Jak na věc


platnost očkování proti tetanu vedlejší

Platnost vytištěné datové zprávy

    V prohlížeči PDF souborů nemusí správně fungovat ověření podpisu PDF souboru, protože je závislé na správném nainstalování příslušných certifikátů akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb. Informace o podpisu bývá někdy zobrazena v samotném dokumentu. V aplikaci Adobe Acrobat Reader je možné zobrazit podpisy v navigačním panelu Podpisy.
    Z důvodu prodloužení platnosti dokumentů uložených v datové zprávě je vhodné ukládat celé datové zprávy ve formátu ZFO, tj. včetně obálky nebo využívat datový trezor České pošty, případně software třetí strany, který dokáže přerazítkovávat starší zprávy.
    Jsme skupinou, která se zabývá problematikou důvěryhodné archivace dokumentů v elekronické podobě. Zabýváme se elekronickým zpracováním dokumentů tak, aby byly naplněny evropské a státní legislativní normy a zákony. Konečně lze říci, že dokument v elektronické podobě má stejnou hodnotu jako v papírové! Čtěte více zde!
    Dalším krokem je zjištění, zda byl certifikát elektronického podpisu platný (nevyskytoval se na revokačních listech). Pokud dokument obsahuje opět časové razítko, je třeba zjistit jeho platnost podobně jako u certifikátu elektronického podpisu.


Život před datovými schránkami byl jednodušší...

    Vytištěná datová zpráva, neproběhne-li její tisk formou konverze do papírové podoby, nemá platnost originálu, ale obyčejné kopie. Není možné jí po právní stránce prokazovat skutečnosti, jež obsahuje. Úřady by ji správně neměli akceptovat, je-li vyžadován originál nebo ověřená kopie!
    Zaručený elektronický podpis je platný nejdéle 1 rok od jeho vydání. Podepíše-li jeho majitel dokument (např. ve formátu PDF) den před vypršením jeho platnosti, končí platnost podpisu na druhý den. Tzn. druhý den již u dokumentu nelze ověřit a prokázat platnost podpisu a není možné provést jeho konverzi. Jinými slovy dokument, který je dnes podepsán platným podpisem, nejdéle po roce nebude platně podepsán.
    Při ověřování platnosti elektronického důvěryhodného dokumentu je potřeba zjistit, zda aktuální stav elektronického dokumentu je shodný se stavem, kdy byl dokument podepsán. Tyto informace zjistíme právě z elektronického podpisu, který uchovává informaci o neměnnosti dokumentu a jeho původci (autorovi). Důvěryhodný elektronický dokument může také obsahovat časové razítko, které nám udává informaci, v jakém čase nejpozději dokument vznikl. V tomto případě je potřeba ověřit platnost i tohoto časového razítka.


Děkujeme za Váš dotaz. Brzy se Vám ozveme.

    Platnost samotného datové zprávy nebo obsahu datové zprávy ve formě PDF souboru je možné ověřit na Úschovně CZECHPOINT, odkaz Ověření dokumentu před konverzí.
    Certifikát elektronického podpisu je akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, kterou je potřeba ověřit na seznamu důvěryhodných certifikačních autorit spravovanou Ministerstvem vnitra.
    Ověřování platnosti důvěryhodného elektronického dokumentu je řízeno dle platné české legislativy. Pro to, abychom mohli považovat elektronický dokument za důvěryhodný, je bezpodmínečné, aby byl opatřen elektronickým podpisem

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00