Jak na věc


počet výherců astro miliony blesku

Astromiliony Blesku podzimní výherci

    Ceny si výherci budou moci vyzvednout osobně v ICM Prostějov, Komenského 17, Prostějov v otevírací době nebo jim bude doručena na jimi uvedenou adresu poštou.
    Zapojené školy, firmy a organizace do této kampaně najdete na českých stránkách kampaně v sekci Partneři kampaně 2012. Pokud sami pořádáte do konce května 2012 nějakou akci zaměřenou na IT dovednosti (např. beseda, workshop, soutěž apod.) můžete se i vy stát partnery kampaně.
    Z došlých správných odpovědí budou vylosování výherci 6. 9. 2012 během oslavy 20 let NICM. Výherce zvláštní ceny bude také vyhlášen 6. 9. 2012. Výherci budou e-mailem kontaktování a domluví se s nimi způsob předání výhry.
    The 30 young people participants from 6 European countries attending this youth exchange are aged between 15-17 years old and coming from both rural and urban backgrounds. The participants will be willing to work with people coming from different cultural, educational and social environments. The motivated young people taking part in the project will be motivated to contribute to a peaceful world by having a proactive attitude on a personal level and within their own communities.


Otázky, na které nás prostě bavilo odpovídat

    V rámci celostátní kampaně vytvořilo také Národní informační centrum pro mládež elektronickou publikaci s názvem "Co ti brání v podnikání".Najdete v ní stručné informace o tom, co je potřeba udělat, když chcete začít podnikat, příklady dobré praxe a užitečné odkazy.
    Na prázdniny vyhlásilo Národní informační centrum pro mládež (NICM) ve spolupráci s dalšími informačními centry pro mládež v rámci kampaně "Právo mladých lidí na informace" soutěž s názvem
    A tak nezbývá než doufat, že next time bude brzo a že pro nás ICM Prostějov zas připraví něco tak skvělého a přínosného jako byl tento filmový workshop.


Soutěž blesk otázka astromiliony

    Během společných zkoušek jsme chtěli ukázat, že hudba má schopnost navzájem propojit rozličné kultury. Důležitý ale nebyl pouze výsledek našeho snažení – společná skladba / nahrávka, ale to, že celý proces tvoření byl pro mladé lidi zdrojem mnoha skvělých zkušeností. Chtěli jsme po nich, aby přednesli vlastní návrhy, naslouchali nápadům ostatních a všechny tyto nápady pak společně sjednotili do jedné písně, která by měla co nejlépe vystihovat všechny regiony. K tomu byla zapotřebí velká dávka kreativity, spolupráce, tolerance, rozhodování a houževnatosti. Konečná "medley" (hudební směs) byla spolu s doplňujícími a "vše vysvětlujícími" obrázky prezentována o víkendu na náměstí v Olomouci a v Prostějovském parku.
    Kurz bude probíhat v Rumusnku v Măguri-Răcătău (mapa), asi 40 km od Cluj-Napoca, od 6. května (den příjezdu) do 14. května (odjezd), tedy 9 dní včetně dvou dnů na cestu.
    Veškeré vámi nasbírané tonery budou oceněny podle ceny v seznamu vhodných tonerů(seznam vhodných tonerů pro renovaci ve formátu .pdf) a jejich hodnota bude poukázána jako dar pro vybraný ústav mentálně postižených ve Vašem kraji. V Olomouckém kraji budou peníze poukázány Domovu Větrný mlýn Skalička – příspěvkové organizaci podporující osoby s kombinovaným postižením.
    Jiné: Touha vyzkoušet něco nového. Mé vlastní zájmy. Touha být nezávislý a nemuset se nikomu přizpůsobovat a nikoho poslouchat. Chci být sám sobě pánem. Nedostatek vlastních schopností potřebných k podnikání. Vysoký věk. Mám práci, která mě baví, a proto nemusím podnikat. Touha dokázat něco víc Propuštění ze zaměstnání. Nespokojenost v předchozím zaměstnání


Informační kampaň Víte, že...

    Kampaň je zaměřena na podporu zdokonalování IT dovedností u široké veřejnosti a na zvýšení motivace mladých lidí ke studiu a práci v IT oborech. Kampaň bude probíhat od konce roku 2011 a vyvrcholí během posledního březnového týdne 26. 3. - 30. 3. 2012.
    SBÍREJ-TONER.CZ je ekologicky zaměřený projekt organizovaný firmami OTTO Office CZ s.r.o. a KMP Bürotechnik spol. s.r.o. s cílem podpořit odběr prázdných tiskových kazet určených k renovaci a za hodnotu odebraných tiskových kazet poskytne firma KMP dar na vybraný dětský domov nebo ústav v jednotlivých krajích České republiky.
    Pro více informací můžete kontaktovat přímo pracovníky ICM Prostějov. Fotky a další informace o projektu najdete na Facebookové stránce Storytelling in Action - a Babel Education project
    Žijeme v době, kdy informace mnohonásobně přerostly poptávku. Je těžké se v nich vyznat a třídit je. Profesionálové z řad pracovníků Informačních center pro mládež jsou vyškoleni tak, aby pomohli mladým lidem vyhledávat a ověřovat informace v rámci principů Charty. Ukažte svému okolí, že i pro vás jsou ověřené informace důležité a sdílejte kampaň! Informace o Chartě a kampani najdete na www.nicm.cz, FB NICM, Instagramu NICM i na FB ICM Prostějov a Twitteru ICM Prostějov.


Evropa opět připomíná, že mladí mají právo na kvalitní informace

    Ubytování, stravování a projektové materiály budou hrazeny z projektových nákladů hostitelskou organizací. Náklady na cestu budou uhrazeny do výše 170 € na účastníka.
    Nový školní rok také letos zahajuje ICM Prostějov Dnem otevřených dveří, a to ve čtvrtek 11. září 2014. Přijďte se podívat, jak to v ICM vypadá, co všechno vám nabízí. Odnesete si od nás nejen zajímavé materiály, ale budou pro vás nachystány i kreativní aktivity a dozvíte se, co pro vás má ICM spolu s Městských evropským informačním střediskem (MEIS) připraveno v tomto školním roce.
    V návaznosti na loňskou kampaň Rady Evropy a ERYICA (European Youth Information and Conlsulting Agency) - Právo mladých lidí na informace - připravila česká informační centra pro mládež ve spolupráci s Národním informačním centrem pro mládež pro letošní rok kampaň
    To je skvělé! Tak se neváhejte přihlásit vyplněním žádosti na http://goo.gl/forms/jOiRCjRkHgxeVJcP2 – a to do 21. srpna 2016. Oba vybraní účastníci budou po 1. září kontaktování námi nebo pořádající organizací.


Právo na informace právě teď! Co ti brání v podnikání?

    Kdo vynalezl plast?Prvním plastem vůbec byl parkesin čili umělá slonovina, chemicky nitrát celulózy, který vynalezl Angličan Alexander Parkes v roce 1855. Prvním plně syntetickým plastem byl bakelit – reaktoplast vznikající polykondenzací fenolu a formaldehydu (1909). Například polyethylen byl poprvé připraven Hansem von Peckmannem v roce 1891. Po první světové válce se začaly vyrábět první vinylové plasty (PVC, polystyren), v 30. letech minulého století byla objevena syntéza prvního polyamidu (Nylonu). (z wikipedia.org)
    Když černá díra spolkne hvězdu, co se s ní stane? (s tou hvězdou)Jakmile se hvězda přiblíží na vzdálenost, která od Slunce dělí planetu Merkur, silná gravitace, působící na přivrácené straně hvězdy silněji než na odvrácené polovině, ji roztrhá.
    Pokud se i vy chcete zapojit do tohoto projektu, můžete donést své prázdné tiskové kazety, určené k renovaci, do sběrného boxu v ICM Prostějov na adresu Komenského 17, Prostějov, a to nejpozději do 29. října 2010.
    Pro více informací můžete kontaktovat přímo pracovníky ICM Prostějov. Fotky a další informace o projektu najdete na FB stránce Dare to care, Be an ethical citizen - Babel Education.
    Do projektu, který byl finančně podpořen v rámci programu Erasmus+ jsou zapojeny organizace z 6 zemí a celkem se jej bude moci zúčastnit 25 mladých lidí ve věku 15 až 18 let.


Den otevřených dveří ICM Prostějov

    Soutěžící uděluje organizátorovi souhlas se zpracováním zaslaných osobních údajů pro účely organizace soutěže včetně jejich zveřejnění v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
    Kampaň byla vyhlášena i v souvislosti s Evropským rokem občanů 2013 a hlavní aktivity budou probíhat v období letních prázdnin. Aktivity vyvrcholí 5. září 2013 v jednotlivých informačních centrech pro mládež v celé České republice, kdy se bude slavit tzv. Český den informací pro mládež.
    Každý, kdo najde kartičky (viz nesoutěžní ukázková kartička) a správně odpoví alespoň na tři soutěžní otázky ICM Prostějov skryté pod QR kódy, bude zařazen do slosování o společenskou hru Citadela a zároveň postoupí do celostátního losování o věcné ceny.
    Všechna místa najdete také v naší speciální mapě QR kódová hra (oblast Prostějov). Děkujeme všem partnerům, kteří nám umožnili umístit v jejich prostorách naši soutěžní kartičku.
    The aim of the youth exchange is to develop the life skills of 30 young people between 15-17 years old coming from 6 European countries in order to better deal with the challenges they face as global citizens.


2016 – Dare to dream – Into the world. Competences for life.

    V návaznosti na loňskou kampaň Právo na informace právě teď - Informovaný občan - připravila česká informační centra pro mládež ve spolupráci s Národním informačním centrem pro mládež pro letošní rok kampaň
    Více informací k projektu najdete v příloze Info pack - Dare to dream-Into the world. Competences for life. nebo můžete přímo kontaktovat pracovníky ICM Prostějov či organizaci allaZOYME.
    But that’s not all. To provide a profound insight of the specifics of the different regions we did not only want to make classical national evenings about every country. Every group had to introduce his region on one evening shortly by adding rapped details to a presentation of pictures of their area. The following evenings were thematical. They presented and shared their national dances as well as one important representative for music from their regions and music films.


blesk výherci soutěže astromiliony

    The project seeks to achieve the above-mentioned objectives by means of a powerful non formal tool. The participants will get the chance to put their mind and heart into playing an interactive board game called the World Peace Game which is a complex real-life simulation that gives children the opportunity to creatively solve the crises of humanity, to manage the budget of their countries and to negotiate in order to achieve peace and prosperity. The learning by doing experience of the game followed by the debriefing sessions will provide the participants with a full-circle and empowering learning experience that would equip them with the mindset, attitude and necessary skills to be the engaged, community-oriented and mindful European citizens that Europe so desperately needs for a peaceful future.
    Co je to temná hmota?Temná hmota je označení hypotetické formy hmoty. Její existence by vysvětlovala nesrovnalosti mezi některými skutečně pozorovanými a vypočítanými hodnotami. O povaze temné hmoty existuje množství teorií, většina z nich se shoduje na faktu, že temnou hmotu lze ve vesmíru pozorovat jen díky jejímu gravitačnímu vlivu na okolní objekty tvořené běžnou „svítící“ hmotou. Více na http://cs.wikipedia.org/wiki/Temn%C3%A1_hmota.
    Jirka je jednadvacetiletý podnikatel, který hned po maturitě založil firmu iParťák. Ta klientům pomáhá s tvorbou webových stránek a podnikáním na internetu. Jirka také provozuje populární magazín pro začínající i zkušené podnikatele MladýPodnikatel.cz a o své zkušenosti se dělí na svém blogu.


Za pouhých šest měsíců trvání projektu SBÍREJ-TONER.CZ bylo vybráno celkem 145 124 korun, které získala vybraná zařízení pečující o mentálně postižené. Z 1375 přihlášených sběračů vrátilo svůj box k 31.10.2009 pouze 350 firem. V boxech se sešlo a bylo dále zpracováno celkem 9956 prázdných tiskových kazet.

    Během týdenního společného setkání na Velehradě natáčeli mladí lidé společně krátké filmy podle vlastního scénáře v prostorách Stojanova gymnázia, které nám poskytlo své prostory nejen pro ubytování, ale také všechny další aktivity - natáčení filmů, volnočasové aktivity, národní večery apod.
    K dodržování principů Charty se svým podpisem zavázalo již více než 70 organizací z téměř 40 zemí evropského kontinentu. Za Českou republiku zásady Charty dodržuje Síť informačních center pro mládež (ICM) a její dodržování je jednou z hlavních podmínek k získání certifikace kvality poskytovaných služeb v ICM.
    Nestihli jste naši akci "Co ti brání v podnikání?" a chtěli byste vědět, o čem mluvili naši hosté? Stáhněte si z příloh jejich prezentace a nechte se inspirovat!
    Do projektu, který byl podpořen v rámci programu Erasmus+ je zapojeno 12 organizací z 12 zemí a celkem se jej bude moci zúčastnit 25 pracovníků s mládeží:
    Kampaň bude probíhat ve více než 25 státech Evropské unie a zapojí se do ní žáci, studenti, učitelé, veřejní činitelé, odborníci a zástupci IT firem. Plánuje se velké množství aktivit v podobě konferencí, diskusí, soutěží a workshopů na školách.


Astromiliony Blesku podzimní výherci

    Ale to ještě nebylo všechno. Abychom pomohli účastníkům lépe vystihnout specifika jednotlivých zemí, nezvolili jsme pouze klasickou formu představování pomocí tzv. národních večerů. Druhý večer po příjezdu představila každá skupina svůj region prostřednictvím prezentace fotek s doplňujícími informacemi ve formě rapu. Další večery byly zaměřeny tematicky. Seznámili jsme se s významnými hudebníky a hudebními filmy jednotlivých regionů a také s jejich národními tanci.
    Informační plakáty, které v rámci projektu vytvořili, budeme distribuovat na školy, do autobusů a všude, kam se nám to podaří. Chcete nám s jejich šířením pomoci? Napište na info zavináč icmprostejov.cz a my vám plakáty k vylepení do oken či na nástěnky přineseme.
    V letošním roce pořádalo během letních prázdnin ICM Prostějov mezinárodní výměnu mládeže, která proběhla od 22. do 29. července na Velehradě. Akce se zúčastnili mladí lidé z šesti zemí - z České republiky (8), z Francie (6), Itálie (4), Polska (8), Rumunska (8) a Turecka (8). Dohromady nás tedy bylo 42. Tématem výmeny a celého projektu, který probíhá od 1. května do 31. prosince 2012, byla "multikulturalita kolem nás" s oficiálním názvem


Evropská dobrovolná služba? Pojeď taky!

    Ředitelka nadačního fondu vysvětlí, jak Dalkia přispívá ke snižování nezaměstnanosti v Moravskoslezském a Olomouckém kraji podporou fyzických i právnických osob, které realizací svých projektů s veřejně prospěšným zájmem vytvářejí nová trvalá pracovní místa. Tato pomoc je zaměřena na malé a střední podnikatele především v oblasti služeb, výroby a řemesel a je určena na pořízení hmotného majetku nezbytného k zahájení podnikání.
    Za realizaci kampaně zodpovídá organizace European Schoolnet a DigitalEurope, v České republice aktivity "European e-Skills Weeku 2012" koordinuje Dům zahraničních služeb.
    Do přijetí nové charty existovaly dva dokumenty – Evropská charta informací pro mládež a Principy online informací. Současná Charta shrnuje a zjednodušuje principy informačních poradenských služeb pro mládež, bez ohledu na to, zda jsou informace poskytovány online nebo off-line.
    Nezávislost, dostupnost, inkluze, respektování potřeb, podpora, participace, etika, proaktivita a profesionalita jsou od poloviny října hvězdami evropské on-line kampaně, kterou za Českou republiku koordinuje Národní informační centrum pro mládež. Každý týden až do poloviny prosince 2018 bude na sociálních sítích věnován jednomu z principů Charty.


2016 – Výměna mládeže YOUth 4 Peace

    Pro účast není nutné mít GPS navigaci, místa budou popsaná i slovně, tak aby byly otázky k nalezení. Některé Infocache budou viditelné, jiné skryté. Vždy označené číslem otázky, které je nutné přidat ke správné odpovědi. Po nalezení Infocache a zapsání si čísla otázky, vracejte kartu zpět, pro další soutěžící! Pokud na určeném místě cache nenajdete, napište prosím na info zavináč nicm.cz, pokusíme se co nejdříve zjednat nápravu!
    Kurz bude probíhat na Kypru v blízkosti nejvyššího kyperského pohoří Troodos (lokalita bude upřesněna), od 4. listopadu (den příjezdu) do 12. listopadu (odjezd), tedy 7 dní včetně dvou dnů na cestu.
    Do projektu, který byl podpořen v rámci programu Erasmus+ je zapojeno 10 organizací z 10 zemí a celkem se jej bude moci zúčastnit 24 pracovníků s mládeží:
    Senior konzultant představí aktivity Vědeckotechnického parku v Olomouci na podporu inovací a inovačního podnikání v Olomouckém kraji – ať už se jedná o pronájem kanceláří a výrobních prostor, pomoc s rozjezdem podnikání či získáním dotace, transferem technologií a poradenstvím pro začínající podnikatele.
    Cílem školícího kurzu a celého mezinárodního projektu je, aby pracovníci s mládeží získali zkušenost s metodou vyprávění příběhů (storytelling) a získali povědomí o možnostech využití této metody při rozvíjení kompetencí potřebných pro zaměstnatelnost mladých lidí.


Právo na informace právě teď - Informovaný občan

    To je skvělé! Tak se neváhejte přihlásit vyplněním žádosti na www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/into-the-world.6336/ – a to do 12. března 2017. Oba vybraní účastníci budou po 14. březnu kontaktováni námi nebo pořádající organizací.
    V rámci celostátní kampaně vytvořilo Národní informační centrum pro mládež elektronickou publikaci s názvem "Co ti brání v podnikání", v které najdete stručné informace o tom, co je potřeba udělat, když chcete začít podnikat, příklady dobré praxe a užitečné odkazy. Ke stažení ji najdete v příloze.
    The meeting of the 36 youngsters took place in "Little Haná" in Vilémov u Olomouce from the 20th July to 27th July 2009. During this time we wanted to create something totally new, a medley of typical songs from Poland, Romania, Bulgaria and the Czech Republic. While remixing the typical songs of our home countries we showed that music has the ability to connect different cultures.
    5 studentů z různých zemí se účastní projektu Erasmus a plánují spolu žít ve "velmi malém" domě. Zpočátku jsou všichni nadšení, ale o několik týdnů později začnou první problémy...


2015 – Storytelling: senses and competences

    V rámci kampaně Information Right Now!, která se snaží poukázat na právo mladých lidí ptát se a dostat na své otázky odpověď, pořádá ICM Prostějov akci s názvem
    NETSTEP.cz je dámské duo, které se věnuje téměř veškeré online reklamě a aktivitám za účelem zviditelnění firem a e-shopů na internetu. V našem portfoliu zákazníků jsou společnosti s různým zaměřením, od kosmetiky, parfémů a bylinek až po stavební obory nebo pneumatiky. Naše hlavní aktivity se pohybují okolo vyhledávačů Google a Seznam, porovnávačů Zboží a Heureka, ale také na sociálních sítích jako je Facebook a Google+. Cílem je zvýšení relevantní návštěvnosti a z toho plynoucí prodeje a objednávky služeb.
    Vedoucí odboru Obecního živnostenského úřadu přiblíží základní charakteristiku živnostenského podnikání, druhy živností (včetně negativního vymezení, co živností NENÍ) a podmínky pro provozování živnosti. Dále posluchače seznámí s tím, co je zapotřebí si pro vyřízení živnosti připravit, resp. přinést s sebou na úřad a jaké další kroky po obdržení průkazu k oprávnění jsou povinni učinit.


Nejčastější otázky (na které bohužel neznáme přesnou odpověď)

    O všech našich aktivitách a zkušenostech jsme po skončení tohoto projektu informovali veřejnost v jednotlivých zemích prostřednictvím putovní výstavy fotografií. Klíčovou osobou v projektu "Medley of musical cultures" byla účastnice Evropské dobrovolné služby, Franziska Handrick, z Německa, která v té době působila v naší organizaci. Projekt byl finančně podpořen Českou národní agenturou mládež, v rámci programu Mládež v akci - Akce 1 Výměny mládeže.
    Náš film občas má spíše povídkový charakter a v náznacích sleduje příběh mladého rumunského imigranta, který se marně snaží integrovat mezi své francouzské spolužáky. Při osamělém bloumání po školních chodbách objeví staré piano…
    kterou pořádá Informační centrum pro mládež Prostějov, je především upozornit na stávající práva a možnosti, které vyplývají zejména pro mladé lidi z občanství EU, a na zdroje a místa, kde mohou najít potřebné informace.


Právo mladých lidí na informace

    Nová ekonomika, o.p.s si klade za cíl vyhledávat a prosazovat inovativní ekonomické nástroje, které sledují sociální a ekologické cíle a zároveň vytvářejí zisk a je také zprostředkovatelskou organizací pro program Erasmus pro začínající podnikatele, který je zaměřen na rozvoj malého a středního podnikání. Tento výměnný program financovaný Evropskou unií, který umožňuje začínajícím podnikatelům vyjet až na půl roku do zahraničí (v rámci EU) a učit se zde potřebné znalosti a dovednosti od zkušených podnikatelů z branže, přiblíží na semináři paní Kačabová.
    Na základě pravidel financování projektů podpořených v rámci programu Erasmus+ bude českým účastníkům školení proplaceno cestovné a pojištění do výše 275 euro na osobu. Ubytování a stravu hradí organizátoři.Účastnický poplatek za školení je 30 euro na osobu.Pojištění si hradí účastníci sami.
    Informační centrum pro mládež Prostějov se jako vysílající a hostitelská organizace EDS připojuje k oslavám 20 let od založení dobrovolnického programu pro mladé lidi. Co to vlastně znamená vyjet na Evropskou dobrovolnou službu a co to dobrovolníkovi přinese? Přečtěte si dva články zakončené videi našich posledních dobrovolnic Eleny a Marjorie.
    "Nejsme výrobci sériových kol, ani textilní závod" říkají mladí tvůrci vystupující pod značkou Frigida. Snaží se sladit oblečení s jízdou na kole tak, aby se vymanili z šedi všedního dne. Přinášejí ojedinělé, někdy extravagantní "kousky".


Otázky na užitečné webové stránky

    Na prázdniny vyhlásilo Národní informační centrum pro mládež (NICM) ve spolupráci s dalšími informačními centry pro mládež již druhý ročník soutěže pro mladé lidi do 30 let s názvem
    Výsledkem projektu byla nejen celá řada nových zkušeností všech účastníků, ale také fotografická výstava, která je od 28. srpna do 26. září instalována v Galerii pro duši. Hlavním výstupem projektu je pak sedm krátkých filmů na téma multikulturalita a tolerance.
    Celostátní losování o hodnotné ceny ze všech soutěžících, kteří správně odpověděli na alespoň tři soutěžní otázky, proběhne začátkem října v Národním informačním centru pro mládež. Podrobnosti budou ještě upřesněny.
    Poradkyně pro volbu a změnu povolání podá informace z pohledu Úřadu práce. Zájemci uvažující o podnikání získají přehled o možných příspěvcích na podporu uchazečů o práci zahajujících své podnikání, informace o rekvalifikacích souvisejících s rozjezdem podnikání a v neposlední řadě o projektech určených pro začínající podnikatele.


Výherce soutěže astromiliony 2015

    Proč se skoro v každé zemi mluví jiným jazykem?Na toto existuje několik různých teorií. Určitě tu ale z počátku byl jeden prajazyk, kterým hovořili všichni. V té době ale také lidé žili víceméně na jednom malém území. Později, když lidé začali postupně osidlovat i další oblasti a ztráceli kontakt jedni s druhými, přestali spolu intenzivně komunikovat. Slova začala u různých skupin měnit význam, některá se vytrácela, protože je ta která skupina nepotřebovala a naopak v nových územích bylo potřeba pojmenovat nové věci. Z různých jazyků se pak vydělily dialekty, z nichž některé se osamostatnily úplně a rozvinuly do samostatných jazyků, tak jak vznikaly i jednotlivé národy. Každý jazyk pak prošel i svým vlastním vývojem, poznamenaným historií a prostředím, kde se usadil. Naopak ale různými stěhováními, zabíráním už osídlených oblastí, válkami, vznikem různých říší, ovlivňoval jeden jazyk druhý. Nekteré postupně zanikly a vznikaly nové jazyky. (z www.odpovedi.cz)
    S cílem poznat jinou kulturu se rozhodne přestoupit do Nigerijského fotbalového týmu - Delfínů. Podívejte se, co ho čeká, když se konečně dostane do Nigérie.
    která se uskuteční v úterý 9. září 2014. Její dopolední část (Klub DUHA, Školní 4, Prostějov) bude určena středoškolákům a odpolední část (SVČ OÁZA, Komenského 17, Prostějov) bude pro zájemce z řad veřejnosti.
    "YOUth 4 Peace" is an international youth exchange mobility project that will take place in Cluj-Napoca, Romania from 20th to 28th of November 2016 (including the arrival and departure days).
    Cílem školícího kurzu a celého mezinárodního projektu je zvýšit kompetence pracovníků s mládeží tak, aby podporovali mladé lidé ve využívání svých zkušeností pro osobní, profesní a sociální růst.


Sbírej-Toner.cz v ICM Prostějov

    Ovšem nezůstalo jen u filmů, doprovodný program byl opravdu bohatý a bavili se všichni: Češi, Rumuni, Turci, Francouzi, Portugalci, Italové, Poláci a jeden z organizátorů projektu k nám zavítal až z Islandu. Navzájem jsme se snažili tolerovat a společně trávit čas v malebném Velehradě, kde nám střechu nad hlavou poskytlo Stojanovo Gymnázium. Kreativní dílna byla otevřená 24 hodin denně, a tak nejeden z účastníků odjížděl ověšen novou bižuterií a "handmade" odznáčky. Hry, karaoke, výlety, ale i vzájemné hodiny cizích jazyků nás naplnili tak, že jsme se ztratili v čase a dnes ráno jsme loučení horko těžko nesli.
    Více informací k chystaným aktivitám najdete na webových stránkách jednotlivých ICM a NICM nebo na Facebooku - www.facebook.com/PravoNaInformacePraveTed.
    Krátký multikulturní snímek vypráví příběh o třech učitelích angličtiny z různých zemí. Každý učitel vyučuje angličtinu trochu jinak, což způsobí studentům potíže, když se sejdou se v kavárně a navzájem si nerozumí. Naštvaní se rozhodnout jít tento problém za svými učiteli vyřešit...
    Dva Italové cestují po České republice. Jednoho dne je okolnosti donutí stopovat. V prvním autě, které jim zastaví, jedou dvě dívky, kamarádky z Polska a Turecka. Když zjistí, že chlapci nemají peníze, do auta je nevezmou. Italové stopují dál a za pár hodin se jim podaří nastoupit do auta dalších dvou cizinců.
    Cílem projektu je, aby účastníci mezinárodní výměny mládeže získali potřebné znalosti a dovednosti k začlenění principů etické spotřeby do svého života.


2015 – Dare to care, BE an ethical citizen!

    V dopoledním i odpoledním bloku budou pozvaní hosté prezentovat a seznamovat účastníky s možnostmi, jak začít podnikat, kdo jim může pomoci s rozjezdem podnikání, apod. a zároveň budou mezi hosty mladí úspěšní podnikatelé či podnikaví mladí lidé, kteří mohou účastníky inspirovat.
    Hrají: Armand Crisan (Rumunsko), Tereza Volfová (Česká republika), Sarah De Sousa (Francie), Özge Ertit (Turecko), Julie Dufraux (Francie), Ondra Hladík (Česká republika), Betül Nur Konuk (Turecko), Nicola Bronzini (Itálie), Raluca Panica (Rumunsko), Serena Principí (Itálie)
    Proč mám zrovna 5 prstů? (na 1 ruce)Možnou odpověď nalezli britští vědci studiem myší s více než pěti prsty. Jestliže živočichům narostlo více než 5 prstů, nadbytečné kosti se zkřivily takovým způsobem, že zvířata nemohla pořádně chodit či běžet. Nadbytečné prsty totiž z nedostatku místa vyrůstají zahnutě, a nikoliv rovně. Zvířata pak nejsou schopna rovnoměrně rozložit chodidlo na zem a každý dokrok je stojí daleko více úsilí. Tím se omezuje jejich schopnost získávat kořist nebo utéci před predátory... "Zdá se, že pět je maximum," říká Chris Hayes z ústavu Medical Research Council's Mouse Genome Centre v britském Harwellu, který studoval abnormální myši. (z czech-press.cz)


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00