Jak na věc


přijímačky na univerzitu ve velké británii

Po Novém roce, přijímačky se blíží!

    Začal jsem se tedy připravovat sám, z počátku pár hodin denně, od únoru takřka celé dny. Narážel jsem na několik problémů. Velmi dlouho mi trvalo, než jsem se „prokousal“ celou látkou a chybělo mi srovnání s jinými, nezávislý test, ukazující jak na tom jsem. Nicméně přišel červen, měsíc pravdy.
    7) Každým rokem náš kurz vylepšujeme, letos jsme přidali emulátor otázek (quiz), díky kterému bude vaše přírpava daleko efetivnější. Vyzkoušet si jej můžete zde.
    Rozhodl jsem se pro přípravný kurz od LF1, o jiných kurzech jsem neměl dobré reference od známých. Kurz LF1 má své výhody, ale také řadu nevýhod. Skvělé je, že kurz vedou (alespoň část přednášek) přednášející, kteří na fakultě běžně vyučují. V prostorech, které budete v budoucnu navštěvovat. Nevýhoda je, že se jedná o přednášky, které nejsou úplně vhodné k přípravě na přijímací test (daleko lepší by byla cvičení). Jeden z předmětů je latina, která Vám na přijímačkách také vůbec nepomůže, kurz končí během dubna a je zde kolem 100 studentů!
    „Indikátorem“ spokojenosti studentů kurzu je podle mě návštěvnost, která v průběhu roku rapidně klesá, kdy po Vánocích kurz navštěvuje cca 20% z počátečního počtu! Podle mého názoru kurz má svoji kvalitu (např. Biologie s MUDr. Kotlasem), ale jako celek Vás nepřipraví na přijímačky.


Jak jsem začal připravovat studenty na přijímací zkoušky

    Po úspěšném složení přijímacích zkoušek jsem se během prvního ročníku dostal k pravidelnému doučování studentů, kteří stejně jako já, chtěli na 1.lf. Po několika úspěších jsem si uvědomil, že poctivou přípravou vyučovacích lekcí, celoročním úsilím, individuálním přístupem a také aktivitou a vůlí ze strany mého klienta, nejsou přijímačky na medicínu ničím nezvládnutelným. Po zhodnocení současné nabídky přípravných kurzů, kterých jsme se s kolegou bohužel také zúčastnili, jsme dospěli k názoru, že se pokusíme uchazečům o studium nabídnout to, co nám pro kvalitní přípravu chybělo, tedy informace a prostor pro otázky, respektive možnost setkání se studenty formou informačních přednášek, zkoušky nanečisto a především přípravný kurz, který připraví studenta na co nejlepší výkon u přijímacího testu, a který na rozdíl od kurzů námi navštívených, má tyto přednosti:
    Na LF1 se Vás v prvním ročníku zubního lékařství sejde kolem 100 až 115 studentů. Ovšem kolem 15 je z CŽV, 10-15 mají tzv. Individuální studijní plán, tedy opakují ročník a zbylých 70-90 studentů je přijato z přijímacího řízení. 50% z přijímacích zkoušek a 50% za studijní průměr. Pokud pro Vás, stejně jako pro mě, bude jediná cesta na fakultu přes přijímací zkoušky, pak poměr počtu přijatých/počtu uchazečů (těch, kteří píši přijímací zkoušky) je úctyhodných (cca40/1100*) = přibližně 0, 036 (3,6%) , číslo se rok od roku zvyšuje, lze předpokládat, že v letošním roce 13/14 bude vyšší, naopak počet přijímaných by se měl nepatrně snížit!


Jak probíhala příprava účastníků našich kurzů

    Čísla jsem se zhrozil, především když v každé brožuře o VŠ je úspěšnost uchazečů na LF1 25%! Bylo mi jasné, že budu muset být na zkoušky velmi dobře připravný. Zakoupil jsem modelové otázky a ihned po otevření mně proběhlo hlavou, že s běžnou přípravou z gymnázia na přijímačkách neuspěji. Nejde ani tak o obsah látky, ale především o styl jakým jsou napsány, formulace odpovědí a všudypřítomné slovíčkaření.
    2) Učit Vás budou lektoří, kteří stáli před stejným přijímacím řízením, jako Vy (v nedávné době). Kolik lektorů doučuje v konkurenčních kurzech s takovou zkušeností?
    1) Kurz s masovou účastí není událostí vzdělávací, nýbrž společenskou, což je velmi kontraproduktivní. Pokud si chci z vyučovací hodiny něco odnést, musím věnovat dostatečnou pozornost lektorovi a on mi to musí minimálně stejnou mírou oplácet. Proto součástí jedné ,,přípravné třídy,, našeho kurzu je maximálně 20 frekventantů.(průměrně však kolem 14)
    První přijímačky byly na LF2 (ačkoliv zde není obor zubního lékařství, chtěl jsem si vyzkoušet atmosféru přijímaček a chtěl jsem mít srovnání s ostatními, do zkoušek na LF1 zbývaly poté ještě 2 týdny). Přijímací test byl poněkud odlišný od LF1(především test studijních předpokladů, který se v roce 2010 psal). Do druhého kola jsem šel asi ze 300. místa, po pohovoru jsem poskočil asi na 230. Ačkoliv to nestačilo na přijetí, byl jsem poměrně spokojen a už jsem se těšil na LF1.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00