Jak na věc


policejní led svítilna s paralyzérem bez zoomu

Střední policejní škola v Holešově

    Policejní škola v Holešově patří mezi nejdůležitější výcviková policejní střediska na území České republiky a je tvořena střední policejní školou a vyšší policejní školou.Součástí školy jsou rozsáhlé výcvikové pozemky, které se nacházejí poblíž Dobrotic.Na těchto pozemcích je prováděn výcvik budoucích psovodů a služebních policejních psů.nachází se zde také školní střelnice.Škola je vybavena moderními vyukovými zařízeními a celkově obsahuje přes sto učeben.Dvě třetiny učeben je určeno a vybaveno pro vyuku vysoce odborných předmětů a škola také disponuje unikátní učebnou pro modelové situace, která je svým provedením v České republice jedinečná.Dále je pro vyuku zbudováno několik menších střelnic pro střelbu z ručních zbraní a tělocvična, kde studenti zlepšují svou fyzickou kondici.
    Policejní škola Jihlava se zaměřuje na vzdělávání budoucích policistů formou základní odborné přípravy.Mezi tyto základy patří také jízdní kurzy pro profesionální řidiče a hasičská školení.Absolvování studia na policejní škole Jihlava umožňuje studentovi pokračovat coby příslušník pořádkové, železniční nebo dopravní policie.Střední policejní škola v Jihlavě byla založena v roce 1964 a v současnosti nabízí několik druhů školení pro budoucí policejní příslušníky v délce osmnácti měsíců.Vyuka zahrnuje nejen teorii, ale podstatnou část také tvoří praxe a co nejrealističtější modelové simulace, na kterých mají studenti možnost trénovat situace, se kterými se policisté velmi často při výkonu služby setkávají.Díky těmto praktickým cvičením jsou pak studenti lépe připraveni na skutečnou službu.


Střední policejní školy Ministerstva Vnitra

    Střední policejní škola v Praze nabízí čtyřleté prezenční studium, které je určeno absolventům základních škol.Studium je zakončeno maturitní zkouškou a absolventi získají úplné střední odborné vzdělání.Stěžejní činností je důkladná příprava studentů na budoucí povolání v řadách policie.Absolvent najde uplatnění u mnoha jejich složek, jako jsou například pořádková, železniční, pohraniční, cizinecká nebo dopravní policie.Kromě toho škola také nabízí doprovodné kurzy z bezpečnostně právní oblasti.Areál Vyšší policejní školy Ministerstva Vnitra se nachází v Hrdlořezích a jeho rozloha činí třináct a půl hektaru.Budovy školy obsahují přes osmdesát učeben, přičemž polovina z nich je specializovaná na konrétní cvičení.Dále v areálu školy najdeme tělocvičnu, bazén a další sportovní a rekreační zařízení.Na škole studuje přes 1200 studentů a vyučuje okolo sto čtyřiceti učitelů.
    V případě civilních studentů, ti se mohou po ukončení studia přihlásit k Policii České republiky do hlavního pracovního poměru nebo mohou dát přednost soukromým firmám, kde mohou působit jako specialisté v bezpečnostním sektoru.Možná je také kariéra na úřadech státní správy.Forma studia a studijní látka je neustále aktualizována, aby odpovídala současným potřebám a zahrnovala aktuální poznatky z bezpečnostně právní oblasti, aby byli absolventi připraveni na různá aktuální bezpečnostní rizika.


Policejní škola Holešov, Policejní škola Brno

    Střední policejní škola Brno nabízí vzdělávací programy a odbornou přípravu pro policisty a zaměstnance MV.Úkolem této policejní školy je poskytování základního i specifického vzdělání všem jejím studentům a zvyšování jejich odbornosti, kterou dále zužitkují po celou dobu svého pracovního poměru v řadách policie nebo na Ministerstvu Vnitra.Vzdělávací systém vznikl na základě výměny zkušeností se zahraničními policenjními útvary z Německa, Británie a Kanady.Pro přijetí ke studiu na Střední policejní školu v Brně je nutno podstoupit přijímací řízení a vstoupit do pracovního poměru coby příslušník Policie České republiky.Budoucí policisty školí zkušení instruktoři s mnohaletou praxí, kteří pocházejí z různých výkonných útvarů Policie ČR.Díky tomu je zabezpečen profesní růst studentu, kterým se dostane základního i speciálního vzdělání, důležitého pro působení v jednotlivých policejních útvarech.Absolventi najdou uplatnění coby členové cizinecké, pořádkové, pohraniční nebo železniční polic
    Škola působí již od roku 1994 a v rámci studia používá k výcviku policistů moderních vyukových metod, včetně modelových situací, které tak studenty připraví na možné scénáře, se kterými se mohou coby příslušníci policie při výkonu svého povolání setkat.Studenti se učí teoretické základy, výklad právních předpisů a komunikaci s občany.V modelových situacích se zase naučí řízení automobilu, střelbě, využití rozličných donucovacích prostředků a pacifikačních technik, které využijí při kontaktu s konfiltním člověkem.Také se účastní pravidelného fyzického cvičení, díky čemuž značně vzroste jejich fyzická vytrvalost a připravenost pro výkon policejni práce v terénu.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00