Jak na věc


předvolba německo

Francie: Telefonní předvolby oblastí

    Když voláme na mobilní telefon do Německa, volíme předvolbu ve formě plus, čtyři, devět (+49) a pak číslo SIMkarty, přičemž první tři číslice patří operátorovi. Když na totéž číslo voláme v Německu (do Německa), nevolíme mezinárodní předvolbu, ale před číslo operátora navolíme nulu.
    Tento postup umožňuje automatické spojování meziměstských a mezinárodních hovorů i přepojování hovorů mezi různými operátory. Telefonní předvolba se od běžného telefonního čísla liší tím, že začíná číslicemi či znaky, které se pro místní čísla na první pozici nepoužívají – obvykle nulou a pro mezinárodní hovory dvěma nulami.
    I když první tři čísla na SIM kartě patří operátorovi, ve skutečnosti podle nich operátora nepoznáme. Jako u nás, i v Německu jsou čísla přenosná a při změně operátora si můžeme původní číslo nechat. Přesto jsou trojčíslí, která se nám při koupi nové SIM karty s novým číslem u konkrétních operátorů vyskytnou.


Tvůj komentář k článku Zrušit odpověď na komentář

    Každá oblast Francie má vlastní telefonní předvolbu. Tato telefonní předvolba se zadává po IDD (00) a předvolbě země (33). V případě vnitrostátního hovoru (hovor mezi oblastmi ne zeměmi), nepotřebujete zadávat IDD a předvolbu země. Telefonní předvolba neboli směrové telefonní číslo je číslo, které se přidává před místní telefonní číslo stanice v telefonní síti, má-li být voláno z jiného uzlu či země, a nejnověji i od jiného operátora.
    Jestliže chceme telefonovat do Německa z jiného státu, musíme navolit předvolbu 0049. V mezinárodním formátu telefonního čísla je pak nula v závorce a telefonní číslo, které může mít různý počet cifer. Když telefonujeme ze zahraničí do Německa, tuto nulu nevytáčíme. Když ale voláme z Německa do německého města, nulu vytáčíme.
    Při volání z Francie do jiné země použijeme mezinárodní kód volané země a pak telefonní číslo. Když budeme volat z Francie do Česka, použijeme kód naší země 00420 nebo +420.
    Mezinárodní předvolba Francie je buď kombinace znaménka plus a dvou trojek, a nebo stejně platné kombinace dvou nul a dvou trojek. Tedy +33 nebo 0033. Oba kódy mají stejnou platnost.


Tvůj komentář k článku Zrušit odpověď na komentář

    Při telefonování do Francie je třeba použít mezinárodní předvolby. Předvolba Francie je +33 případně 0033. Obě mají stejnou platnost. Telefonní čísla v zámořských departamentech fungují stejně jako v metropolitní Francii. V zámořských územích je nutné uvést mezinárodní předvolbu i při telefonování z a do Francie. Při volání ve Francii je třeba použít telefonní předvolby oblastí.
    Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href= title=> <abbr title=> <acronym title=> <b> <blockquote cite=> <cite> <code> <del datetime=> <em> <i> <q cite=> <strike> <strong>
    Mezinárodní kód pro telefonování do Německa (mezinárodní předvolba) je nula, nula, čtyři, devět – 0049. Když máme telefonní napsané na nějakém německém úředním dokladu, na vizitce a podobně, následuje za předčíslím nula v kulaté závorce (0). Za nulou v závorce je předčíslí města nebo operátora a pak telefonní číslo konkrétní stanice.
    Když voláme do Německa ze zahraničí (tedy například z České republiky), navolíme mezinárodní předčíslí a pak už přímo číslo telefonní stanice. Nulu v závorce nevytáčíme. Když ale telefonujeme z Německa na německou stanici, nevytáčíme už mezinárodní předvolbu, ale  nulu, pak předčíslí města a číslo telefonní stanice.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00