Jak na věc


poloha tygříka

Podmíněně přijatelná pracovní poloha

    Je až neuvěřitelné, jak rozporuplné mohou být názory na tuto polohu. Nejprve z ní byla udělána jediná možná poloha při porodu, aniž by bylo vzato v potaz, jak za určitých okolností může negativně porod ovlivnit, např. znemožňuje rotaci hlavičky ze zadního postavení, může vyžadovat od ženy větší úsilí při tlačení, stahy v ní mohou být ženou vnímány jako častější, bolestivější, ale méně efektivní. S postupem času se z ní však naopak udělal přímo strašák. Oba tyto názory bohužel vycházejí s nepochopení vlivu poloh na porod. Takže, co z toho vyplývá? Je to velmi prosté, i tato poloha je součástí porodního procesu při dodržení 3 základních pravidel - 1. žena si tuto polohu zvolí sama (tato žena by neměla být ovlivněna žádnými léky či postupy, které by ji do této polohy nasměrovávaly), 2. i děťátku se v ní daří dobře a 3. ani postup porodu není touto polohou ovlivněn a vše postupuje tak, jak má. Jediný důvod, kdy by měla být tato poloha vyžadována, je, jsou-li nutné medicínské intervence (zá
    Rovný sed dovoluje ženě odpočívat za předpokladu, že je dobře podepřena, dovoluje též umístění obkladů na ramena, spodní část zad či podbřišek, umožňuje ženě houpat se a kývat se, využívá-li houpacího křesla nebo míče. Přináší zmírnění bolestí zad a je efektivnější, jsou-li kolena níže než kyčle (za těchto podmínek především v I. době porodní). Dojde-li však ke zpomalení srdeční akce dítěte, je nutné od ní ustoupit.
    polosed lze též využít během celého porodu, v porovnání s polohou na zádech umožňuje využití gravitace, zvětšuje rozměry pánevního vchodu a zlepšuje okysličení miminka. Je také polohou odpočinkovou, a je-li poskytnuta blízkou osobou, přináší i emocionální podporu. Není ji možné použít, je-li děťátko v zadním postavení (tj. kdy jeho zádíčka směřují do oblasti zad matky), jsou-li známky stresu miminka (pokles srdeční frekvence), má-li žena vysoký krevní tlak nebo pociťuje-li zvýšenou bolestivost v oblasti kosti křížové a kostrče, na kterou je zvýšený tlak během této polohy.


Článek se vztahuje k období asi

    Další variantou je podpůrný dřep, při kterém lze využít opět partnera nebo dalších pomůcek, jako je závěs, ribstoly, lano. Na rozdíl od předešlých variant zde není mechanický tlak horní části trupu na dělohu, který může způsobit i špatný vstup hlavičky do pánve. Naopak umožňuje hlavičce děťátka "zformovat se" v matčině pánvi tak, jak potřebuje, stejně tak může pomoci napravit již špatně naléhající hlavičku miminka. Pokud žena nemá dostatečnou stabilitu (tlumivé léky, epidurální analgézie, únava), měla by se jí raději zříci nebo ji použít jen na krátkou dobu.
    Do druhé kategorie se zařazuje práce vykonávaná převážně v základní pracovní poloze vstoje, vsedě nebo při střídání těchto poloh, kdy v průběhu práce se vyskytují i podmíněně přijatelné a nepřijatelné pracovní polohy. Přitom součet doby práce vykonávané v jednotlivých podmíněně přijatelných pracovních polohách je delší než 100 minut za průměrnou směnu, ale nepřesáhne 160 minut a doba trvání jednotlivé podmíněně přijatelné pracovní polohy nepřekračuje hygienický limit. Celková doba práce v jednotlivé nepřijatelné pracovní poloze je vyšší než 20 minut, ale nepřekračuje 30 minut za průměrnou směnu. Zátěž prací v podmíněně přijatelné a nepřijatelné poloze se hodnotí pro jednotlivé části těla samostatně


Existuje přátelství mezi mužem a ženou?

    Práce spojená se zaujímáním podmíněně přijatelných a nepřijatelných pracovních poloh po dobu překračující stanovené hygienické limity musí být přerušována bezpečnostními přestávkami v trvání 5 až 10 minut po každých 2 hodinách od započetí výkonu práce nebo musí být zajištěno střídání činností nebo zaměstnanců.
    Získejte předplatné i dárek z MÁMA a já! Objednejte si v období od 28. června do 27.července 2007 na jeden rok předplatné časopisu MÁMA a já a získejte automaticky dáreček - hrníček s úchyty a pítkem, kartáč a hřeben SAFARI od Canpol babies. Časopis si můžete předplatit i prostřednictvím internetu zde.
    Při hodnocení horních končetin se vychází ze dvou bodů na horní končetině, tj. vnější části klíční kosti a loketního kloubu. Vzpažení horní končetiny je definováno jako úhel, který svírá končetina v pracovní poloze vzhledem k neutrální poloze paže. Neutrální poloha je poloha končetiny volně visící podél těla.
    Zdravotní riziko pracovní polohy se hodnotí při trvalé práci vykonávané zaměstnancem, zejména provádí-li opakující se pracovní úkony, při nichž si nemůže pracovní polohu volit sám, ale tato je přímo závislá na konstrukci stroje, uspořádání pracovního místa a pracoviště a charakteru prováděné práce.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00