Jak na věc


parkování v praze o vánocích

Azulejos, keramická krása Lisabonu

    Pro prodloužení doby parkování pošlete stejnou zprávu s příslušnou dobou v hodinách, o kterou chcete stání prodloužit. Toto prodloužení lze provést kdykoliv během platnosti stávajícího parkovacího lístku nebo ještě 5 minut po vypršení platnosti stávajícího lístku. V případě, že si objednáte parkovné na konci provozní doby parkoviště, zbylé minuty se Vám překlopí do dalšího dne.
    Cena potvrzující SMS („parkovacího lístku“) včetně DPH odpovídá objednané ceně parkovného.
    zda odesíláte SMS na správné telefonní číslo (90230) anebo u prozvonění zda máte zadané platné telefonní číslo dle návodu.
    2. PARKUJI PRAVIDELNĚ A ČASTOCHCI PLATIT PROZVONĚNÍM:Chci si zaregistrovat RZ(SPZ) a parkovné uhradit prozvoněním. Jak na to?Jsem zaregistrován, ale přijel jsem jiným autem. Co dělat?Jak prodloužím dobu parkování prozvoněním?Jak zruším registraci mé RZ(SPZ) v systému SMS parkovného?
    Chcete-li si maximálně zjednodušit platbu parkovného, zaregistrujte si svou RZ ke svému mobilnímu telefonu. Pošlete SMS ve tvaru:
    Cena odeslané registrační SMS je účtována jako běžná SMS podle tarifu u Vašeho mobilního operátora. Tím je registrace ukončena – systém Vás zná a k Vašemu telefonnímu číslu má přiřazenu zadanou RZ. Nyní můžete používat prozvonění pro úhradu SMS parkovného.


Kdo je provozovatelem systému SMS parkovného?

    na číslo 910 308 301. ID parkovacího lístku naleznete v SMS, která Vám přišla jako „parkovací lístek“. Tuto změnu lze provést do 5 min. od odeslání objednací SMS.
    Pokud jste v registrační SMS udělali chybu v RZ nebo ke svému mobilu chcete registrovat RZ jiného vozidla, můžete provést opravu pomocí SMS odeslané na telefonní číslo 910 308 302. SMS musí být odeslána ve tvaru:
    zda máte aktivovanou službu Premium SMS. To lze zjistit na zákaznické lince Vašeho operátora a případně službu aktivovat. Aktivace je zdarma.
    Aplikace Virtuální parkovací hodiny (mpla.cz/praha) umožňuje motoristům provádět platby za krátkodobé návštěvnické stání bez použití parkovacího automatu, a to po dobu časově omezenou. Podrobné informace jsou k dispozici v Návodu pro VPH a Návodu pro držitele pečovatelského POP.
    Ceny rezidentního a abonentního parkování se pro každou lokalitu nastavují zvlášť s ohledem na cenové pásmo a počet vydaných parkovacích oprávnění na daného uživatele. Přesnější informace o cenách naleznete v ceníku na informativních podstránkách o jednotlivých městských částech.


Jak zaplatím parkovné prozvoněním?

    Od 16. 5. 2016 je zprovozněna 4. zóna placeného parkování. Tato zóna se nachází v Mariánskolázeňské ulici.
    Doklad o zaplacení SMS parkovného je k dispozici na webové stránce města v sekci SMS parkovné, nebo přímo na této stránce výběrem položky Doklady o zaplacení. Vstup do aplikace je přes číslo mobilního telefonu, pro které doklad požadujete. Ovládání je popsáno přímo v aplikaci.
    Od 2. 1. 2013 je zprovozněna pro naše občany i návštěvníky města Karlovy Vary nová služba SMS parkovné, která jim umožní velmi pohodlně zaplatit za parkování. Zde se můžete seznámit s touto službou a dozvíte se, jak na to ...
    Na našem parkovišti běžně parkují desítky aut. Prohlédněte si fotky celého parkovacího areálu a seznamte se s námi v předstihu. Pokud si chcete už místo pro parkování zamluvit, pokračujte k rezervaci.


Jaká je provozní doba placených parkovišť v Karlových Varech?

    Základním předpokladem je registrace Vaší RZ a čísla Vašeho mobilního telefonu do systému SMS parkovného. K 1 mobilnímu telefonnímu číslu lze zaregistrovat 1 RZ. Po úspěšné registraci můžete uhradit parkovné pouhým prozvoněním na speciální telefonní čísla dle návodu na parkovacím automatu. Telefonní číslo se mění v závislosti na parkovací zóně a na době parkování.
    Prozvonění není zpoplatněno a bude automaticky ukončeno ze strany systému. Zpět obdržíte potvrzující SMS – elektronický „parkovací lístek“, že Vaše parkovné bylo uhrazeno s dobou platnosti. Cena SMS, která Vám přijde na mobil jako „parkovací lístek“ se rovná ceně parkovného. V případě, že si objednáte parkovné na konci provozní doby parkoviště, zbylé minuty se Vám překlopí do dalšího dne.
    Pokud zákazník v poslední době změnil operátora, nemusí být zcela automaticky aktivována služba Premium SMS a musí si tuto skutečnost ověřit na zákaznické lince svého operátora.
    Zpět obdržíte zdarma SMS s žádostí o potvrzení správnosti registrace. Stačí poslat SMS s textem: ANO KVR na číslo 90230. Zároveň tímto také souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů (telefonní číslo, RZ) v systému SMS parkovného. K 1 mobilnímu telefonnímu číslu lze zaregistrovat 1 RZ.


Napsal jsem špatně RZ do objednací SMS. Co dělat?

    Cizinci mohou službu využívat pouze v případě, že mají ve svém mobilním přístroji SIM kartu jednoho z českých operátorů a povoleny Premium SMS služby. Na zahraničních SIM kartách tato služba není funkční.
    Na parkovacím automatu jsou uvedeny informace o ceně za parkování a o způsobu zadávání parkovací relace. Podrobné informace k použití Parkovacího automatu jsou k dispozici v Návodu k použití parkovacího automatu.
    Již nemusíte hledat drobné mince ani rozměňovat bankovky. Prodloužit parkovné můžete nyní z kavárny nebo v průběhu Vašeho obchodního jednání bez toho, že byste se museli vrátit k parkovacímu automatu. Jediným předpokladem pro použití této služby je mobilní telefon, který má povolenou službu Premium SMS (tuto službu lze zdarma aktivovat na zákaznické lince Vašeho mobilního operátora – Telefónica O2, T-Mobile, Vodafone, U:fon).


Jak zaplatit pomocí SMS?

    Po odeslání SMS na číslo 90230 obdržíte zpět potvrzující SMS – elektronický parkovací lístek, který obsahuje potvrzení úhrady Vašeho parkovného a dobu platnosti. Pro prodloužení doby parkování pošlete stejnou zprávu s příslušnou dobou v hodinách, o kterou chcete stání prodloužit. Stávající parkovací lístek musí být platný, pak dojde k jeho prodloužení. V případě, že si objednáte parkovné na konci provozní doby parkoviště, zbylé minuty se Vám překlopí do dalšího dne.
    Reklamace a stížnosti zákazníků lze podat telefonicky na tel. 910 303 126. Bude s Vámi vyplněn reklamační protokol. Aby bylo možné ověřit, že jste majitelem mobilního telefonu, na který resp. na jeho přípojné číslo se bude vztahovat reklamace, mějte tento přístroj u sebe.
    1. PARKUJI JEN PŘÍLEŽITOSTNĚPLATBA SMS:Jak zaplatit pomocí SMS?ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4Napsal jsem špatně RZ(SPZ). Co dělat?Jak prodloužím dobu parkování?Jaká je cena SMS?Kdo zajišťuje kontrolu SMS parkovnéhoPotřebuji doklad o zaplacení? Co dělat, když to nefunguje?
    Základní provozní doba parkovací zóny je od 8:00 hodin ráno do 20:00 hodin večer, ale může se měnit v závislosti na potřebách jednotlivých lokalit a městských částí. Mimo provozní dobu není parkování ve fialové zóně regulováno.
    Cena jakékoliv Vámi odeslané SMS je účtována jako běžná SMS podle tarifu Vašeho operátora. Na Váš mobil bude doručena potvrzující SMS s vyznačenou platností doby parkování pro zadanou RZ – „parkovací lístek“.


Kdo zajišťuje kontrolu SMS parkovného?

    Službu technicky zajišťuje MATERNA Communications a.s., zákaznická podpora, reklamace: helpdesk@maternacz.com, tel. 910 303 126 (8.00-16.30 hod.), www.maternacz.com.
    Všechny informační cedule týkající se SMS parkovného ve městě Karlovy Vary, se kterými se můžete setkat na jednotlivých parkovacích automatech, si můžete stáhnout i v elektronické podobě a prohlédnout v klidu domova.
    Provozovatel SMS parkovného (MATERNA Communications a.s.) Vaši reklamaci ve spolupráci s mobilními operátory prověří a v případě, že bude uznána za oprávněnou, Vám budou vráceny vynaložené finanční prostředky.


1. PARKUJI JEN PŘÍLEŽITOSTNĚ

    Fialová zóna, která je vyznačena fialovým pruhem na svislém dopravním značení a doplněna bílým vodorovným značením, je určena pro tzv. smíšené parkování. Bez omezení mohou na fialové zóně parkovat pouze lidé s platným parkovacím oprávněním. To může být vydáno na základě trvalého pobytu v dané oblasti a prokázání právního vztahu k vozidlu (viz Metodika pro výdej parkovacích oprávnění), vlastnictví nemovitosti v dané oblasti či na základě sídla/provozovny v dané oblasti. Ostatní motoristé mohou na fialové zóně parkovat maximálně 24 hodin, a to jen po platbě v parkovacím automatu nebo prostřednictvím webové aplikace Virtuální parkovací hodiny (mpla.cz/praha).
    Pro prodloužení doby parkování prozvoňte znovu telefonní číslo s vybranou dobou stání. Stávající parkovací lístek musí být ale platný, pak dojde k jeho prodloužení. Pokud jeho platnost vypršela, prozvoněním si zakoupíte parkovací lístek nový. V případě, že si objednáte parkovné na konci provozní doby parkoviště, zbylé minuty se Vám překlopí do dalšího dne.
    Parkování ve fialové zóně je možné na základě parkovacího oprávnění nebo po platbě v parkovacím automatu či přes Virtuální parkovací hodiny (mpla.cz/praha).
    zda máte v dané chvíli signál. Služba funguje jen na SIM kartách českých mobilních operátorů (Telefónica O2, T-Mobile, Vodafone, U:fon)

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00