Jak na věc


pletivový plot

Stavby a montáže pletivových plotů

     Mezi největší výhody pletivového plotu ze čtyřhranného pletiva lze zařadit právě jednoduchost jeho stavby a montáže. Právě stavbu oplocení ze čtyřhranného pletiva si ve zkratce osvětlíme (montáž oplocení z ostatních druhů pletiv se příliš neliší). Nejprve si musíme označit lomové body hranice pozemku na které bude budoucí plot stát. Poté si rozměříme plotová sloupky tak, aby jejich osová vzdálenost byla cca 2,5 až 3 metry. Vyhloubíme díry dle potřeby (ideálně do nezámrzné hloubky) a zabetonujeme sloupky, vzpěry přichytíme ke sloupkům a rovněž zabetonujeme. Po technologické přestávce nezbytné k vytuhnutí sloupků napneme napínací dráty pomocí vhodných napínáků. Napnuté dráty přichytíme vhodným prostředkem ke sloupkům a zavěsíme pletivo nejprve na horní drát a poté zahákneme za spodní drát. Pletivo postupně napínáme a pomocí vázacího drátu přichytíme ke sloupkům. Vypnuté pletivo zafixujeme k napínacím drátům pomocí speciálních spon nebo vázacím drátkem.
    Druhů pletivových plotů je velmi mnoho. Jedno ze základních rozdělení pletivových plotů je rozdělní na pletivový plot z poplastovaného pletiva nebo na pletivový plot z pozinkovaného pletiva. Záleží jen na Vás, jaký typ pletivového plotu si vyberete. Má-li pletivový plot dobře sloužit, je třeba vědět, k jakému účelu je pletivový plot určen a jaké máte na pletivový plot požadavky.
    Před výběrem pletiva se zamysleme nad ekonomickými, estetickými a bezpečnostními požadavky. Pokud máte na zahradě psa, měli byste uvažovat o pevnější variantě oplocení. Elegantnější a pevnější variantou jsou plotové panely.
    Klasické ploty z pletiva jsou stále nejčastějším typem oplocení domů, výrobních areálů, sportovišť a dalších nemovitostí. Díky současným technologiím jsou pletivové ploty velice trvanlivé a finančně dostupné.


VĚTRACÍ MŘÍŽKY - nové produkty!!!

    Poplastované nebo pozinkované pletivo? Nabídka sortimentu pletiv dnes umožňuje nákup téměř každého druhu ve variantě pozink nebo poplast. Kvalita mezi povrchovým opracováním je srovnatelná, oba druhy sou nejdříve pozinkované. Hlavním rozhodujícím faktorem je síla drátu (pozinkovaný drát 2,5mm X poplastovaný drát průměr 2,5mm má jádro z pozinkovaného drátu průměr 1,65mm) a vizuální požadavky (zelené pletivo přirozeně splývá s okolní zelení).
    Zde je zahrnuta cena veškerého materiálu (sloupky, vzpěry, pletivo, podhrabová deska) včetně vrtání děr, betonování sloupků, osazení desek a montáže pletiva). Uvedené ceny jsou nastaveny na plotové sloupky prům. 48 mm s větší tloušťkou stěny, jejich betonáž je kalkulována do nezamrzající hloubky 80 cm. Tak bude zajištěna delší životnost a stabilita plotu. Plot realizujeme na připravený, vyrovnaný a vykosený pozemek. V případě potřeby jsme schopni takovouto přípravu pozemku zajistit. Ohláška stavby a geodetické zaměření jsou na straně vlastníka.
     Klasické ploty z pletiva a ocelových sloupků jsou stále nejčastějším typem oplocení domů, výrobních areálů, sportovišť a dalších nemovitostí. Díky současným technologiím jsou pletivové ploty nejen velice trvanlivé, ale i dekorativní. Mezi největší výhody plotu z pletiva patří zejména rychlá a nenáročná montáž.


Orientační ceník montáže drátěných - pletivových plotů na klíč:

     Nejpoužívanějším pletivem současnosti je stále klasické čtyřhranné pletivo opatřené povrchovou úpravou z PVC. Takové pletivo by mělo splňovat základní podmínky kvality, mezi které lze zařadit sílu drátu alespoň 1,5 mm, kvalitní pozinkování tohoto drátu a velikost oka maximálně 50 mm (pletivo na tenisové kurty by mělo mít velikost oka 40 mm). Pro náročné podmínky je vhodné použít speciální bezinalové pletivo s vysokou pevností a odolností proti mechanickému poškození (např. výběhy pro psy apod.). Svařované pletivo je vyráběno z pozinkovaných drátů a následně může být rovněž ošetřeno poplastováním. Jako další druhy pletiva lze jmenovat šestihranné chovatelské pletivo, lesní pletivo nebo ovčí uzlíkové pletivo.
    Plotové sloupky a vzpěry jsou velmi důležité stavební prvky, který tvoří oporu celého plotu. Sloupky můžou být kruhové o průměru 38mm a 48mm, nebo hranaté o rozměru 40x60mm. Síla stěny od 1,25mm-2,5mm. Sloupky jsou na vrcholu opatřeny plastovou čepičkou. Povrchová úprava může být pozink nebo pozink+vrstva práškové barvy. Délku plotového sloupku zpravidla volíme o 50cm delší, než je výška plotu. Osovou rozteč sloupků volíme podle délky oplocení tak, aby byla po celé délce plotu stejná, ale ne menší jak 2m a ne delší jak 3m.


Další informace pletivovým plotům

    Drátěné neboli pletivové ploty jsou v dnešní době jednou z nejčastějších variant plotového systému, bezúdržbové a cenově dostupné. Ploty z drátěného pletiva stavíme buď s podezdívkou, podhrabovou deskou, obrubníkem, nebo bez podezdívky. Pro oplocení rodinných domů doporučujeme drátěný plot s betonovou podhrabovou deskou, která zamezí např. útěku domácích mazlíčků nebo vniknutím lesní zvěře (zajíci si hlavně na jaře rádi pochutnají na pupenech vašich rododendronů, azalek či ovocných stromů a keřů).
    Další nedílnou součástí pletivového plotu jsou dráty. Napínací drát je páteří pletivového plotu – je napnutý mezi sloupky a pletivo je na ně připevněno. Podle výšky plotu se napínají 2 až 4 dráty. Průměr drátu je 3,5mm a povrchová úprava pozink nebo pozink+PVC. Na sloupky se napínací drát připevní pomocí plastových příchytek. Vázací drát má průměr 1,4mm a používá se k připevnění pletiva k sloupkům. Pro napnutí napínacích drátů se používají napínače. Jsou zinkované nebo lakované.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00