Jak na věc


pohyb rovnoměrný, zpomalený, zrychlený

Klasifikace mechanických pohybů

    Pokud se těleso (hmotný bod) pohybuje v nějakém prostředí (např. pohyb člověka po povrchu Země), které se samo také pohybuje (např. pohyb Země kolem Slunce), pak pozorovatel nacházející se vně tohoto prostředí bude sledovat pohyb tělesa (v uvedeným příkladě tedy komplikovaný pohyb člověka kolem Slunce), který se označuje jako složený pohyb.
    Těleso (nebo soustava hmotných bodů) může vykonávat nejen translační, ale také rotační (otáčivý) pohyb, tzn. pohyb, při kterém se těleso otáčí (rotuje) kolem nějaké osy.
    Naše současné životní podmínky nám umožňují nebo nás přímo vybízejí k tomu, abychom se méně hýbali. Schopnost adaptovat se na tzv. „špatné časy“ (období nedostatku potravy, hladomoru apod.) našim předkům sice umožnila přežít zlé časy, ale současně v dnešní době hojnosti se jeví tato dříve genetická výhoda spíše jako nevýhoda. Schopnost střádat energii ve formě tukových zásob bez období, kdy se tyto zásoby spotřebují, se ukazuje jako nevýhodná. S rostoucím obsahem tuku v organismu je spojen vyšší výskyt řady onemocnění jako např. vysoký krevní tlak, cukrovka 2. typu atd.
    Bezrozměrný bod nemůže rotovat kolem své vlastní osy, může pouze obíhat kolem nějakého středu, ležícího mimo něj (jde tedy o posuvný pohyb označovaný jako kruhový).


Podle dimenze prostoru, v němž pohyb probíhá

    Přestože se zdá, že za nadváhu a obezitu může především strava, kterou jíme, nemusí tomu tak být vždy. Naši hmotnost významně ovlivňuje i množství pohybu, resp. s tím spojený energetický výdej. Nejedná se ale pouze o pohyb, který je nejvíce vidět (cvičení apod.), ale i ten, který probíhá nezávisle na naší vůli – tzv. bazální výdej. Ten představuje cca 70 % celkového denního energetického výdeje.
    Příkladem složeného pohybu může být pohyb loďky plující napříč řekou, která ji unáší ve směru proudu. V tomto případě dochází ke složení pohybu loďky (tedy pohybu loďky po nehybné vodní hladině) a pohybu proudu řeky.
    Mechanickým pohybem se ve fyzice označuje takový pohyb, při kterém dochází ke změně polohy tělesa, popř. hmotného bodu, vzhledem k jinému tělesu, popř. hmotnému bodu, za určitý časový interval, nebo také ke změně velikosti nebo tvaru tělesa. Pokud k mechanickému pohybu nedochází, tzn. neprobíhá změna tvaru nebo velikosti ani se nemění poloha tělesa vzhledem k jinému tělesu, říkáme, že těleso je v klidu. Klid je tedy pouze zvláštním případem pohybu. Pohyb (nebo klid) vzhledem k jinému tělesu označujeme jako relativní pohyb (klid).


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00