Jak na věc


přesun can plzeň na hlavní vlakové nádraží

Všechny koprodukční filmy České televize

    Kromě toho probíhala různá laboratorní vyšetření a speciální testování, např. zkoušky jízdních vlastností kol při extrémním zatížení a minimálních rychlostech či zkoušky ztužení chrámové klenby. Byly navrženy různé technologie, vedoucí ke zpevnění celého objektu. Mezi ně patřil např. nástřik epoxidovou pryskyřicí, vyzkoušený nejprve na klenbě piaristického kostela v Mostě. V roce 1972 byla rozebrána kostelní věž, neboť její zabezpečení by si vyžádalo příliš náročné úpravy a komplikace při přesunu. Poté byly zahájeny zabezpečovací práce v interiéru kostela, které spočívaly ve zpevnění klenby nástřikem a vyztužení objektu ocelovou příhradovou konstrukcí, která sevřela a zpevnila kostel, a tím pomohla rozložit celou váhu historického zdiva na jednotlivé transportní vozíky. Ta představovala 9 600 tun, celková váha kostela nakonec činila 12 000 tun. Obvod kostela jistil betonový věnec. Nejnákladnější částí přípravných prací bylo vybudování transportní dráhy. Kolejiště bylo vzhledem k velké


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00