Jak na věc


předseda ods petr fiala

2. Profesionální předseda řídí a vlastníci rozhodují

    Nově nabyté povinnosti jsou naprosté novum a malou revolucí. Rychlost, dynamika, nové právní normy si žádají právníky, advokáty, soudce. Naši profesionální předsedové jsou připraveni být vám odborným, specializovaným průvodcem.
    Vize profesionálního předsedy – pojďme zlepšit vztahy ve Vašem domě, hledat společně užitečná řešení a rozhodovat spravedlivě o Vašem majetku. Všechna rozhodnutí učiníme přesně dle zákona a na základě předem prostudovaných podkladů.
    Bytové právo a právo bytového spoluvlastnictví považujeme za momentálně nejdynamičtěji se rozvíjející právní oblast v rámci českých zákonných norem. Zásadní mírou do rozvoje zasáhl nový občanský zákoník, který mj. naprosto změnil právní klasifikaci a pohled na člena výboru společenství.
    Zkontrolovat stanovy, zda umožňují zvolit do výboru externího předsedu, tj. právnickou osobu, která v domě nevlastní jednotku. Pokud tato možnost nelze, stanovy je nutné  jen upravit a odsouhlasit většinou hlasů na shromáždění, nebo formou Per rollam. S tímto Vám samozřejmě rádi pomůžeme a zajistíme Vašemu SVJ  hladký přechod na Profesionálního předsedu.


1. Co udělat pro hladký přechod na službu Profesionální předseda?

    Nový občanský zákoník NOZ definuje odpovědnost předsedy výboru SVJ, stejně tak i odpovědnost členů výboru SVJ. Blížeji popsáno v ustanovení § 159 odstavec 1, kde je definován výraz " řádného hospodáře". Řádný výkon funkce je podmiňován níže uvednými hlavními body:
    Co si pod profesionálním výkonem statutárního orgánu představit? – jedná se o službu takzvaného profesionálního předsedy ve společenství vlastníků jednotek v bytových domech. S platností Nového občanského zákoníku v roce 2014 vznikla možnost, aby ve statutárních orgánech SVJ vykonával funkci i nevlastník jednotky v domě nebo právnická osoba. Neustále se zvyšující nároky na předsedy, kteří vykonávají tuto činnost ve svém volném čase, způsobují nezájem o zvolení do čela SVJ.
    Nemusíte se bát, že s profesionálním předsedou SVJ by vlastníci přišli o svá rozhodovací práva. Profesionální předseda řídí, připravuje, zjišťuje a předkládá. Předseda je volený vlastník či volený profesionál, je tu vždy pro vlastníky. 


Objednávka služby Profesionální předseda SVJ

    Možná máte štěstí a ve Všem výboru máte po jednom právníkovi, stavaři a ekonomovi, kteří mají na řízení domu čas a plně se mu věnují. A nebo jste všichni vytížení vlastní prací, volný čas raději věnujete rodině než studiu aktuálních zákonů a pozici výboru vnímáte víc jako kontrolní a komunikační s tím, že odbornou administrativu svěříte profesionálnímu předsedovi SVJ. Proč se lopotit se smlouvami, s neplatiči, řešit problémy s dodavateli, s úřady, být zavaleni doklady, čísly a paragrafy. Věnujte potřebnou energii výběru profesionálního předsedy SVJ, který má odborné znalosti na takové výši, aby si zasloužil vaši důvěru,a který bude dělat to, za co ho platíte správně, profesionálně, včas a podle posledních zákonných norem. 
    Pokud někdo vykonává funkci předsedy SVJ i v případě, že nesplňuje výše uvedené, může se tak dopouštět jednání, které je v rozporu s ustanovením zákona s rizikem, které vyplývá z možných právních důsledků včetně náhrady škody, která jeho jednáním mohla vzniknout.
    BMCO s.r.o. je vydavatelem Praktického rádce pro SVJ , který vychází v tištěné podobě v oborově největším nákladu. K dispozici je i elektronická verze zdarma. Díky tomu jsme společně s partnery projektu schopni zajistit kvalitní efektivní řešení a potřebné informace.
    Profesionální předseda SVJ je kontrolním a manažerským (řídícím) orgánem, který řídí i činnost správce, zadává mu úkoly, kontroluje jeho výstupy a schvaluje jeho faktury.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
11051
cache: 0024:00:00