Jak na věc


podmínky založení spolku

Pro váš spolek www stránky ZDARMA!!!

    Nyní bychom si mohli myslet, že můžeme přistoupit k sepsání a podání Návrhu na zápis spolku do veřejného rejstříku. My jsme tak učinili a záhy jsme byli vyzváni k doplnění dalších dokumentů. Takže doporučuji pokračovat nezbytnou přípravou dalších podkladů.
    Návrh může podat buď plně elektronicky, nebo klasicky papírově, tedy poštou. K plně elektronickému podání potřebujete elektronický podpis. Přiznám se, že jsem se vzhledem k časové tísni vyhnul jistě zajímavému vyzkoušení elektronické komunikace s krajským soudem a zbaběle jsem zvolil druhou možnost, a to podání klasickou papírovou formou.
    Před nedávnem jsem byl nucen řešit otázku transfomace naší organizační jednotky občanského sdružení. Mateřské sdružení bylo již prakticky nefunkční, všechny kontakty byly nedostupné a naše činnost jako pobočky tohoto sdružení tedy byla značně ochromena.
    Současně od 1.1.2014 začal platit nový občanský zákoník, který tuto oblast zcela nově upravuje. Takže jsme se rozhodli vzít to úplně od podlahy a založit vše znovu podle platné legislativy, tedy registrovat se jako SPOLEK.


Založení spolku podle nového občanského zákoníku

    V novém občanském zákoníku je mezi právnickými osobami definován i spolek, a to konkrétně v ustanoveních § 214 až 302. Doporučuji minimálně tuto část pořádně pročíst a nastudovat, neboť dává odpověď na mnohé otázky spojené se založením spolku. Abyste nemuseli dlouho hledat, přikládám znění příslušné části občanského zákoníku platné ke dni publikování tohoto návodu.
    Začněte tím, že vyberete z nabídky "Typ podávaného návrhu" položku "Prvozápis". Formulář Vám nabídne výběr požadované právní formy. Vyberte "Spolek" a pokračujte klepnutím na tlačítko "Vytvořit návrh" (viz obrázek).
    Pokud je vše v pořádku, soud vás v Usnesení informuje o rozhodnutí o zápisu do rejstříku spolků a přidělí vám identifikační číslo (IČ). Tento dokument si pečlivě uschovejte a můžete vyrazit oslavovat!


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00