Jak na věc


parkování v praze o vánocích

Jaký je ceník SMS parkovného?

    Od 2. 1. 2013 je zprovozněna pro naše občany i návštěvníky města Karlovy Vary nová služba SMS parkovné, která jim umožní velmi pohodlně zaplatit za parkování. Zde se můžete seznámit s touto službou a dozvíte se, jak na to ...
    Pro prodloužení doby parkování prozvoňte znovu telefonní číslo s vybranou dobou stání. Stávající parkovací lístek musí být ale platný, pak dojde k jeho prodloužení. Pokud jeho platnost vypršela, prozvoněním si zakoupíte parkovací lístek nový. V případě, že si objednáte parkovné na konci provozní doby parkoviště, zbylé minuty se Vám překlopí do dalšího dne.
    zda máte aktivovanou službu Premium SMS. To lze zjistit na zákaznické lince Vašeho operátora a případně službu aktivovat. Aktivace je zdarma.
    Na našem parkovišti běžně parkují desítky aut. Prohlédněte si fotky celého parkovacího areálu a seznamte se s námi v předstihu. Pokud si chcete už místo pro parkování zamluvit, pokračujte k rezervaci.
    Cena odeslané registrační SMS je účtována jako běžná SMS podle tarifu u Vašeho mobilního operátora. Tím je registrace ukončena – systém Vás zná a k Vašemu telefonnímu číslu má přiřazenu zadanou RZ. Nyní můžete používat prozvonění pro úhradu SMS parkovného.


Jak prodloužím dobu parkování prozvoněním?

    Cizinci mohou službu využívat pouze v případě, že mají ve svém mobilním přístroji SIM kartu jednoho z českých operátorů a povoleny Premium SMS služby. Na zahraničních SIM kartách tato služba není funkční.
    zda odesíláte SMS na správné telefonní číslo (90230) anebo u prozvonění zda máte zadané platné telefonní číslo dle návodu.
    Službu technicky zajišťuje MATERNA Communications a.s., zákaznická podpora, reklamace: helpdesk@maternacz.com, tel. 910 303 126 (8.00-16.30 hod.), www.maternacz.com.
    na číslo 910 308 301. ID parkovacího lístku naleznete v SMS, která Vám přišla jako „parkovací lístek“. Tuto změnu lze provést do 5 min. od odeslání objednací SMS.
    Cena jakékoliv Vámi odeslané SMS je účtována jako běžná SMS podle tarifu Vašeho operátora. Na Váš mobil bude doručena potvrzující SMS s vyznačenou platností doby parkování pro zadanou RZ – „parkovací lístek“.
    Od 16. 5. 2016 je zprovozněna 4. zóna placeného parkování. Tato zóna se nachází v Mariánskolázeňské ulici.


Napsal jsem chybně registrační SMS?

    Ceny rezidentního a abonentního parkování se pro každou lokalitu nastavují zvlášť s ohledem na cenové pásmo a počet vydaných parkovacích oprávnění na daného uživatele. Přesnější informace o cenách naleznete v ceníku na informativních podstránkách o jednotlivých městských částech.
    Zpět obdržíte zdarma SMS s žádostí o potvrzení správnosti registrace. Stačí poslat SMS s textem: ANO KVR na číslo 90230. Zároveň tímto také souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů (telefonní číslo, RZ) v systému SMS parkovného. K 1 mobilnímu telefonnímu číslu lze zaregistrovat 1 RZ.
    Doklad o zaplacení SMS parkovného je k dispozici na webové stránce města v sekci SMS parkovné, nebo přímo na této stránce výběrem položky Doklady o zaplacení. Vstup do aplikace je přes číslo mobilního telefonu, pro které doklad požadujete. Ovládání je popsáno přímo v aplikaci.
    Základním předpokladem je registrace Vaší RZ a čísla Vašeho mobilního telefonu do systému SMS parkovného. K 1 mobilnímu telefonnímu číslu lze zaregistrovat 1 RZ. Po úspěšné registraci můžete uhradit parkovné pouhým prozvoněním na speciální telefonní čísla dle návodu na parkovacím automatu. Telefonní číslo se mění v závislosti na parkovací zóně a na době parkování.


Virtuální parkovací hodiny (VPH)

    Parkování ve fialové zóně je možné na základě parkovacího oprávnění nebo po platbě v parkovacím automatu či přes Virtuální parkovací hodiny (mpla.cz/praha).
    Již nemusíte hledat drobné mince ani rozměňovat bankovky. Prodloužit parkovné můžete nyní z kavárny nebo v průběhu Vašeho obchodního jednání bez toho, že byste se museli vrátit k parkovacímu automatu. Jediným předpokladem pro použití této služby je mobilní telefon, který má povolenou službu Premium SMS (tuto službu lze zdarma aktivovat na zákaznické lince Vašeho mobilního operátora – Telefónica O2, T-Mobile, Vodafone, U:fon).
    2. PARKUJI PRAVIDELNĚ A ČASTOCHCI PLATIT PROZVONĚNÍM:Chci si zaregistrovat RZ(SPZ) a parkovné uhradit prozvoněním. Jak na to?Jsem zaregistrován, ale přijel jsem jiným autem. Co dělat?Jak prodloužím dobu parkování prozvoněním?Jak zruším registraci mé RZ(SPZ) v systému SMS parkovného?


Jak prodloužím dobu parkování pomocí SMS?

    Po odeslání SMS na číslo 90230 obdržíte zpět potvrzující SMS – elektronický parkovací lístek, který obsahuje potvrzení úhrady Vašeho parkovného a dobu platnosti. Pro prodloužení doby parkování pošlete stejnou zprávu s příslušnou dobou v hodinách, o kterou chcete stání prodloužit. Stávající parkovací lístek musí být platný, pak dojde k jeho prodloužení. V případě, že si objednáte parkovné na konci provozní doby parkoviště, zbylé minuty se Vám překlopí do dalšího dne.
    Pro prodloužení doby parkování pošlete stejnou zprávu s příslušnou dobou v hodinách, o kterou chcete stání prodloužit. Toto prodloužení lze provést kdykoliv během platnosti stávajícího parkovacího lístku nebo ještě 5 minut po vypršení platnosti stávajícího lístku. V případě, že si objednáte parkovné na konci provozní doby parkoviště, zbylé minuty se Vám překlopí do dalšího dne.
    Cena potvrzující SMS („parkovacího lístku“) včetně DPH odpovídá objednané ceně parkovného.
    Pokud zákazník v poslední době změnil operátora, nemusí být zcela automaticky aktivována služba Premium SMS a musí si tuto skutečnost ověřit na zákaznické lince svého operátora.
    Provozovatel SMS parkovného (MATERNA Communications a.s.) Vaši reklamaci ve spolupráci s mobilními operátory prověří a v případě, že bude uznána za oprávněnou, Vám budou vráceny vynaložené finanční prostředky.


Chci si zaregistrovat RZ a parkovné uhradit prozvoněním. Jak na to?

    Fialová zóna, která je vyznačena fialovým pruhem na svislém dopravním značení a doplněna bílým vodorovným značením, je určena pro tzv. smíšené parkování. Bez omezení mohou na fialové zóně parkovat pouze lidé s platným parkovacím oprávněním. To může být vydáno na základě trvalého pobytu v dané oblasti a prokázání právního vztahu k vozidlu (viz Metodika pro výdej parkovacích oprávnění), vlastnictví nemovitosti v dané oblasti či na základě sídla/provozovny v dané oblasti. Ostatní motoristé mohou na fialové zóně parkovat maximálně 24 hodin, a to jen po platbě v parkovacím automatu nebo prostřednictvím webové aplikace Virtuální parkovací hodiny (mpla.cz/praha).
    Pokud jste v registrační SMS udělali chybu v RZ nebo ke svému mobilu chcete registrovat RZ jiného vozidla, můžete provést opravu pomocí SMS odeslané na telefonní číslo 910 308 302. SMS musí být odeslána ve tvaru:
    Reklamace a stížnosti zákazníků lze podat telefonicky na tel. 910 303 126. Bude s Vámi vyplněn reklamační protokol. Aby bylo možné ověřit, že jste majitelem mobilního telefonu, na který resp. na jeho přípojné číslo se bude vztahovat reklamace, mějte tento přístroj u sebe.
    Aplikace Virtuální parkovací hodiny (mpla.cz/praha) umožňuje motoristům provádět platby za krátkodobé návštěvnické stání bez použití parkovacího automatu, a to po dobu časově omezenou. Podrobné informace jsou k dispozici v Návodu pro VPH a Návodu pro držitele pečovatelského POP.
    zda máte v dané chvíli signál. Služba funguje jen na SIM kartách českých mobilních operátorů (Telefónica O2, T-Mobile, Vodafone, U:fon)


Fotogalerie Parkování R7 u letiště

    Prozvonění není zpoplatněno a bude automaticky ukončeno ze strany systému. Zpět obdržíte potvrzující SMS – elektronický „parkovací lístek“, že Vaše parkovné bylo uhrazeno s dobou platnosti. Cena SMS, která Vám přijde na mobil jako „parkovací lístek“ se rovná ceně parkovného. V případě, že si objednáte parkovné na konci provozní doby parkoviště, zbylé minuty se Vám překlopí do dalšího dne.
    Na parkovacím automatu jsou uvedeny informace o ceně za parkování a o způsobu zadávání parkovací relace. Podrobné informace k použití Parkovacího automatu jsou k dispozici v Návodu k použití parkovacího automatu.
    Chcete-li si maximálně zjednodušit platbu parkovného, zaregistrujte si svou RZ ke svému mobilnímu telefonu. Pošlete SMS ve tvaru:
    1. PARKUJI JEN PŘÍLEŽITOSTNĚPLATBA SMS:Jak zaplatit pomocí SMS?ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4Napsal jsem špatně RZ(SPZ). Co dělat?Jak prodloužím dobu parkování?Jaká je cena SMS?Kdo zajišťuje kontrolu SMS parkovnéhoPotřebuji doklad o zaplacení? Co dělat, když to nefunguje?
    Základní provozní doba parkovací zóny je od 8:00 hodin ráno do 20:00 hodin večer, ale může se měnit v závislosti na potřebách jednotlivých lokalit a městských částí. Mimo provozní dobu není parkování ve fialové zóně regulováno.


Jaká je provozní doba placených parkovišť v Karlových Varech?

    Všechny informační cedule týkající se SMS parkovného ve městě Karlovy Vary, se kterými se můžete setkat na jednotlivých parkovacích automatech, si můžete stáhnout i v elektronické podobě a prohlédnout v klidu domova.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
18028
cache: 0024:00:00