Jak na věc


písemný vzor výpovědi pojistné smlouvy

Azbuka – opakování, procvičování

    Materiál obsahuje základní informace a pravidla pro psaní soukromého oficiálního dopisu. Jeho součástí jsou také ukázky psaní některých částí dopisu. Materiál slouží k seznámení žáků s tímto žánrem písemného projevu. Je rozvíjena řečová a komunikativní kompetence v písemném projevu.
    Materiál obsahuje základní informace a pravidla pro psaní osobního dopisu. Jeho součástí jsou také ukázky psaní některých částí dopisu – oslovení, úvod a rozloučení a přehled ustálených frází a klišé, které je možné při psaní osobního dopisu použít. Materiál slouží k seznámení žáků s tímto žánrem písemného projevu. Je rozvíjena komunikativní řečová a komunikativní kompetence v písemném projevu.
    Materiál je zaměřen na procvičování psaní jako řečové dovednosti. Skládá se z autentických materiálů – formulářů, které je nutné vyplnit před cestou a bezprostředně po příjezdu do RF. V materiálu se žáci seznámí s reálnými formuláři, procvičí si tištěnou formu azbuky – psaní hůlkovým písmem.
    Materiál je zaměřen na rozvoj komunikativní kompetence v písemném projevu. Je sestaven z několika cvičení, která jsou orientována na problematiku nakupování. Žáci se seznámí s významem a úlohou tržnic v Rusku.


Azbuka – osmisměrka (ruská kuchyně)

    Materiál lze využít při vyučovací hodině s tématem Ruská kuchyně. Slouží jako aktivizační úkol, případně může být použit jako opakování názvů ruských jídel či jako vstup k výuce názvů nádobí.
    Materiál je určen pro práci s žáky v počáteční fázi výuky ruského jazyka. Lze jej použít na úplném počátku výuky jako prostředek pro seznámení žáků s azbukou, využitelný je také v pozdější fázi výuky jako aktivizační prvek.
    Materiál slouží k rozvoji jazykové, řečové i komunikativní kompetence v psaném projevu žáků. Základ materiálu tvoří prezentace obsahující přehled používaných ustálených obratů pro vyjádření různých intencí v osobní korespondenci. K ní je připojen pracovní list pro žáky se zadáními a úkoly pro práci s prezentací.
    Materiál je zpracován jako aktivita pro interaktivní tabuli Smart Board. Je složen ze cvičení zaměřených na práci s azbukou, a to jak v tištěné, tak psané podobě.
    Materiál je zaměřen na rozvoj komunikativní kompetence v písemném projevu. Žáci se seznámí s emailovou schránkou na serveru www.yandex.ru. Struktura zadání odpovídá požadavkům na maturitní písemnou práci z ruského jazyka.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00