Jak na věc


policejní škola holešov

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově

    1 ** Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově Zlínská 991, Holešov, tel , fax , internet Intranet Č. j. VPŠH-128/2015-VZ-OZV Holešov 16. ledna 2015 Počet listů: 3 Přílohy: 2/3 Rozhodnutí ředitele Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Holešově o konání přijímací zkoušky a podmínkách přijetí ke střednímu vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání M/01 Bezpečnostně právní činnost Ve smyslu ustanovení 59, 60, 64 a 165 odst. 2 písm. f) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon), v platném znění, vyhlášky č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, v platném znění, a rozhodnutí zřizovatele Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Holešově sděluji, že jsem rozhodl o konání prvního kola přijímacího řízení pro obor vzdělání M/01 Be
    6 Celostní motorický test ** Zadání: střídat polohy v daném pořadí co nejrychleji se snahou o dosažení maximálního počtu poloh v čase 2 minut. Potřeby: Provedení: Pravidla: Měření: Validita: žíněnky, stopky. z lehu na zádech střídat v daném pořadí uvedené polohy: stoj spatný - vzpřímený trup, napjatá kolena, paty u sebe leh na břiše - hrudník se dotýká podložky stoj spatný - vzpřímený trup, napjatá kolena, paty u sebe leh na zádech - lopatky a paty se dotýkají podložky. cvičenec musí dodržet požadované polohy, způsob přechodu z jedné polohy do druhé si volí cvičenec sám, chybná provedení se nepočítají. každá správně provedená poloha se hodnotí jako 1 bod. test základní motoriky měří individuální výkonnostní úroveň funkčního potenciálu základního pohybového fondu. Body Výkon Body Výkon a více Uvedený test fyzické zdatnosti (člunkový běh a celostní motorický test) umožňuje uchazečům (dívkám i chlapcům) dosáhnout v celkovém hodnocení rovnocenných výsledků.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00