Jak na věc


písemná a elektronická komunikace pravidla

Tipy a vzory pro písemnou část - Pozvánka - Písemná maturita - pozvánka

    Možnost právně jednat bez požadavku písemné formy Vám může v některých jednodušších případech život ulehčit, ale také Vám může život zkomplikovat. Takže riskantní to být může. My rozhodně doporučujeme maximální opatrnost.
    Je pravda, že od 1. ledna 2014 nebudeme muset v mnoha případech dodržet písemnou formu smluv? Není to riskantní a nebezpečné? U kterých smluv, kde je dnes písemná forma povinná, už povinná nebude?
    Po 1. lednu 2014 bude možné činit následující právní jednání ústně, emailem bez elektronického podpisu, po telefonu, ačkoliv dnes je u všech níže vyjmenovaných právních jednání zákonem vyžadována písemná forma:

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00