Jak na věc


příjmů

Nízké příjmy ze samostatné činnosti a daň z příjmu

    - jsme vedle samostatné činnosti také zaměstnaní, podepsali jsme u zaměstnavatele Prohlášení k dani, a náš příjem ze samostatné činnosti (před odečtením výdajů) nepřesáhl 6.000 Kč za rok
    Příčiny PPP nejsou přesně stanoveny, odborníkům se zatím nepodařilo zjistit přesné důvody. Nejčastějším spouštěcím faktorem je nespokojenost s vlastním tělem v období dospívání a ze všech směrů působící mýtus ideálu krásy, ať už ze strany kosmetického průmyslu, médií, reklamy, filmů, televizních pořadů, dětských pohádek (obzvlášť kreslených). Také tlak z okolí (dospívajícího) člověka, které komentuje a poukazuje na potřebu vypadat dle současného ideálu krásy. Mýtus ideálu krásy a jeho všudypřítomný tlak se týká všech nezávisle na věku či pohlaví.
    Body Mass index: BMI (body mass index) je odhad tělesné hmotnosti, uznávaný Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Vychází se z poměru hmotnosti a druhé mocniny výšky.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
7537
cache: 0024:00:00