11163
cache: 0024:00:00