Jak na věc


pietní vzpomínka na blízké

Lidický zpravodaj PIETNÍ VZPOMÍNKA

    Společně s ním se pietní vzpomínky u památníku tragicky zemřelých českých vojáků u obce Glbnik zúčastnil i náčelník Generálního štábu Ozbrojených sil Bulharska generál Simeon Simeonov, velvyslanec ČR Pavel Vacek, velvyslanec Slovenské republiky, zástupci Dukly Prostějov, pozůstalí i jeden přímý účastník nehody a další.
    Město Prostějov bude navyšovat počet pietních desek u vsypové loučky Městského hřbitova v Brněnské ulici. A to kvůli obrovskému zájmu ze strany pozůstalých. Celkem šest kamenů, které zde byly postupně instalovány od roku 2015 jako vzpomínka pozůstalých, už nestačí. Letos proto přibudou další dva. Cena každé desky včetně montáže je téměř 26 tisíc korun. Vyznačení údajů o svých blízkých si pak lidé mohou objednat u kameníka.


Pietní desky vyrábíme z kompozitních materiálů

    1 Lidický zpravodaj Červenec 2014 Číslo 7 Ročník 18 Zdarma PIETNÍ VZPOMÍNKA Před 72 lety vyhladili nacisté obec Lidice. V měsíci červnu každým rokem věnujeme svou tichou vzpomínku právě těm, kteří zde položili svůj život či se zpět do své milované obce již nevrátili OBSAH: Editorial, jubilea, poděkování str.2 Zápis zasedání obce, Usnesení OZ str. 3,4 Loučení se školáky, Zprávy z Oázy str.5 Lidické růže kvetou dál str. 6,7 MC Lidičky str. 8 O Lidicích po válce, ale jinak str. 9,10 Pochod Ravensbrück-Nový Bor, 1. část str. 10,11 Setkání u lidického pomníčku v Ivančicích str. 12 Naší spásou je Pán Ježíš Kristus, str. 13 Dětský den v Lidicích str.14 Terezínská tryzna str. 15 Lidice stále žijí a budou žít str. 16 Pietní vzpomínka v Lidicích str 17 Setkání s paní Skleničkovou str. 18 Inzerce str. 19


Náhrobní jmenovky, jmenné pietní desky

    12 Lidický zpravodaj Červenec Setkání u lidického pomníčku v Ivančicích Text a foto: Marie Abrahamová se uskutečnilo Občané Ivančic, členové ZO a OV ČSBS Brno-venkov, společně uctili památku obětí hrůzného činu, který se stal v Lidicích před 72 lety. Ing. Pavel Pavlík, člen předsednictva OV ČSBS Brno-venkov, vzpomenul ve svém příspěvku na lidickou tragédii. Ředitelka školy pro sluchově postižené děti Ing. Marta Špalková pak hovořila o památníčku v parku u školy. Ten byl před 2 lety přemístěn právě tam v důsledku rekonstrukce komunikací v Ivančicích. Slavnostního znovuodhalení se tehdy zúčastnily Maruška Šupíková a Jana Hanzlíková. Děti na ně stále vzpomínají a o pomníček se příkladně starají, pokládají k němu květiny. Se svými pedagogy navštívily Lidice, aby poznaly, co je to válka a hrůzy s ní spojené. Mgr. Radek Musil, ředitel gymnazia a člen Rady města Ivančic zdůraznil význam účasti studentů na každoročních návštěvách v Lidicích. Dle jeho vyjádření nikdo studentům nemůže poskytnout
    Tento materiál již našel široké uplatnění v mnoho odvětvích průmyslu a služeb, naše firma se stala průkopníkem ve využití tohoto materiálu při výrobě svých produktů na hřbitovy.


Tragická nehoda před 40 lety ukončila životy úspěšných výsadkářů

    4 Lidický zpravodaj Červenec Ad 7) Stanovení počtu členů obecního zastupitelstva pro volební období V souvislosti s přípravou voleb do zastupitelstev, které se budou konat na podzim tohoto roku, podal místostarosta obce návrh na stanovení počtu členů obecního zastupitelstva obce Lidice na volební období OZ schválilo sedmi členné zastupitelstvo obce Lidice na volební období Hlasování: Pro 7 / Proti 0 / Zdržel 0 Ad 8) Projednání žádosti o výpověď z bytu č. p. 153 (zahradnictví) paní Krupičkové. Starostka obce přečetla OZ výpověď z nájmu bytu č. p. 153 v Lidicích ke dni , kterou podala paní Krupičková. OZ bere na vědomí. Ad 9a) Schválení obecně závazné vyhlášky č. 6/2014 obce Lidice. Starostka obce dala návrh na schválení Obecně závazné vyhlášky č. 6/2014 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích. OZ schválilo vydání této Obecně závazné vyhlášky č. 6/2014. Hlasování: Pro 7 / Proti 0 / Zdržel 0 Ad 10) Projednání žádosti pana Koláře oznámení prací a re


NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ V PROSTĚJOVĚ PŘIBUDOU DALŠÍ PIETNÍ DESKY

    2 Lidický zpravodaj Červenec Milí a milé, je mi potěšením přivítat Vás u červencového čísla našeho zpravodaje. V min u l é m m ě s í c i s e t o h o u n á s, j a k o j i ž t r a d i č n ě v t o m t o m ě s í c i, s t a l o v e l m i m n o h o, t a k ž e n e b u d u z b y t e č n ě o t á l e t a r o v n o u s e m ů ž e m e p u s t i t d o č t e n í. M ě j t e k r á s n é l e t n í d n y, u ž í v e j t e s i s l u n e č n ý c h d n í a p ř e d e v š í m u ž í v e j t e s i sami sebe navzájem. Krásný prázdninový měsíc se zpravodajem (čteným u vody či u bazénu, doma na zahradě, u kaf í č k a, u k o k t e j l u n e b o k d e k o l i v j i n d e a s č í m k o l i v ) V á m z e s r d c e p ř e j e Vaše zpravodajka Míša Klapalová JUBILANTI v měsíci červenci Čestmír Sklenička let Zdenka Pauzová let Josef Kváča let Vážení jubilanti, přejeme Vám pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti. PODĚKOVÁNÍ zaslaná do redakce Lidického zpravodaje Děkuji Oú Lidice a panu T. Skálovi za milou návštěvu, gratu
     mjr. Jaroslav Jehlička (46) – zasloužilý mistr sportu, legenda parašutismu, první na světě provedl 5000 seskoků, celkem provedl 6045 seskoků, vytvořil 19 světových a 25 národních rekordů, v letech 1955-1958 obsadil v anketě o nejlepšího sportovce u nás 1. místo


Jan Malecha a jeho kvalitní pietní desky

    11 Lidický zpravodaj Červenec V Ravensbrücku jsme se sjeli letos zase den předem. Přijeli autem Jirka a Míša z Lidic, i s dcerou Jaruškou a kamarádkou Dančou z Prahy a paní Martina z Řezna, Češka žijící v Německu, která se o pochodu dověděla jen pár dní před začátkem a rozhodla se narychlo přidat na první den jen podotýkám, že cesta na sever na start jim všem zabrala skoro celý den. Bylo a všude byly v nebývalém množství v porovnání s předchozími lety položené čerstvé květiny na oslavu Dne vítězství, v prostoru památníku KT, ale i ve městě u pomníku padlých rudoarmějců, což mne pak provázelo na mnoha místech i dál na cestě. Přivítala nás paní Sabine z památníku KT, položili jsme růže na jezero a stihli aspoň částečně projít novou rozsáhlou expozici. Nechali ji pro nás otevřenou až skoro do noci. Přijel za námi také reportér z Berlína a připravil dva články, které vyšly v Německu ještě během pochodu. Jirka sice už den předem po cestě od Drážďan z auta hlásil, jaké je krásné počasí,


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00