Jak na věc


písemná pravidla

Tipy a vzory pro písemnou část - Pozvánka - Písemná maturita - pozvánka

    V den konání maturitní písemné práce z anglického jazyka 2015 zde bylo zveřejněno kompletní zadání písemné práce z angličtiny 2015 o kterém maturanti jako vždy diskutovali na facebooku Maturita z angličtiny, kam můžete pozvat své přátele. Pro potvrzení účasti byla vytvořena tradiční událost Maturitní písemka z angličtiny 2015 na facebooku. Přejeme mnoho úspěchů při přípravě na písemnou práci u maturitní zkoušky z angličtiny.
    Možnost právně jednat bez požadavku písemné formy Vám může v některých jednodušších případech život ulehčit, ale také Vám může život zkomplikovat. Takže riskantní to být může. My rozhodně doporučujeme maximální opatrnost.
    Po 1. lednu 2014 bude možné činit následující právní jednání ústně, emailem bez elektronického podpisu, po telefonu, ačkoliv dnes je u všech níže vyjmenovaných právních jednání zákonem vyžadována písemná forma:
    Je pravda, že od 1. ledna 2014 nebudeme muset v mnoha případech dodržet písemnou formu smluv? Není to riskantní a nebezpečné? U kterých smluv, kde je dnes písemná forma povinná, už povinná nebude?

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00