Jak na věc


plevel atlas

Plevele polí a zahrad - Miloš Deyl, RNDr., DrSc.

    Plevele polí a zahrad - Miloš Deyl, RNDr., DrSc. Rozsáhlé dílo zabývající se plevely obecně, jejich významem a působením na jednotlivé kulturní plodiny. Druhy plevelů, výskyt a boj proti nim. Popsáno několik stovek druhů plevelů. 51 obrázků v textu, 150 barevných příloh - nakreslil Otto Ušák. Jazyk český. Adobe PDF - 531 stran - 106 MB.
     Handbook of Medicinal and Aromatic plants, cultivation of drugs. Extensive work describes a number of medicinal and aromatic plants and spices, particularly in Central Europe. Climatic and soil factors, requirements for cultivation from planting seeds to harvesting at the appropriate time. The domestication of wild plants, the possibility of cultivating larger areas. Drying and other processes leading to the largest drug content at harvest. Pest management. 430 pictures in text. German language. Adobe PDF - 770 pages - 77,7 MB.
     Rozsáhlé dílo zabývající se plevely obecně, jejich významem a působením na jednotlivé kulturní plodiny. Druhy plevelů, výskyt a boj proti nim. Popsáno několik stovek druhů plevelů. 51 obrázků v textu, 150 barevných příloh - nakreslil Otto Ušák. Jazyk český. Adobe PDF - 531 stran - 21,2 MB.


Handbuch des Arznei- und Gewürzpflanzenbaues, Drogengewinnung - Prof. Dr. E. F. Heeger

    Tento soubor obsahuje e-knihy:Atlas rostlin - Pilát Albert Dr. Atlas 120 nejběžnějších rostlin, se kterými se můžeme setkat na každém kroku v české a středoevropské přírodě. Jsou zde také uvedeny rostliny významné z hospodářského hlediska. U každé rostliny uveden popis, zeměpisné rozšíření, praktické užití a připojen názorný barevný obrázek. Obrázky namaloval Otto Ušák. Jazyk český. Adobe PDF - 255 stran - 6 MB.
    Celobarevný atlas plevelů s podrobným popisem a určením jednotlivých druhů. Obsahuje 100 druhů plevelů názorně vyobrazených v počátečních fázích růstu, které jsou důležité pro spolehlivé určení a efektivní ochranu v polních podmínkách. Součástí atlasu je názorný klíč pro rozlišení plevelů v době vzcházení. Popisy jsou u jednoděložných plevelů doplněny názornými kresbami pro snadné určení rozlišovacích znaků.
    Pěstování léčivých a aromatických rostlin, získávání drog - Prof. Dr. E. F. Heeger. Handbuch des Arznei- und Gewürzpflanzenbaues Drogengewinnung. Rozsáhlé dílo, popisuje množství léčivých a aromatických rostlin a koření, zejména ve střední Evropě. Klimatické a půdní faktory, požadavky na pěstování od výsadby semen až po sklizeň ve vhodnou dobu. Domestikace divokých rostlin, možnosti pěstování na větších plochách. Sušení a další postupy vedoucí k největšímu obsahu drog ve sklizni. Ochrana před škůdci. 430 obrázků v textu. Jazyk německý. Adobe PDF - 770 stran - 77,7 MB. 


Atlas of The Plants - Pilat Albert Dr.

    Atlas 120 nejběžnějších rostlin, se kterými se můžeme setkat na každém kroku v české a středoevropské přírodě. Jsou zde také uvedeny rostliny významné z hospodářského hlediska. U každé rostliny uveden popis, zeměpisné rozšíření, praktické užití a připojen názorný barevný obrázek. Obrázky namaloval Otto Ušák. Jazyk český. Adobe PDF -255 stran - 6 MB
     Atlas of 120 current Central European plants. There are also plants important from agricultural aspect. Every item contains description, geographical dislocation, practical exploitation and coloured picture. Pictures from Otto Usak. Czech language. Adobe PDF -255 sites - 6 MB
     Plevele poli a zahrad. Wide work dealing with weeds, its nature and influence on established plants. Described many hunderts plants from central Europe. 51 pictures in text, 150 collour drawings form Otto Usak. Czech language. Adobe PDF - 531 pages - 21,2 MB.


Atlas klíčních rostlin polních plevelů

    Pěstování léčivých a aromatických rostlin, získávání drog - Prof. Dr. E. F. Heeger Handbuch des Arznei- und Gewürzpflanzenbaues Drogengewinnung. Rozsáhlé dílo, popisuje množství léčivých a aromatických rostlin a koření, zejména ve střední Evropě. Klimatické a půdní faktory, požadavky na pěstování od výsadby semen až po sklizeň ve vhodnou dobu. Domestikace divokých rostlin, možnosti pěstování na větších plochách. Sušení a další postupy vedoucí k největšímu obsahu drog ve sklizni. Ochrana před škůdci. 430 obrázků v textu. Jazyk německý. Adobe PDF - 770 stran - 77,7 MB.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
11336
cache: 0024:00:00