Jak na věc


penzijní fondy srovnání

Další informace o PENZI A penzijním připojištění:

    Skrze penzijní fondy poskytují finanční instituce populární produkt - penzijní připojištění. Penzijní fondy jsou akciovými společnostmi, které spravují peníz...
    Na penzijní připojištění vám také může přispívat zaměstnavatel. Záleží pouze na firmě a jejích interních předpisech. V současné době je příspěvek na penzijní připojištění v mnohých firmách poskytovaným benefitem.
    Na penzijní připojištění i doplňkové penzijní spoření si spoříte v pravidelných měsíčních příspěvcích, které můžete na účet transformovaného fondu nebo účastnickém fondu poukázat i za delší časové období, například rok nebo pololetí. V průběhu penzijního připojištění nebo doplňkového penzijního spoření je možné změnit výši příspěvku, popřípadě spoření přerušit. K naspořeným příspěvkům vám budou připisovány za a) státní příspěvky a za b) podíly ze zisku transformovaného fondu nebo účastnického fondu, tyto podíly se připisují jednorázově, ročně.


Kdy a jak přerušit penzijní připojištění

    Nově je možné uzavírat doplňkové penzijní spoření, se kterým je také spojen státní příspěvek. Jeho hlavní výhodou je možnost spořit na důchod na váš vlastní účet v účastnickém fondu, ze kterého Vám nikdo nic nevezme. Sami si navíc můžete ovlivnit míru podstupovaného rizika, a tedy i výnosu – volit můžete od nejkonzervativnějších fondů až po fondy s vysokým výnosem.
    Penzijní připojištění je součástí třetího pilíře důchodového systému. Je to jeden z možných způsobů spoření na penzi. Penzijní připojištění si mohla zřídit osoba starší 18let, která byla občanem České republiky nebo jiné země Evropské unie s trvalým pobytem v České republice nebo účastnící se důchodového nebo veřejného zdravotního pojištění v rámci ČR. Nyní již není možné penzijní připojištění založit.
    Výše zadané osobní údaje využijeme za účelem Vašeho kontaktování a poskytnutí rady, a to ve lhůtě 3 měsíců od odeslání osobních údajů. Více informací o zpracování osobních údajů našich klientů (včetně potenciálních) naleznete zde.


Zrušení penzijního připojištění

    Finanční přípravu na penzi vnímáme v Partners jako jedno z nejdůležitějších témat osobních financí každého člověka. Čím dříve si začnete otázky ohledně života v důchodu klást, tím méně to bude bolet. Důležité také je si uvědomit, že zodpovědnost za podobu svého života ve stáří nesete především vy. Nespoléhejte se na stát, ani na někoho, kdo se o vás jednou postará, a starejte se sami a již dnes. V Partners Vám vysvětlíme, jaké jsou vaše možnosti, jejich výhody i nevýhody, a připravíme pro vás osobní finanční plán na penzi.
    Pokud patříte mezi bezmála pět milionů českých obyvatel, kteří si v minulosti uzavřeli penzijní připojištění, týkají se vás změny platné od 1. 1. 2013. Vaše spoření bylo převedeno do takzvaných transformovaných fondů, které spravují penzijní společnosti. Změnila se výše státních příspěvků a podmínky pro jejich získání.
    Část vlastního příspěvku můžete uplatnit jako snížení daňového základu. Jedná se o částku přesahující 12 000 Kč. Ročně si můžete odečíst maximálně 24 000 Kč. V praxi to znamená, že na daních můžete ušetřit každý rok až 3 600 Kč.


Vyplňte formulář vpravo - ozveme se vám obratem

    Účastník penzijního připojištění může přerušit svou smlouvu dnem, který jasně uvede v oznámení o přerušení penzijního připojištění. Tímto dnem je pak první kalendářní den měsíce, který následuje po doručení písemného oznámení penzijnímu fondu, který přerušení nabízí. Avšak důležité je dodržet určité podmínky. Přerušit penzijní připojištění totiž nejde vždy, ale účastník musí platit příspěvky na penzijní připojištění alespoň 36 měsíců nebo platit alespoň 12 měsíců v případě každého dalšího přerušení u téhož penzijního fondu.
    Často se stane, že člověk je v určité životní situaci a nemá možnost aktuálně platit své penzijní připojištění. Avšak je si vědom faktu, že penzijní připojištění je v dnešní době prakticky nutností a tak se snaží hledat možnosti, jak je možné penzijní připojištění přerušit bez nutnosti cokoliv rušit či přijít o peníze. A přesně na to je také v zákoně o penzijním připojištění pamatováno. Je však samozřejmě nutné splnit určité podmínky a stále být účastníkem penzijního připojištění po skončení doby přerušení.
    Po dobu přerušení se nemění podmínky smlouvy a účastník penzijního připojištění má tak stále právo na podíl na výnosech, které mu generují jeho naspořené prostředky. I v době přerušení penzijního připojištění jsou tak prostředky na individuálním účtu penzijního připojištění každého klienta úročeny a jemu náleží tento výnos bez výjimky.


17.6.2011 - Penzijní fondy srovnání

    Možnost přerušit své penzijní připojištění na určitou dobu je možné. Klient musí samozřejmě mít uzavřenou platnou smlouvu s nějakým penzijním fondem. A ve zvoleném období nebude posílat na svůj účet žádné prostředky. Důležité je si však uvědomit, že doba přerušení se pak následně nezapočítává do doby pojištění pro nárok na dávky.
    Hledáte penzijní fondy? Tak se podívejte na penzijní fondy srovnání. Přehledné srovnání všech fondů penzijního připojištění v ČR. Základní tabulka kde jsou uvedeny výnosy.
    Od ledna 2013 se změnil výpočet výše státního příspěvku, ten se týká transformovaných fondů a účastnických fondů třetího pilíře. Výše státního příspěvku na penzijní připojištění se odvíjí od výše měsíčního příspěvku. Tedy, pokud je váš měsíční příspěvek 300 - 999 Kč státní příspěvek činí 90 Kč a 20 % z částky přesahující 300 Kč. Pokud je váš měsíční příspěvek na penzijní připojištění 1 000 Kč a více, tak výše státního příspěvku činí 230 Kč.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00