Jak na věc


příznaky infarktu u mužů

Oživte váš interiér kusovými koberci

    V diagnostice je nejdůležitější otázka, jak vážně je nerv poškozen. V případě přechodného funkčního poškození nervu bez jakéhokoli zásahu do jeho anatomické struktury lze očekávat spontánní úpravu obtíží během několika málo týdnů. Pokud je však přerušena kontinuita nervu, je důležité přesně určit, do jaké míry, neboť někdy lze očekávat spontánní regeneraci nervu (rychlostí cca 1-3 mm za den), jindy je nutné chirurgické sešití nervu, aby pro regeneraci byly vytvořeny vhodné podmínky.
    Hemeroidy patří mezi hodně časté onemocnění. Lidé se však často stydí jít s hemeroidy k lékaři. Pojem hemeroidy je výraz pro žilní pleteň konečníku. Tuto pleteň má každý, ale pro samotné onemocnění se ujal název hemeroidy a proto ho také v tomto článku používáme. Hemeroidy se často objevují u lidí, kteří trpí dlouhodobě zácpou. Je dobré držet se zásad zdravé výživy, pít dostatek tekutin, mít hodně pohybu a měly by jste příjmat dostatek vlákniny, aby došlo k vyprázdění každý den. Hemeroidy se velmi často objevují během těhotenství, příčinou je větší tlak v žilách konečníku.
    Lymfomy většinou jsou léčitelné (s vyjímkou některých), a to ozařováním, transplantací kmenových (krvetvorných) buněk z kostní dřeně nebo z pupečníkové krve, podáváním cytostatik nebo bilogickou léčbou.


Po kolika letech na tetanovku? Známe odpověď

    Vedle léčby medikamentózní, tlumící nepříjemné průvodní jevy jako brnění, bolesti, mravenčení atd., spočívá terapie postižení nervu na bedrech rehabilitace. Jejím cílem je jednak prevence nežádoucích sekundárních změn ve svalech, které nejsou dostatečně inervovány, jednak posilování těchto svalů a návrat k původní funkci. Při léčbě se tak uplatňují mnohé fyzioterapeutické přístupy, zejména analytické cvičení podle svalového testu, elektrostimulace či elektrogymnastika, dále některé speciální metodiky, jako je např. stimulace dle sestry Kenny a Kabatova či Vojtova metoda, a účinné jsou i různé tepelné obklady, vířivky či koupele, magnetoterapie atd.
    Mononeuropatie jsou nejčastěji důsledkem mechanického poškození jednoho konkrétního nervu. Příčinou tedy může být jakékoli trauma nervu, ať již otevřené či uzavřené. Mezi otevřená poranění patří řezné, sečné či tržně-zhmožděné rány; u těchto poranění vždy dochází k částečnému či dokonce úplnému přetětí nervu. Z uzavřených poranění je nejčastějším mechanismem poranění nervu jeho útlak, a to buď zvnějšku tam, kde nerv probíhá těsně pod kůží, anebo se může jednat o kompresi nervu při jeho průběhu zúženými anatomickými prostory. Hovoříme pak o tzv. úžinových či tunelových syndromech, z nichž jako nejčastější můžeme jmenovat syndrom karpálního tunelu.


Mononeuropatie – diagnostika a léčba

    Doporučuje se zvýšit příjem vlákniny v potravě. Jezte více zeleniny a celozrnných obilovin (ovesné vločky, pohanka, jáhly atd.). Měly by jste také každý den příjmat dostatek tekutin (nejlépe čisté vody). Měly by jste mít také dostatek tělesného pohybu. K léčení se také využívají různé čípky a mastičky. V případě větších problémů se hemeroidy je možné podstoupit operaci. V poslední době se docela hojně využívá Longova metoda.
    Označení lymfom se používá pro zhoubné nádory, které se vytvoří v lymfatických uzlinách, v okolí velkých krevních cév nebo v lymfatických tkáních, které se nacházejí v oblasti jater, sleziny nebo střev. Lymfom se nejprve projeví zduřením mízních uzlin. Včas zahájená léčba lymfomů bývá úspěšná.
    Pod termínem neuropatie rozumíme obecně jakékoli postižení periferních nervů. Je-li izolovaně postižen pouze jeden konkrétní nerv, hovoříme o mononeuropatii, které se věnuje tento článek. Difúzní vícečetné postižení několika nervů nazýváme polyneuropatie. Nejčastější příčinou mononeuropatií bývá mechanické poškození nervu jeho poraněním či útlakem. Příznaky se vždy objevují v příslušné inervační oblasti daného nervu, diagnostikovat mononeuropatii proto není složité.


Jak se vyznat ve volně prodejných lécích proti kašli?

    Příznaky mononeuropatie závisí na tom, který nerv je postižen, kde v jeho průběhu k poranění došlo a také na tom, která vlákna (zda senzitivní či motorická) tento nerv obsahuje. Ze senzitivních příznaků se jako první objevují (pokud není nerv zcela přeťat) tzv. příznaky pozitivní – brnění, bolest, mravenčení, pálení či jiné nepříjemné pocity v příslušné inervační oblasti daného nervu. Až s postupem času se dostavují příznaky negativní ve smyslu snížené citlivosti až úplné ztráty citlivosti dané oblasti. Postižení motorických vláken se projevuje zprvu jako neobratnost či nepřesnost v pohybu, později snížením svalové síly svalů inervovaných postiženým nervem. Příslušné svaly vykazují snížený svalový tonus a ochabují. Šlachookosticové reflexy jsou sníženy.
    Periferní nervový systém je tvořen sítí nervových vláken, jejichž funkcí je přenos informací mezi centrálním nervovým systémem (mozkem a míchou) a periferií lidského těla. Tok informací je obousměrný, a proto nervová vlákna rozdělujeme na dostředivá senzitivní, která vedou informace z periferie k mozku, a odstředivá motorická, jež vedou informace z mozku k výkonným orgánům, tj. svalům, kloubům, šlachám, žlázám atd. Těla periferních nervů jsou uložena buď v míše, gangliích (shluky nervových buněk) či v případě hlavových nervů v blízkosti mozkového kmene. Samotnou funkční strukturou periferního nervu je axon, dlouhý výběžek nervu tvořený mnoha nervovými vlákny. Postižení těchto nervových vláken axonu vede právě k neuropatii. Axon je obalen myelinovou pochvou, na níž jsou v pravidelných intervalech „zářezy“, díky čemuž putuje informace po axonu skokově, a tím rychleji.


Hnědé skvrny na zubech: proč vznikají a jak se jich zbavit?

    Při astmatu dochází k zánětům sliznic dýchacího ústrojí. Postihuje nejvíce průdušky. V posledních letech se výskyt astmatu neustále zvyšuje. Může zato pravděpodobně hlavně stále více znečištěné životní prostředí a také to, že mají lidé stále slabší imunitu a proto se častěji objevují alergie. A astma bývá většinou spojené s nějakou alergií. Nejčastěji to jsou alergie na pyl, trávu, roztoče nebo na plísně.
    Astma je chronické onemocnění, které nejde v současné době zcela vyléčit. Jde však potlačit příznaky tak, že bude žít úplně normálním životem bez omezení. Jako léky se nejčastěji využívají různé antihistamika. Často se také používají různé inhalační přípravky. Pomocí léčby se může dostat astma zcela pod kontrolu. Cílem léčby je také co nejvíce omezit astmatické záchvaty. Pokud se jedná o alergické astma, tak je vždy nutné řešit zároveň i alergi.  Velmi rozšířenou pověrou je, že astmatik nemůže sportovat. Ve většině případů však sport při asmatu pomáhá. Ideální je běh či cyklistika. Vždy se ale poraďte se svým ošetřujicím lékařem. Astma má i hodně vrcholových sportovců: lyžař Lukáš Bauer, běžec Haile Gebrselassie, desetibojař Tomáš Dvořák a další sportovci.


Cysta na vaječníku: příznaky, projevy a léčba

    Diagnostika mononeuropatií není komplikovaná, známe-li anatomii periferního nervového systému a inervační oblasti jednotlivých nervů. Základem je neurologické vyšetření, při kterém se hodnotí čití (citlivost), reflexy, svalová síla, tonus a trofika svalů a dále tzv. iritační jevy, které jsou přítomny při lézi centrální nervové soustavy a neměly by proto být u mononeuropatie přítomny. Pomocným vyšetřovacím nástrojem je tzv. svalový test, který provádí neurolog či fyzioterapeut, doplněný ještě o elektromyografii (EMG).
    Prvním příznakem lymfomů je zduření a zvětšení lymfatických uzlin. Postižený je může v některých případech sám nahmatat jako bulku v místech, kde jsou mízní uzliny uloženy: na krku, pod pažemi (v podpaží) či v tříslech. Nahmatání bulky nebolí. V počátku je bulka malá a trvrdá (i když pružná) a tlakem se pohybuje. V případě, že je bulka už větší, pohybovat s ní nelze, je přirostlá. Někdy bulky mění velikost (mohou se zmenšit) nebo i vymizí, což ale není způsobeno tím, že by se ztratila, ale může se objevit v jiné lymfatické tkáni. Proto je třeba každé zjištění bulky a zduření mízních uzlin oznámit lékaři, aby dojít k důkladnému vyšetření a včasnému zahájení léčby.
    Velkým nebezpečím pro včasné rozpoznání je, že se tyto příznaky objevují i u mnoha jiných onemocnění, někdy banálních, takže jim postižený nevěnuje pozornost. Po vypití alkoholu někteří lidé pociťují bolest ve zvětšených uzlinách, která však opět vymizí.


Konzumace tučných ryb může pomoci v boji s depresí

    Lymfomy, které člověk sám nemůže nahmatat, obvykle začnou tlačit na okolní tkáně. Lymfomy v břiše a v malé pánvi mnohdy rostou bez povšimnutí, protože jsou pacietem samým příznaky připisovány jinému onemocnění.
    Astma je onemocnění dýchacích cest, které je stále častější. Je řazeno mezi civilizační choroby. V článku si můžete podívat na příznaky a projevy astmatu. A také nějaké základní informace o léčbě.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00