Jak na věc


pietní vzpomínka na blízké

Jan Malecha a jeho kvalitní pietní desky

    9 Lidický zpravodaj Červenec O Lidicích záhy po válce, ale i jinak Text: František Mlejnek Nejprve několik vět o sobě. Narodil jsem se 15. ledna 1926 a po vyjití čtyř tříd gymnázia jsem přestoupil na čtyřletou Obchodní akademii v Turnově. Na konci studia se nám splnil náš studentský sen: Mohli jsme se podívat do poválečných, hitlerovci zničených Lidic. O tomto nezapomenutelném zájezdu jsem už před časem napsal článek do Vlastivědného sborníku Od Ještěda k Troskám. Nyní, kdy mám za sebou už svou osmaosmdesátku, vzpomínám na ty dávné doby a nedá mi to, abych se nerozpomenul na ty tehdejší poválečné události. Pročítal jsem svou rodinnou kroniku i kroniku své rodné obce a tam všude jsem našel staré záznamy o tom, jak jsme tehdy sledovali nové dění ve svobodných Lidicích. Jak to tenkrát bylo? Na návrh ing. Hašlara vykonaly nejvyšší ročníky Obchodní akademie v Turnově již v červenci 1945 národní pouť do Lidic ke hrobu lidických mučedníků. Také i naší třídě se dostalo toho, že jsme se mohli p


Náhrobní jmenovky, jmenné pietní desky

    16 Lidický zpravodaj Červenec Lidice stále žijí a budou žít Text: Eva Armeanová Foto: Stanislav Pítr 10. červen 1942, datum, které se stále musí připomínat. Hrůzy vypálení Lidic a následné zastřelení mužů a zrůdné odtržení matek od dětí, uvěznění žen v koncentračních táborech a umučení dětí, to vše se nám znovu vybavuje. Stojíme v tělocvičně kladenského gymnázia, členové ČsOL Kladno, ZO ČSBS Kladno a ZO ČSBS Lidice společně s přeživšími lidickými ženami a dětmi, abychom uctili památku těch, kteří byli bestiálně zabiti. Představujeme si atmosféru událostí před 72 lety. Křik, strach, zoufalství, beznaděj, slzy, to vše tady musely ženy a děti prožít. Poklonit se jejich památce přišel primátor města Kladna ing. Dan Jiránek, ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier, místopředsedkyně Senátu PČR Alena Gajdůšková, poslankyně Parlamentu ČR Miroslava Němcová a Jana Bobošíková. Vždy mě mrazí, když vidím sestru Miloslavu Kalibovou stát v tělocvičně se sklopenou hlavou, když vidím Marii Šupíkovou,
     mjr. Jaroslav Jehlička (46) – zasloužilý mistr sportu, legenda parašutismu, první na světě provedl 5000 seskoků, celkem provedl 6045 seskoků, vytvořil 19 světových a 25 národních rekordů, v letech 1955-1958 obsadil v anketě o nejlepšího sportovce u nás 1. místo


NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ V PROSTĚJOVĚ PŘIBUDOU DALŠÍ PIETNÍ DESKY

    6 Lidický zpravodaj Červenec Lidické růže kvetou dál Text: Eva Armeanová Foto: Stanislav Pítr V sobotu 14. června 2014 se členové ČsOL a ČSBS Kladno sešli v Lidicích, aby jako každým rokem uctili památku zastřelených mužů, umučených žen a zplynovaných dětí. Byli vyvražděni civilní obyvatelé a Němci systematicky zničili celou vesnici. Přeživší lidické ženy a děti si vždy musí projít bolestnými vzpomínkami na své nejbližší. Vypálené Lidice se staly mementem pro naše vojáky za 2. Světové války na východní i západní frontě. Tragédie Lidic doslova otřásla celým světem a zvedla ohromnou vlnu solidarity. Letošní program začal bohoslužbou v místech vypáleného kostela svatého Martina, kde byl odhalen oltář s Pannou Marií Lidickou. Mši sloužil kardinál Dominik Duka. Lidická Panna Maria svírá v dlaních pouze bílé plátno, symbolizuje tím osud lidických matek, kterým byly děti vyrvány z náruče. Pietní vzpomínka byla zahájena položením věnců za účasti zástupců politického a veřejného života a diplom
    V rámci vzpomínkového ceremoniálu u památníku obětí této nehody, který byl odhalen za přispění bývalého starosty obce Gblnik Viktora Petrova a tehdejšího vojenského a leteckého přidělence v Bulharsku plukovníka Jiřího Koudelky v roce 1997, položili všichni přítomní květiny a za zvuků „večerky“ uctili minutou ticha jejich památku.
    4.12.2018 • Náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Aleš Opata se v pondělí 3. prosince v Domě armády Praha setkal s vojenskými a leteckými přidělenci akreditovanými v České republice. Šlo o tradiční neformální předvánoční akci.
    Společně s ním se pietní vzpomínky u památníku tragicky zemřelých českých vojáků u obce Glbnik zúčastnil i náčelník Generálního štábu Ozbrojených sil Bulharska generál Simeon Simeonov, velvyslanec ČR Pavel Vacek, velvyslanec Slovenské republiky, zástupci Dukly Prostějov, pozůstalí i jeden přímý účastník nehody a další.


Lidický zpravodaj PIETNÍ VZPOMÍNKA

    12 Lidický zpravodaj Červenec Setkání u lidického pomníčku v Ivančicích Text a foto: Marie Abrahamová se uskutečnilo Občané Ivančic, členové ZO a OV ČSBS Brno-venkov, společně uctili památku obětí hrůzného činu, který se stal v Lidicích před 72 lety. Ing. Pavel Pavlík, člen předsednictva OV ČSBS Brno-venkov, vzpomenul ve svém příspěvku na lidickou tragédii. Ředitelka školy pro sluchově postižené děti Ing. Marta Špalková pak hovořila o památníčku v parku u školy. Ten byl před 2 lety přemístěn právě tam v důsledku rekonstrukce komunikací v Ivančicích. Slavnostního znovuodhalení se tehdy zúčastnily Maruška Šupíková a Jana Hanzlíková. Děti na ně stále vzpomínají a o pomníček se příkladně starají, pokládají k němu květiny. Se svými pedagogy navštívily Lidice, aby poznaly, co je to válka a hrůzy s ní spojené. Mgr. Radek Musil, ředitel gymnazia a člen Rady města Ivančic zdůraznil význam účasti studentů na každoročních návštěvách v Lidicích. Dle jeho vyjádření nikdo studentům nemůže poskytnout


Tragická nehoda před 40 lety ukončila životy úspěšných výsadkářů

    7 Lidický zpravodaj Červenec Sledovali jsme vystoupení japonských dětí, které byly oblečeny do školního stejnokroje, a společně poslouchali jména zavražděných lidických dětí. Stála jsem vedle Marie Šupíkové, které v době vypálení Lidic bylo 10 let, a děti znala. Znovu prožívala vzpomínky, kdy si s nimi hrála. Tiše šeptala to byla moje kamarádka, Ivan to byl moc hezký kluk V tom okamžiku jsem se podívala na lavičku, kde sedává Václav Zelenka, lidické dítě. Když jsem ho tam poprvé viděla sedět, ptala jsem se, zda odpočívá. Odpověděl nám, že si přišel sednout DOMŮ. V tom místě stál jejich dům. Z jeho slov mě úplně zamrazilo a naskočila mi husí kůže. V loňském roce Václav Hanf, lidické dítě, které po válce našla Josefína Napravilová, seděl vedle paní Josefíny, které říkal maminko, a ona byla šťastná, že držela za ruku svého milovaného Venouška. Josefína Napravilová vrátila po válce do republiky na 40 zavlečených dětí. Zemřela letos 19. února ve věku 100 let. Do Lidic moc ráda jezdila. Její


Pietní desky vyrábíme z kompozitních materiálů

    10 Lidický zpravodaj Červenec Pořadatelé věnovali dirigentovi a hudebnímu skladateli Ladislavu Huříkovi na památku skleněnou broušenou vázu s věnováním a s motivem z Českého ráje. Také hudebníkům se u nás líbilo a kapelník Huřík slíbil na počest naší maličké obce složit polku. Já jsem doporučil, aby čistý výnos z prvního plesu byl zaslán na účet obnovy zničených Lidic. Pan Ladislav Huřík dostál svému slibu a na počest naší obce složil dovádivou polku, kterou nazval prostě Loktušská. (Moje rodiště se jmenuje LOKTUŠE a leží na samém úpatí achátové hory Kozákova). Tato skladba byla potom záhy nahrána i na gramofonové desky, které se rázem ocitly v prodeji. Někteří naši občané si tuto gramofonovou desku skutečně také koupili. Pan dirigent Huřík věnoval ručně napsanou partituru Loktušské polky do našeho obecního archivu. Příštím rokem 1947, bylo to v neděli 19. ledna, uspořádal SČM Loktuše svůj druhý reprezentační ples s názvem Vesele, jen vesele účinkovala na něm již podruhé Hornická decho


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00