Jak na věc


příklad rostliny a živočicha v subtropickém pásu

ARMOSY-2, Ethernetové připojení, IP, RTC, Web Server, příklad

    Dále si všimneme, že translaci zahajuje iniciační kodon AUG (zároveň kóduje methionin) a ukončují ji kodony terminační - UAA, UAG a UGA. Těmi se pro začátek nebudeme v tomto příkladu zabývat a provedeme pouze přepis "zleva do prava" dle tabulky genetického kódu. Stačí použít zkratky příslušných aminokyselin a u polypeptidového řetězce se již neoznačuje 5' a 3' konec (má smysl pouze u nukleových kyselin).
    Volně stažitelný soubor s příkladem naleznete v záložce ke stažení. Soubor s příponou *.ino otevřete v programu pro Arduino a zaveďte do systému ARMOSY.
    Příklad pro ovládání výstupu OUT1 na který je zapojena LED. Výstup je oddělen galvanicky optočlenem a lze spínat zátěž až do napět&i..
    Jednoduchý příklad pro vyhodnocení napětí 0~10V jednoho ze čtyř vstupů 18 bitového AD převodníku systému ARMOSY a zobrazení měřeného napě..
    Příklad inicializace, zobrazení IP adresy, času a vytvoření webového serveru s ethernetovým modulem s čipem Wiznet 5500 v systému ARMOSY. Ethernetový&n..
    Příklad regulace podsvícení LCD displeje UTFT pomocí PWM z výstupu OUT1. Hardwarově je potřebné nastavit pájecí plošku SW1..


ARMOSY-2, Ovládání dotykového displeje, UTFT, TOUCH, příklad

    Translace probíhá na ribozomech, kde je matrice (vlákno mRNA) čtena ve směru 5' → 3'. Bylo zjištěno že genetický kód je tripletový, což znamená, že o zařazení jedné konkrétní aminokyseliny rozhoduje vždy trojice sousedních nukleotidů. Tyto trojice na mRNA označujeme jako kodony. Aminokyseliny jsou na místo proteosyntézy přinášeny navázané na molekuly tRNA. Molekuly tRNA mají ve své sekvenci zařazen triplet bází, který je komplementární k určitému tripletu - kodonu na mRNA. Tento triplet na tRNA se označuje jako antikodon. Párování kodon - antikodon pak zajišťuje správné zařazování aminokyselin v závislosti na čtené matrici mRNA.
    Příklad pro měření průtoku pomocí průtokoměru FS-300 připojeného na digitální vstup. Pulsy generované průtokoměrem připojen na svorkovnici 56..
    Všimněte si, že v prvním případě bude translace zastavena terminačním tripletem UGA. Ve druhém případě však během translace na terminační triplet nikdy nenarazíme (všimněte si, že se opět vracíme k počátečnímu - tj. iniciačnímu tripletu AUG).


30. března 2017 (Příklad na den)

    Teorie a řešení přepisu z DNA do RNA je uvedena v příkladu 2. Proto se zde nebudu opakovat a pouze připomenu dbát na zapsání správné orientace řetězců. V příkladu si všimněte, že pokud jednoduše "pod sebe" napíšete paměťové vlákno DNA, pracovní vlákno DNA a vlákno mRNA - potom má mRNA polarizaci 3' → 5'. To samo o sobě nevadí, ovšem je nutno si uvědomit, že translace probíhá ve směru opačném! Proto je nutné postupovat v tomto případě zprava doleva - nebo si pro názornost přepsat mRNA do správné polarizace (více než správné se hodí slovo "pohodlné"). Potom již není problém pomocí tabulky genetického kódu napsat sekvenci aminokyselin. Všimněte si, že vznikne řetězec pouhých tří aminokyselin - čtvrtý triplet je totiž terminační a ukončí tak translaci.
    Jednoduchý příklad pro ovládání GSM modulu SIM800 pomocí AT příkazů posílaných ze sériového terminálu v PC a zobraze..
    Příklad příjmu dat z USB portu umístěného v systému ARMOSY se zobrazením přijatých dat na TFT. Přijatá data budou zobrazena až po..
    Úkol snadno vyřešíme pomocí tabulky genetického kódu, která k určitým tripletům přiřazuje kódované aminokyseliny. Mějte na paměti, že tyto tabulky odpovídají kodonům na mRNA, která je "čtena" ve směru 5' → 3'.
    Vtipem těchto hypotetických příkladů je, že v této kruhové sekvenci je iniciační triplet (AUG), od kterého je zahájena transkripce a to do té doby, než dojde na terminační triplet. Pokud na něj nedojde, potom probíhá translace do nekonečna :-)
    Jednoduchý příklad pro vyhodnocení proudu 0~20mA jednoho ze čtyř vstupů 18 bitového AD převodníku systému ARMOSY a zobrazení měřeného ..
    Jednoduchý příklad generování výstupního napětí v rozsahu 0~10V jedním ze čtyř 12b DA převodníku systému ..

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
11484
cache: 0024:00:00