Jak na věc


platnost dalničních známek slovensko

Ceny dálničních kupónů Rakousko 2019 (papírové)

    Pokud se chystáte cestovat do Maďarska, věřte, že při cestě máte k dispozici několik dálnic a obchvatů které cestu značně zrychlují a usnadňují. Dálnice však samozřejmě nevznikají zdarma a především proto i Maďarsko vybírá za v podobě prodeje dálničních známek poplatky za využívaní těchto rychlostních komunikací. V Maďarsku a to především na benzínových pumpách a v okolí hraničních přechodů možnost zakoupit si Maďarskou dálniční známku a to ve třech různých délkách platnosti. Známky jsou v prodeji i pro vozy nad 3,5 a 12t v cenách dle délky platnosti a hmotnosti. Roční známky jsou platné od 1.ledna do 31.ledna následujícího roku.
    Roční dálniční známky – platí vždy od 1. 12. předchozího roku do 31.1 . roku následujícího, celková platnost je tedy 14 měsíců. Krátkodobé dálniční známky - platí vždy po dobu vyznačenou prodávajícím na známce. Při delší cestě lze použít dvě krátkodobé známky za sebou.
    Zaplacení dálničního poplatku se prokazuje dvoudílným kupónem, jehož první díl s vyplněným registračním číslem musí být vylepen celou svou plochou přímo na vnitřní straně skla předního okna a musí být umístěn na pravém dolním okraji. Druhý díl kupónu (rovněž vyplněný) si řidič ponechá u sebe pro případnou kontrolu Policií, případně příslušníky Celní správy v uniformě, nebo poškození prvního dílu (například při poškození předního skla). Použití zpoplatněné komunikace bez platného dálničního kupónu (ať už chybějící nebo prošlé) může být pokutováno Policií do výše 5 000 Kč, ve správním řízení až do výše 100 000 Kč.


Ceny dálničních kupónů Slovinsko 2018

    V případě objednání s delším předstihem registrujeme dle pořadí objednávek (popř. následující pracovní den po svátcích nebo dnech volna), platnost e-známky je vždy od 00,00 hod dne požadovaného zákazníkem v objednávce.
    Pokud zamýšlená objednávka přesáhne počet 340 ročních DZ (ČR) nebo celkovou hodnotu objednávky 510.000,- Kč, je nutné podepsat kupní nebo komisionářskou smlouvu. Provize bude v takovém případě stanovena dohodou.
    Platí v den vyznačený na kupónu a bezprostředně následující měsíc. Konec platnosti připadá na den, který se číselně shoduje se dnem vyznačeným na kupónu. Není-li takový den v příslušném kalendářním měsíci, připadne konec platnosti na jeho poslední den.
    Některé státy namísto dálničních známek používají k výběru dálničních poplatků elektronické mýtné jednotky. MTX zprostředkovává zapůjčení elektronických jednotek do Chorvatska, Francie, Itálie a Skandinávie. Více informací ZDE.
    Pokud se chystáte cestovat do Maďarska a plánujete nákup dálniční známky, doporučuji pro klidnější cestu známku koupit online přes oficiální stránky ematrica.nemzetiutdij.hu, případně virpay.hu (s poplatkem za platbu)


Přehled prodejních podmínek v závislosti na počtu kusů, hodnotě objednávky, způsobu dopravy a platby:

    Ke stažení je publikace J. Kořínka Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic v České republice 1995 – 2004 (DOC, 35 stran, 7,62 MB). Ta detailně mapuje dálniční kupóny v jednotlivých letech. Autor spolupracoval s Oddělením dálničních kupónů a kolkových známek Ministerstva financí České republiky.
    Pro osobní automobil můžete zakoupit dálniční známku v délce jeden týden, jeden měsíc nebo jeden rok. Pro vozy TIR je pak určen poplatek v podobě mýtného a počtu ujetých kilometrů. Místa, kde se dálniční známky prodávají, poznáte podle dálniční nálepky prodejního místa. Roční dálniční známka na Slovensku nabývá platnosti vždy 1. ledna a je použitelná do 31. ledna následujícího roku.
    Ceny kupónů se různí podle doby platnosti. Povinnost platit mají všechna vozidla nejméně se čtyřmi koly (motocykly zpoplatněny nejsou). Hmotností vozidla se rozumí celková hmotnost vozidla uvedená v jeho technickém průkazu.
    Stejně jako v České republice i na Slovensku jsou pro průjezd dálnicemi a rychlostními komunikacemi nezbytné platné dálniční známky. Ty se zde využívají nejen pro osobní automobily, ale také pro vozy do 12 tun a vozidla TIR nad 12 tun. Podle hmotnosti vozidel jsou rozděleny i doby platnosti jednotlivých dálničních známek.


Re: Platnost měsíční dálniční známky.

    Pokud máte dotazy k prodeji dálničních známek (kupónů), zašlete je na adresu dalnice@mtx.cz nebo volejte na 606 604 113 (GSM), popř. 266 710 052, rádi Vám je zodpovíme v PO-ČT od 9 do 16 hod., v PÁ od 9 do 14 hod.
    Vozidlo je od placení dálničních poplatků osvobozené, pokud je ve vozidle přepravována osoba těžce zdravotně postižená, které byly přiznány výhody II. stupně (s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou) nebo III. stupně, pokud držitelem silničního motorového vozidla je postižená osoba sama nebo osoba jí blízká. Výjimka dle sdělení Ministerstva dopravy neplatí pro zahraniční držitele průkazů zdravotně postiženého.
    Od 1. 1. 2010, kdy došlo ke zpoplatnění vozidel nad 3,5 t celkové hmotnosti elektronickým mýtem se jako rozhodující skutečnost, zda použít ke zpoplatnění dálniční známku či mýtnou jednotku, považuje celková hmotnost vozidla, nikoliv jízdní soupravy, jak tomu bylo v předchozích letech. V praxi to znamená, že např. dodávkové vozidlo o celkové hmotnosti 2,8 t s připojeným vlekem o hmotnosti 1,2 t použije ke zpoplatnění dálniční známku pro vozidla do 3,5 t, přestože celá jízdní souprava má hmotnost 4 tuny.


PRODEJ DÁLNIČNÍCH ZNÁMEK A E-ZNÁMEK 

    Distribuce a prodej dálničních známek (kupónů) prostřednictvím firmy MTX je realizován zejména prostřednictvím sítě více než 700 smluvních prodejců. Jsou to hlavně čerpací stanice pohonných hmot na celém území ČR a směnárny na hraničních přechodech, popř. cestovní kanceláře a vybrané auto nebo pneuservisy.
    Objednané dálniční známky (kupóny) Vám zašleme na dobírku cenným psaním nebo si je můžete vyzvednout na vybraném odběrním místě (viz seznam v objednávkovém formuláři).
    V objednávce je třeba uvést stát a druh vozidla, pro které kupóny požadujete. V případě, že požadujete kupóny pro období kratší než jeden rok, je nutné uvést i datum děrování. V případě úhrady převodem bude zásilka odeslána poštou až po připsání platby na náš účet. V tomto případě je nutné připočítat další 3 dny na doručení zásilky.
    Úseky, kde musí být dálniční kupón vylepen, jsou označeny dopravní značkou Dálnice (IZ 1a). Zpoplatněné úseky jsou uvedeny níže a také znázorněny na přiložené mapě. Nezpoplatněné úseky jsou na dálnicích a při vjezdu na ně označeny dodatkovou tabulkou Bez časového poplatku (E 11a), která obsahuje přeškrtnutý symbol dálničního kupónu. Tato dodatková tabulka je umístěna vždy společně s dopravní značkou Dálnice (IZ 1a).


Dalniční známka na 1 den-průjezd

    *) Pro nárok na přiznání provize je rozhodující celková hodnota objednávky. Počet kusů českých ročních DZ je uveden pouze orientačně, u zahraničních DZ nemusí tyto počty kusů vzhledem k rozdílné hodnotě odpovídat.
    Ceny jednotlivých dálničních známek pro rok 2018 najdete v přehledně vypracované tabulce níže. Pro snadnější rozpoznání zpoplatněných úseků a možnost naplánování bezplatné cesty na Slovensko pak slouží přiložená orientační mapa.
    Dálniční kupóny je možno zakoupit ve všech provozovnách České pošty, na čerpacích stanicích, na hraničních přechodech a na jiných místech poskytujících služby pro motoristy. Prodejní místa kupónů jsou označena samolepkou a při jejich koupi je k dispozici informační leták.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00