Jak na věc


příjmů

Nízké příjmy ze samostatné činnosti a daň z příjmu

    Základní myšlenkou oddělení je zajištění kontinuity přednemocniční a nemocniční péče o všechny pacienty s akutním ohrožením na životě a s akutními zdravotními problémy s rychlým a odborným poskytnutím odpovídající zdravotní péče. Pacient je ošetřen na jednom místě, je-li to možné, není převážen za lékařem, ale lékař přichází za pacientem. Dostupné je laboratorní vyšetření biologických materiálů, snadno dostupné je vyšetření zobrazovacími metodami, péče jednotek intenzivní péče a anesteziologicko-resuscitačního oddělení.
    O poruše příjmu potravy hovoříme tehdy, když člověk používá jídlo k řešení svých emocionálních problémů. V obtížné situaci se snaží ulevit svým pocitům pomocí jídla. Pro člověka, trpícího PPP přestává jídlo být jednou ze součástí jeho života, ale stává se pro něj peklem. Někteří lidé, trpící poruchou příjmu potravy konzumují obrovská množství jídla, i když právě nemají hlad. Tomuto chování říkáme záchvatovité (nutkavé) přejídání, které je často zaviněné stresem.
    dospělé pacienty transportované do nemocnice zdravotnickou záchrannou službou s výjimkou pacientek s akutním gynekologickým problémem (ty jsou ošetřeny na gynekologicko – porodnickém odd.).
    Urgentní příjem byl vybudován přestavbou prostor zdravotnické prodejny Zelená hvězda v přízemí pavilonu E Nemocnice. Oddělení vzniklo za velkého přispění Jihočeského kraje, Města Jindřichův Hradec a Nemocnice Jindřichův Hradec.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00