Jak na věc


panely topné

Vysokoteplotní sálavé topné panely

    Skleněné infratopné panely jsou vyrobeny v nejvyšší kvalitě a z hlediska fyzikálních zákonů infratopení jsou ideální pro úsporné vytápění s nejnižšími provozními náklady.
    Teplo se v principu šíří třemi základními způsoby, tj. konvekcí (prouděním), dále sálaním (radiace - tepelné a infračervené sálání) a vedením (difuze, kondukce). Z hlediska produkce a šíření tepla pro potřeby vytápění jsou pro nás v tuto chvíli podstatné jen konvekce a sálání.
    Pro pocit tepelného komfortu potřebujeme tedy rozumnou teplotu vzduchu i vnitřních povrchových konstrukcí. Jedno bez druhého nefunguje, teplota vzduchu např. 23 st. C a průměrná teplota ploch 16 st. C povede k nekomfortu. Ideální by byla např. průměrná teplota povrchů i vzduchu kolem 20 st. Celsia. Pozor také na tzv. „asymetrii teploty sálání - je to stav, kdy ačkoliv průměrná teplota povrchů (teplota sálání okolí) se pohybuje v rozumné mezi a byla by vnímána jako vcelku příjemná, tak silně rozdílná teplota části obálky (extrémně chladná stěna, špatná okna) způsobí teplotní asymetrii se silným negativním dopadem na pocit komfortu.


Vítejte na stránkách českého výrobce infračervených topných systémů značky Sun of Hope

    Elektrické přímotopné topení má téměř 100% účinnost, tzn. pokud spotřebujete 1kWh (1000 W/h) elektrické energie, dostanete 1000 W tepelné energie (možná jen 999 W :). Jde ale o to, jakou podobu ono teplo jaksi nabyde.
    Někteří prodejci rádi vydávají za sálavé topení topné systémy nebo komponenty, které jimy nejsou, mají pouze zvýšený podíl sálání oproti konvekční složce.
    Infratopné panely se od základních panelů liší v budoucí spotřebě el. energie, tyto výkonné topné panely (panely se sklem) mají tu vlastnost, že jejich emisivita je vyšší a tím dávají vyšší výkon za stejný přísun el. energie, tedy jsou hospodárnější a jejich vyší počáteční výdaj za pořízení brzy vrátí ve nižší spotřebě el. energie. Další výhodou je bezúdržbový systém s tím, že po delší době používání na panelech není vidět opotřebení jak to bývá u základních panelů, proto infratopení s povrchem skla je výhodnější investicí do budoucna.
    Abychom se ve vytápěném prostoru cítili příjemně, tedy abychom měli pocit dobrého tepelného komfortu, musíme zvolit vhodný typ vytápění a vzít v úvahu i další okolnosti. Pocit dobré tepelné pohody je závislý především na těchto atributech:


Infratopení s bezpečnostním tvrzeným sklem

    U podlahového topení je teplo do prostoru předáváno především formou velkoplošné konvekce s vysokým, ale menšinovým podílem sálání. Jedná se topný systém, kterému nelze z hlediska tepelného komfortu, energetické náročnosti a souhrnu dalších vlastností nic vytknout, pokud se nacházíte ve stavební fázi, kdy můžete elektrické podlahové topení aplikovat, neváhejte. Naše webové prodejní stránky se specializací na elektrické podlahové topení: www.podlahove-topeni.eu.
    Není panel jako panel - konstrukce a výroba kvalitního funkčního infračerveného panelu není tak triviální záležitost, jak by se mohlo podle jeho obyčejného plochého vzhledu zdát. Důležité jsou vztahy mezi velikostí (plochou) panelu, jeho maximální povrchovou teplotou, rychlostí s jakou se na tuto teplotu zahřeje, mírou akumulace, mírou nežádoucí emise infra vln zadní stranou panelu, emisivitou povrchu, pohlcování tepla z topného média a dalšími veličinami.
    Výběrem vhodného, dobře navrženého a regulovaného topného systému se můžete výrazně přiblížit k vytvoření ideálního tepelného komfortu a zároveň snížit energetické nároky na výrobu tepla.
    Uvedená fakta umožňují při vytápění snížit teplotu vzduchu v závislosti na složení stavebních konstrukcí často až o 2 - 3 st. C při zachování nebo zlepšení tepelné pohody. Zjednodušeně lze říci, že při zvyšování teploty vzduchu nás každý 1 st. C navíc stojí 6% energie navíc.


Tepelná pohoda a pocit tepelného komfortu

    V minulosti silně převažující konvekční /teplovzdušné/ vytápění  teplovodními radiátory nebo elektrickými přímotopnými konvektory má z principu své funkce (ohřívá pouze vzduch - podíl sálání je žádný nebo velmi malý) řadu nevýhod: víří vzduch a s ním prachové částice a výkaly roztočů což je špatné nejen pro alergiky, k dosažení dobré tepelné pohody je potřeba zahřát vzduch na vysokou teplotu což sebou nese i vysoké energetické nároky, rozvrstvení teplot v ose podlaha - strop je nerovnoměrné - draze ohřátý teplý vzduch stoupá vzhůru, kde se hromadí u stropu, teplovodní topení se navíc také hůře reguluje a má nežádoucí setrvačnost. Na druhou stranu má konvekce vysokou dynamiku, přímé zahřátí vzduchu je daleko rychlejší než sekundární ohřívání od povrchů a ploch. Platí také, že při konvekčním vytápění je teplota vzduchu vyšší, než teplota většiny povrchů vnitřní obálky, u infračerveného vytápění je to právě naopak.
    Sálavé (infračervené) topné panely pracují s povrchovou teplotou cca 80-110°C. Konstrukce panelu je plochá, aby co nejméně podporovala výrobu konvekční složky tepla. Pro jejich správnou instalaci a provozování platí několik pravidel, jejich nedodržení vede k nespokojenosti uživatelů a neefektivnímu provozu panelů.
    Jsou sálavé topné panely. Jde o vynikající zdroj tepla pro průmyslové a sportovní haly, bytové prostory, kanceláře, dílny a další malé i velké prostory.


Velkoplošný nízkoteplotní zdroj tepla - elektrické podlahové topení

    Tepelné sálání je část spektra elektromagnetické vlnění, které tělesa vysílají v závislosti na své teplotě. Známým tepelným sáláním je např. sluneční záření. Infračervené sálání, používané pro vytápění, je pouze část spektra tepelného sálání, zkráceně se však často označuje jako tepelné sálání. Sálavá složka topidla je závislá na jeho tvaru a povrchové teplotě, právě ta má přímou souvislost s tzv. vlnovou délkou udávanou v µm (mikrometrech). Sálavé neboli infračervené zářiče používané v obytných prostorech se označují jako záříče s fitrem, protože pracují zpravidla v oblasti dlouhovlnného záření označovaného jako IR-C, s odpovídající vlnovou délkou 3 - 100 µm, bez viditelného podílu světla. Takovéto záření prochází vzduchem prakticky bez zábran a přeměňuje se na tepelnou energii až po dopadu na předměty, plochy stavební konstrukce, člověka atd.
    Názvosloví v tomto oboru vytápění není žádným způsobem standardizováno, podle nepsaných pravidel v odborných kruzích by topidlo, jenž je nazýváno sálavé, mělo produkovat více než 50% vyrobené tepelné energie v podobě infračerveného sálání. Pokud nadpolovičního podílu sálání není dosaženo, jedná se pouze o konvekční topidlo se zvýšeným podílem sálání.
    Velkoplošné sálavé stropní topení je komfortní zdroj tepla s většinovým podílem sálání. Velká topná plocha emituje infračervené paprsky rovnoměrně a díky velké ploše se oproti stropním sálavým panelům pracuje s podstatně nižším povrchovou teplotou stropní konstrukce cca 35-45°C. Topným médiem je speciální topná fólie z homogenizovaného grafitu o síle 0,4 mm s měrným výkonem 100 - 200 W/m2.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00