Jak na věc


přístroj pro pedikuru

ABB 3559-A01345 přístroj spínače jednopólového, řazení 1, bezšroubový

    Prodáváme hasicí přístroje od předních českých výrobců, firem Tepostop a Hastex & Haspr. Nabízíme hydrantové systémy, požární hadice a armatury od firem Pavliš a Hartmann, Metalis a Technolen.Dále nabízíme požární hlásiče, bezpečnostní tabulky, kryty na hasicí přístroje, požární dveře a prostředky požární ochrany.
    IQ - MOTOR - eco GPS Brauniger hrdě představuje novou řadu přístrojů IQ - MOTOR ecoGPS padnoucí do ruky a lehký multifunkční přístroj pro všechna motorové para - a závěsné...
    GPS ground speed je rychlost vůči zemi odvozená z GPS, Výška je také odvozená z GPS. Tento přístroj nenahrazuje klasické barometrické přístroje, které tyto údaje měří z...
    Dále existují hasicí přístroje pro hašení jedlých tuků a olejů, které nelze účinně (a bez rizika) hasit běžnými přístroji, hasicí přístroje na hořlavé kovy, speciální hasicí přístroje na elektroniku a další.
    Kombinovaný letový přístroj, který nabízí velké množství měřených veličin 10 přístrojů v jednom Možnost vlastní konfigurace Váha 1360g Displej úhlopříčka 178 mm rozlišení 854 ×...
    velký výkon, malé rozměry a váha, - to je ideální přístroj vhodný pro všechny typy motorů - nastavte si limitní hodnoty ve dvou úrovních (Warning a Alarm) pro všechny měřené...


ABB 3558-A06340 přístroj přepínače střídavého, řazení 6

    Požadavek na umístění dostatečného počtu hasicích přístrojů správných druhů přináší zákon o požární ochraně a doplňuje vyhláška o požární prevenci, která stanoví jejich minimální množství. Není-li vyhodnoceno jinak, umístí se nejméně jeden přístroj na každých započatých 200 metrů čtverečních nebo na každý oddělený prostor. Také je třeba zvolit správná hasiva.
    Optické přístroje Bosch • Úhloměry • Optické přístroje CST Berger • rotační lasery • Detektory kovů • Optické přístroje Stanley • Přijímače paprsku
    Kvalita byla vždy prioritou naší firmy. Je lépe jednou zákazníkovi vysvětlit cenu než se mnohokrát omlouvat za špatnou kvalitu. Navíc cena hasicích přístrojů Neuruppin vzhledem ke konkurenčnímu prostředí dávno vyrovnala ceny srovnatelných přístrojů.
    Hasební účinnost představuje schopnost přístroje hasit určitou skupinu hořlavin. Tato skupina je označena písmenem: "A" pro pevné látky, "B" pro kapaliny a "C" pro plyny hořící plamenem. Písmeno je vždy spojeno s číslem, které vyjadřuje účinnost pro konkrétní skupinu, např. 34A. V zásadě platí čím větší číslo, tím vyšší účinnost. Hasicí přístroje obvykle obsahují více skupin, které jsou schopny hasit, i když účinnost se může výrazně lišit.


1208.10 RJ 45-8 přístroj zásuvky datové Modular Jack Cat. 5e

    Funkční hasicí přístroj je „první pomocí” při vzniku požáru. Máte-li čím hasit v samém počátku, můžete minimalizovat škody, které může požár způsobit. Budete-li čekat na příjezd hasičů byť několik minut, škody jsou vždy mnohonásobně větší.
    Nejvíce používaný typ hasicího přístroje. Při hašení nadělá nepořádek, ale najdete jen málo látek, které by neuhasil. Protože se jedná o nejčastější hasicí přístroj, je také nejlevnější. Nevíte-li, jaký přístroj zvolit, zvolte práškový.
    Hasicí přístroje podléhají pravidelné kontrole (nejméně jednou ročně) a také tlakové zkoušce (dle druhu jednou za tři nebo pět let) prostřednictvím kvalifikované osoby.
    Brauniger hrdě představuje novou řadu přístrojů IQ - MOTOR ecopadnoucí do ruky a lehký multifunkční přístroj pro všechna motorové para - a závěsné kluzáky. IQ - MOTOR - eco...
    Hasicí přístroje s oxidem uhličitým jsou vhodné pro hašení kapalin a elektrických zařízení. Nezanechávají žádný nepořádek. Nevýhodou je však účinnost na krátkou vzdálenost, riziko udušení v malých uzavřených prostorách a také poškození hašeného zařízení prudkým teplotním šokem (ochlazením). Jedná se o nejčistší z běžných hasiv, ale také nejdražší.


Poraďte mi nějaký levný hasicí přístroj.

    Tento přístroj je vhodný pro hašení pevných látek nebo hořlavých kapalin. Zejména v případě kapalin je schopen uhasit i ty, které nelze uhasit vodním přístrojem.
    BEZPEČÁCI.CZ dodávají hasicí přístroje Neuruppin. Firma Feuerlöscher Neuruppin vznikla již v roce 1905 v německém městě Neuruppin, které se tak stalo prvním městěm v Německu, kde byl vyroben hasicí přístroj. Po celou dobu jsou hasicí přístroje Neuruppin pověstné svou kvalitou, která jde vysoko nad rámec požadavků kladených na ně příslušnými předpisy. Tyto hasicí přístroje jsme pro Vás vybrali proto, že při ceně srovnatelné s ostatními výrobci nabízí vyšší kvalitu. Všechny přístroje a hasiva jsou samozřejmě schváleny pro použití v ČR.
    Co přesně je SensBox a co to může přinést? Jak už název napovídá, SensBox obsahuje senzory, mikro prvků, které registrují a ukládají všechny druhy akcí ve vzduchu, od padáku až...
    Tento přístroj nadělá poměrně málo škody, ale také má malou účinnost a je třeba dát pozor při hašení elektrických zařízení pod napětím a některých hořlavých kapalin.


ABB 3292U-A00003 přístroj spínací, pro univerzální termostat nebo spínací hodiny

    Pokročilý monitoring letu ( EFIS ) pro lehká letadla . Tato jednotka, standardní letecké velikosti s vestavěným -in AHRS se perfektně hodí do přístrojové desky s trochou méně...
    Nejlevnější a zároveň univerzální variantou je přístroj práškový. Nejste-li si jisti, jaký přístroj použít, pak práškem obvykle neuděláte chybu. Tento přístroj má také svou nevýhodu – nepořádek po jeho použití. Jemný prášek se dostane zkrátka všude...

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00